Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Otea 5:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Motikan taekan Eberaim ma Iuta (1-15)

5  “Ongora n te baei ngkami aika ibonga,*+Mutiakinna ngkami aika tibun Iteraera,Ao kakauongo ngkami aika ana utu te uea,Bwa e irekereke te motikitaeka ma ngkami,Ibukina bwa bon te bwai ni kamwane ngkami nakoni Mitiba,Ao te karaun ae taakinaki i aon Tabora.+   E korakora irekerekeia n te tiritiri te koraki ake a a bwaka,*Ao I anga te kauring* nakoia ni kabane.   I ataa Eberaim,Ao e aki raba mairou Iteraera. Ko a tia ngkai ngkoe ae Eberaim ni wene ni bure ma aomata aika kakaokoro,*Ao e a tia Iteraera ni kamwaraea i bon irouna.+   A tukaki n aroaroia bwa a na aki okira Atuaia,Ibukina bwa iai i buakoia te nano ni kani kakabooaki ibukin te wene ni bure,*+Ao a aki kan tabe ma Iehova.   E kaotioti kainikatongan Iteraera ni kaitaraa,*+Ao a bwaka Iteraera ma Eberaim n aia bure,Ao e bwaka naba Iuta ma ngaiia.+   A nako n ukoukora Iehova ma aia nanai n tiibu ao aia kao,Ma e aki kona n reke irouia. E a tia ni kitania.+   A aki kakaonimaki nakon Iehova,+Bwa a riki bwa tamaia naati mwaane aika ianena. Ao a nang kabwautaki ngkai ma tibwangaia* i nanon teuana namwakaina.   Katanga te buu ae te koro+ i Kibea, ao te buu i Rama!+ Takarua n te takakaa ni buaka i Betaawen,+ ti a mwananga n rimwim ngkoe ae Beniamin!   Ko na riki ngkoe ae Eberaim bwa te bwai ni kakamaaku n te bong ni katuuaa.+ I a tia ni kaota i buakoia aia baronga tibun Iteraera, te bwai ae e na bon riki. 10  Titeboo tokan Iuta ma te koraki aika kamwainga te tia.+ N na kabwaroa uniu ae korakora i aoia n aron te ran. 11  E karawawataaki Eberaim ao ni kamanatuaaki n te motikitaeka,Bwa e motika nanona bwa e na iriia taani kakaitaraa.+ 12  Mangaia ae I a riki bwa kaanga te koa* iroun Eberaim,Ao kaanga te mka irouia tibun Iuta. 13  Ao ngke e nora aorakina Eberaim, ao Iuta kaboana,Ao Eberaim e nako Aturia+ ma ni kanaanako nakon te uea ae kakannato.* Ma e aki kona te uea ni kamarurungko,Ao e aki kona naba ni kamaoa kaboam. 14  Bwa N na riki bwa ai aron te raian ae ataei nakon Eberaim,Ao ai aron te raian ae korakora nakoia tibun Iuta. N na bon raeraebiti ao imwina I nako.+ N na uotiianako ao akea ae e na kamaiuia.+ 15  N na nako ao n okira au tabo ni karokoa ae a kaaitarai mwin aia bure,Ao ane a na ukoukora akoaia irou.*+ Ane a na ukoukorai ngkana a karawawataaki.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “taani karitei.”
Ke, “N na reireinia ni kaetiia.”
Ke, “kaibwabwaru; kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ke, “wewene ni bure; wene ni bure ma aomata aika kakaokoro.”
Ebera, “ubun teuaei.”
Ke, “aia tawaana.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te Uea ae Iareba.”
Ebera, “ubuu.”