Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Otea 14:1-9

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaungaaki okiran Iehova (1-3)

    • Te karaoiroi ae nako man te wi (2)

  • Kamarurungan ana aki kakaonimaki Iteraera (4-9)

14  “Ko na oki ngkoe ae Iteraera nakon Iehova ae Atuam,+Bwa ko bwaka ibukin am bure.   Ko na oki nakon Iehova ma taeka aikai,Ao kangai nakoina, ‘Ko bia kabwarai ara bure+ ao butimwaea te bwai ae raoiroi mairoura,Ao ti na anga te karaoiroi ae nako mai wira,+ n arora n anga kaao mwaane aika ataei.*   E na aki kamaiuira Aturia,+Ao ti na aki toka i aoia aoti,+Ao ti nang aki manga kangai, “Atuara!” nakon aia mwakuri baira,Bwa boni mairoum ae e nanoangaaki iai te teei ae akea tamana.’+   N na kamarurungia man aroia n aki kakaonimaki,+Ao N na tangiriia i aan inaomatau ni kan tangiriia,+Ibukina bwa e a rairakinako uniu mairouna.+   N na riki n ai aron te aoi nakon Iteraera. E na uee n ai aron te kiebu,Ao ni karibui wakaana n ai aron aroka ake i Rebanon.   A na mwangaanga mwaangana,Ao tamaroana ai aron tamaroan te kai ae te oriwa,Ao boiararana ai aroni boiararan Rebanon.   A na manga maeka i aan nuuna,Ao a na uniki uita* ao a na bwebwe n aron te kai ae te kureebe.+ Kakannatona* ai aroni wainin Rebanon.   Ane e na kangai Eberaim, ‘Tera riki irekerekeu ma bouannanti?’+ N na kaeka ao ni matakuakinna.+ N na riki bwa ai aron te kai ae te mwaiango ae maiureirei. A na reke uaam mairou.”   Antai ae wanawana? Ke e ota ni baikai. Antai ae ataibwai? Ke e atai baikai. Bwa a eti kawain Iehova,+Ao a na nakonako iai akana raoiroi,Ma a na bwaka iai taani bure.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “ti na anga taiani karea aika kaao mwaane aika ataei aika nako mai wira.”
Ke, e kona n nanona, “te baare.”
Ebera, “Kanuringana.”