Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Otea 12:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E riai Eberaim n okira Iehova (1-14)

    • E kabokorakora Iakoba ma te Atua (3)

    • E tang Iakoba ni kan akoaki iroun te Atua (4)

12  “E amwamwarake Eberaim n te ang. E kaea te angimainiku ni kabongnga. E kabatiaa te kewekewe ao te iowawa. E karaoa te berita ma Aturia+ ao a uota te oera nako Aikubita.+   Iai ana tangitang Iehova ni kaitaraa Iuta.+ E na kaeta taekan Iakoba n ekianako ni kaineti ma arona nako,Ao e na manga anganna booni mwin ana mwakuri.+   E taua bukini waen tarina i nanon te biroto,+Ao e kabokorakora ma te Atua ni korakorana.+   E teimatoa ni kabokorakora ma te anera ao e tokanikai. E tang ao e bubutii akoana mairouna.”+ E kunea teuaei i Betaera te Atua, ao ikanne are E taetae iai ma ngaira,+   Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.+ Bon Iehova arana ae kanuringana.*+   “Mangaia ae okira Atuam,+Kateimatoa te tangira ae koaua* ao te kaetitaeka ae riai,+Ao kabotoa am kantaninga n taai nako i aon Atuam.   Ma e mena i nanoni bain te tia iokinibwai te kainikatine ae mwamwanaa te aba. A kani babakanikawaia te aba.+   E teimatoa ni kangai Eberaim, ‘Ni koauana, e a bati au bwai,+Ao e a reke irou te kaubwai.+ A na aki kunea te bwai teuana ae kairua ke ae bure i buakon au mwakuri korakora ni kabane.’   Ma bon Iehova ngai ae Atuam man* te aba are Aikubita.+ N na manga kamaekako n taian umwanrianna,N aron are ni bongin te tai ae baireaki.* 10  I taetae nakoia burabeti,+Ao I kabatiai aia miitara,Ao I taekini kaikonaki rinanoia burabeti. 11  E mena te mwamwanaa te aba* ao te kewe i Kireata.+ A kareani kaao mwaane i Kirekara,+Ao aia baonikarea kaanga ai aroni bwariko n atibu n te tawaana ae kamarauaki tanona.+ 12  E birinako Iakoba nako aonon* Aram,*+Ao e beku ikekei Iteraera+ ibukini buuna,+Ao e tararuaiia tiibu ibukini buuna.+ 13  E kaotinakoa Iteraera mai Aikubita Iehova rinanon te burabeti,+Ao e kairaki iroun te burabeti.+ 14  E kauna te Atua Eberaim n te aro ae riao,+Ao e tiku i aona ana katuturaraa,Ao ana Uea e na manga anganna booni mwin te kamaamaeaki are e karokoa i aona.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te ara ae e ururingaki iai.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “mangkoa n.”
Ke tao, “te toa.”
Ke, “te mwaaka n tabunea; te bwai ae kamimi.”
Ebera, “tawaanan.”
Ke, “Turia.”