Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Otea 7:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kabwarabwaraani buakakan Eberaim (1-16)

    • Akea te birinako man ana karaun te Atua (12)

7  “N te tai are I kamarurunga iai Iteraera,Ao e a kaotaraeaki naba ana bure Eberaim,+Ma buakakan Tamaria.+ Bwa a mwamwanaa te aba,+Ao a urubwai ma ni kimoa taan iraa, ao a kuribwai i tinaniku taani kuribwai.+   Ma a aki taekinna i nanoia ae N na uringi buakakaia ni kabane.+ A a otabwaniniaki ngkai n aia mwakuri. A boni mena raoi i matau.   A kakimwareireia te uea ni buakakaia,Ao tooka n aia mwamwanaa te aba.   Bon taani wene ni kimoa ngaiia ni kabane Aika bue n aron te ai n umum ae kauraaki iroun te tia umum,Ae e katoka kakibean te ai ngke e kaboboa te bua ni burawa ni karokoa ae e a riki.   N aia bong ara uea ao a aoraki tooka,Ao a korakora unia ibukin te wain.+ E arora baina nakoia taani bwainingare.   Bwa a keerake ma nanoia ae bue n aron te ai n umum.* E matu ni kangainaa te tia umum,Ao e urarake te ai n umum ngke e a ingabong n aron uran te ai.   A bane ni kabuebue n aron te ai n umum,Ao a kamaunaia aia tia tautaeka.* A bane ni bwaka aia uea,+Ao akea i buakoia ae e wewete nakoiu.+   E reitaki Eberaim ma natannaomata.+ Titeboo Eberaim ma te bwerena ae mronron ae tiku n aki rairaki.   A a tia ianena ni kana korakoran teuaei+ ma e aki ataia. Ao e a mainaina atuna n irannatuna aika iaia, ma e aki ataia naba. 10  E kaotioti kainikatongan Iteraera ni boni kaitaraa,+Ma a aki okira Iehova ae Atuaia,+Ao a aki naba ukoukoria n aki ongei baikai ni kabane. 11  Titeboo Eberaim ma te taobe ae nanobaba, ae e aki ataa ae riai.*+ A wewetea Aikubita,+ ao a nako Aturia.+ 12  N na taakina au karaun i aoia n taabo ake a nako iai. N na kabwakaia n aroia mannikiba ake i annang. N na reireinia ni kaetiia ni kaineti ma te taeka ni kauring are a anganaki aia koraki ake a ikotaki.+ 13  Ke e reke kaia, bwa a birinako mairou! Ke e roko te urubwai irouia, bwa a bure nakoiu! I tauraoi ni manga kabooia, ma a taekini keewe n ekainako.+ 14  A aki wewete nakoiu mai nanoia ibukini buokaia,+E ngae ngke a teimatoa n tanginiwenei i aoni nneia ni wene. A korokoreiia i bon irouia ibukin aia uita* ao aia wain ae boou. A rairaki n ekainako. 15  E ngae ngke I reireinia ni kaetiia ao ni kakorakorai anganibaia,Ma a ekainako ni bairea te bae buakaka. 16  A bitii kawaia ma tiaki nakon te bwai ae rietata riki.* A aki kona n onimakinaki n aron te kainikatebe ae bwakee.+ A na bwaka aia toka n te kabaang ibukin neweia aika kakaaitara. A na riki bwa te bwai ni bwainingareaki ibukin aei, n te aba ae Aikubita.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “Bwa titeboo nanoia ma te ai n umum, ngke a keerake ma aia babaire aika raba.”
Ebera, “aia tia motikitaeka.”
Ebera, “akea buroona.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ae taekan ae tiaki nakon te aeka n taromauri ae karietataaki.