Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Otea 8:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taiakini mwin taromauriani bouannanti (1-14)

    • Unikan te ang, taiakin te angibuaka (7)

    • E mwanuoka te tia Karaoia Iteraera (14)

8  “Kaaki te buu ae te koro i wim!+ E roko temanna ae kaanga ai aron te ikare n ekiianako ana aomata* Iehova,+Bwa a urua au berita+ ao a bure n ekaanako au tua.+   A tang n takarua nakoiu ni kangai, ‘Atuara, ti ataiko ngaira aika tibun Iteraera!’+   E a tia Iteraera n rawa nakon te bwai ae raoiroi.+ Ke e kaeaki iroun te tia kairiribai.   A rineiia ueea, ma tiaki rinanou. A rineiia tooka ma I aki kinaia naakai. A karaoi bouannanti n aia tirewa ma aia koora,+Ni karekea kamaunaaia iai.+   E a ribaaki am kao te teei, ngkoe ae Tamaria.+ E urarake uniu irouia.+ A na maanra riki ngaiia ni babanga n aki bure?*   Boni mairoun Iteraera te baei. E karaoia te tia karaobwai ae mwaatai ao bon tiaki te Atua. E na kamaerikirikaki ana kao te teei Tamaria.   Bwa bon te ang ae a unikia,Ao a na taia te angibuaka.+ Akea te kai ae e na karikii uita* aika tawaa,+Ao ane e bwebwerake e na aki karekea te burawa. Ngkana iai ae e reke ao a na ongnga iabatera.*+   E na ongaki Iteraera.+ A nang mena ngkai i buakoia natannaomata,+N aroni nnen te bwai ae aki tangiraki.   Bwa a waerake nako Aturia+ n aron te taongki ae moaanti ae akea raona. E a tia Eberaim ni kabooia ana tangira.+ 10  E ngae ngke a kabooia mai buakoia natannaomata,Ma N nang ikotiia ngkai. Ane a nangi moanna ni karawawataaki+ ibukin te rawawata are e katokaa i aoia te uea ma tooka. 11  Bwa e a tia Eberaim ni kabatiai baonikarea ao e bure iai.+ A riki bwa ana baonikarea ni karakai riki ana bure.+ 12  I korei ibukia baika bati man au tua,*Ma a aki mutiakin.+ 13  A anganai bwaai n tituaraoi aika karea ao a kana te irikomaiu,Ma e aki kukurei Iehova ni baikai.+ E nang uringa ngkai aia kairua ao ni katuuaaeia ibukin aia bure.+ A rairaki* nako Aikubita.+ 14  E a tia Iteraera ni mwanuokina te tia Karaoia+ ao e katei tembora,+Ao Iuta e kabatiai kaawa aika nonoaki.+ Ma N na kanakoa te ai nakon aia kaawa,Ao e na kabueki taian taua ake a mena n te kaawa teuana ma teuana.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tembora.”
Ke, “itiaki?”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “ianena.”
Ke, “kaetieti.”
Ke tao, “A na oki.”