Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Otea 11:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te Atua e tangira Iteraera mangke te teei (1-12)

    • “I wetea natiu mai Aikubita” (1)

11  “Ngke te teei Iteraera ao I tangiria,+Ao I wetea natiu mai Aikubita.+   Ngkana a* kabatiaa riki weteaia naakai,Ao a a nako riki naakai mairouia.+ A teimatoa n angakarea nakoni bouannantin nako Baara,+Ao n anga taiani karea nakoia bouannanti aika kaaraki.+   Ma boni ngai are I reireinia tibun Eberaim n nakonako,+ ao I mwanokaiia ni baiu.+ Ao a aki mutiakina ae I a tia ni kamarurungia.   I teimatoa ni kairiia n aia roobu aomata,* ni bwaai ni kabaebae aika bwain te tangira.+ Ao titeboo ngai irouia ma te aomata ae tabeka te amo mai mwangaia,Ao I karaurau n anga te amwarake nakon temanna ma temanna.   A na aki okira te aba ae Aikubita, ma e na riki Aturia bwa aia uea,+Ibukina bwa a rawa n okirai.+   Ao e na minomino te kabaang n ekinako ana kaawa,+ Ao e na kamaunai ana kai ni kamatoa ao ni kabwautiia ibukin aia babaire.+   A motika nanoia au aomata bwa a na okioki n aki kakaonimaki nakoiu.+ E ngae ngke a weteiia naakai ni waerake,* ma akea temanna ae teirake.   N na kangaa ni kaaki taekam ngkoe ae Eberaim?+ Ao ngkoe ae Iteraera N na kangaa n anga ngkoe nakoia taani kairiribai nakoim? N na kangaa ni karaoa nakoim ae tii te arona ma Atema? N na kangaa ni karaoiko n aron Teboiim?+ E a bitaki nanou,Ao e ueke* au nanoanga n te tai naba anne.+   N na aki kaotiota uraraken uniu. N na aki manga kamauna Eberaim,+Bwa bon te Atua ngai ao tiaki te aomata,Bon Teuare Tabu i buakomi. Ao N na aki roko n ekingkami nako ma uniu ae korakora. 10  A na rimwin Iehova ao e na bekorara n aron te raian.+ Ngkana e bekorara, ao a na roko natina mai maeao+ ma te rurubenebene. 11  A na rurubenebene n aron te mannikiba ngkana a otinako mai Aikubita,N aron te taobe ae otinako man te aba ae Aturia,+Ao N na kamaekaia n aia auti,” bon ana taeka Iehova.+ 12  “E otabwaniniai Eberaim n te kewekewe,Ao tibun Iteraera n te mwamwanaa te aba.+ Ma e teimatoa Iuta n ririaki* ma te Atua,Ao e kakaonimaki nakon Teuare Moan te Tabu.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekaia burabeti ao aomata tabemwaang ake a kanakoaki bwa a na reireinia tibun Iteraera.
Ke, “roobun te akoi,” ae ai aron are irouia kaaro.
Ae taekan ae a weteaki nakon te aeka n taromauri ae rietata riki.
Ebera, “e rikirake ni bue.”
Ke, “nakonako.”