Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruta 3:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E reireinaki Ruta iroun Naomi (1-4)

  • Ruta ao Boati n te tabo ni kaaki kun (5-15)

  • E oki Ruta nakon Naomi (16-18)

3  E a taku ngkai nakon neiei Naomi are tinani buuna: “Natiu, tiaki I riai ni kakaaea mwengam,*+ bwa a aonga n nakoraoi bwaai ni kabane ibukim?  Tiaki bon ara koraki Boati?+ Bon ana ateiaine ake ko iririia. N te tairiki aei ao e nang kaaki kunin baare n te tabo ni kaaki kun.  Mangaia ae tebotebo ao kabiriko teutana n te bwaa ae boiarara, ao karin am kunnikai* ao naako nakon te tabo ni kaaki kun. Tai kaokaota rokom nakon teuarei ni karokoa ae e tia n amwarake ao ni moi.  Ngkana e wene, ao tarataraa te tabo are e wene iai, ao naako ieta rabunani waena ao ko a wene naba. E na bon tuangko te bwai ae ko riai ni karaoia.”  Ao e kaeka ni kangai neiei: “N na karaoi bwaai ni kabane akana ko tuangai.”  Mangaia are e ruo rikaaki nakon te tabo ni kaaki kun, ao e karaoi bwaai ni kabane ake e tuangnga tinani buuna bwa e na karaoi.  E a amwarake ma ni moi n te tai anne Boati ao e kukurei nanona. Rimwi e a nako ni wene i tabon taiani bwariko ni baare. Imwin anne, e a waerikiriki neiei n roko ao e ieta rabunani waena ao e a wene naba.  Ngke e a nukanibong ao e a rurubenebene teuarei, mangaia are e a tekateka, ao akea bwa e a nora te aine ni wene i rarikini waena.  E taku teuarei: “Antai ngkoe?” E kaeka ni kangai neierei: “Bon Ruta ngai ae am toro. Taakina am kunnikai* n rabuna am toro, bwa boni ngkoe ara koraki ni kaan.”*+ 10  Ao e taku teuarei: “Natiu, e bia kakabwaiako Iehova. Ko a tia ni kaota am tangira ae koaua* n te tai aei bwa e korakora riki nakon are rimoa,+ n arom n aki nako n rimwia rorobuaka n ataei aika maiu ni kainnano ke aika kaubwai. 11  Ao ngkai natiu ko na tai maaku. N na karaoi bwaai ni kabane akana ko taekin,+ bwa a bane aomata n te kaawa* n ataia ae te aine ngkoe ae moan te raoiroi. 12  Ma e ngae ngke e koaua ae ngai ami koraki ni kaan,*+ ma iai ae te koraki ni kaan riki nakoiu.+ 13  Ko na tiku ikai n te tairiki aei, ao ngkana e na manga kabooko ningabong teuarei, ao e raoiroi! Ke e manga kabooko.+ Ma ngkana e aki kani manga kabooko, ao ngkai bon iai Iehova ao N na boni manga kabooko ngai. Weene ikai ni karokoa ae ingabong.” 14  Mangaia are e wene neierei i rarikini waen teuarei ni karokoa ae ingabong ao e teirake ngke e bon roo naba ae akea iai ae e noria. Ao e taku teuarei: “Tai kariaia bwa e na ataaki ae iai te aine ae roko n te tabo ni kaaki kun.” 15  E taku naba: “Uotaamai te ninira ane i aom ao taakinna.” Mangaia are e taakinna neierei, ao teuarei e kaaki onoua te baire* ni baare i nanona, ao e katokaa i aon neierei, ao rimwi e nako teuarei nakon te kaawa. 16  Ao e nako neierei nakon tinani buuna, are e a taku ngkai: “E uara* natiu?” Ao neierei e tuangnga bwaai ni kabane ake e karaoi teuarei ibukina. 17  E taku riki neierei: “E anganai onoua te baire ni baare ao e taku nakoiu: ‘Tai okira tinani buum n akea uotam.’” 18  Ao e taku neierei: “Tekateka ikai natiu, ni karokoa ae ko ataia bwa tera mwin te baerei, bwa ane e na aki rau teuarei ni karokoa katiaan te baerei irouna n te bong aei.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te tabo ni motirawa.”
Ke, “karin am kauaatao.”
Ke, “rabin am kunnikai.”
Ebera, “te tia manga kabooira.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “mataroan nako aia oo au aomata.”
Ebera, “te tia manga kabooingkami.”
Tao onoua te bwai ni baire ae te tiea, ke tao 44 te rita. Nora Buk. B14.
Ebera, “Antai ngkoe?”