Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Otea 10:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na uruaki Iteraera, ae te kai te kureebe ae buakaka (1-15)

    • Te ununiki ao te tai (12, 13)

10  “Bon te kai ae te kureebe ae e a rikirake ni buakaka* Iteraera ae e karikii uaana.+ Ngkana e a bati riki uaana ao e a kabatiai riki ana baonikarea.+ Ngkana a a raoiroi riki uaan abana ao a a tamaroa riki ana boua aika tabu.+   E mwamwanaa te aba* nanoia,Ao a nang reke ngkai n te bure. Iai temanna ae e na urui aia baonikarea ao ni kamaunai aia boua.   A nang kangai ngkai, ‘Akea ara uea,+ bwa ti aki maaka Iehova. Ao tera ae e kona ni karaoia ibukira te uea?’   A taekin taeka aika akea uaaia, a taetae n tuea ni kewe,+ ao ni karaoi berita. Mangaia ae e na teberake te motikitaeka n aron uteute aika boitin n te tawaana ae kamarauaki tanona.+   A na tabeaianga ibukin te kao te teei ae bouannantin Betaawen+ kaain Tamaria,Ao a na nanokawaki ibukin te baei naake bon ana aomata. Ao ai aroia naba ibonga ake ibukin te atua ae ianena, ake a kimwareirei ibukina ao ibukini karineana. Bwa e nangi nako mairouia ni kataenikaiaki.   E na uotaki nako Aturia bwa te bwaintangira nakon te uea ae kakannato.+ E na kamaamaeaki Eberaim,Ao e na maamaa Iteraera ibukin te taeka n reirei are e kakairi iai.+   E na boni kamaunaaki* Tamaria ma ueana,+N aron te mwaanga ae mwaoto ae mena i aon te ran.   A na boni kamaunaaki+ taabo aika rietata i Betaawen,+ are ana bure Iteraera.+ A na rikirake aroka aika kateketeke ao kaai aika kateketeke i aon aia baonikarea.+ Ane a na kangai aomata nakoni maunga, ‘Rabunira!’ Ao nakon taian tabuki, ‘Bwakarira!’+   Ko bure ngkoe ae Iteraera man ana bong Kibea.+ A imanono ikanne. A aki kauiaaki* n te buaka natin te buakaka i Kibea. 10  N na reireinia naba ni kaetiia ngkana I kukurei. Ao a na ikotaki botannaomata n ekiianako,Ngkana e a rawawata i aoia* aia bure ake uoua. 11  Bon te kao aine ae kataneiaaki Eberaim, ae kani kaaki kunin te uita, Mangaia are I karekea maiun roroana ae tamaroa. Ma N nang katokaa ngkai te aomata temanna i aon* Eberaim.+ E na kamarautano Iuta ma e na kamtea te tano Iakoba ibukina. 12  Uniki koraa i bon ibukimi n te raoiroi, ao taia te tangira ae koaua.* Kamaraua i bon ibukimi tanon te aba n ununiki,+Ngkai iai te tai n ukoukora Iehova,+Ni karokoa ae e roko ao n reireiningkami n te raoiroi.+ 13  Ma kam a tia ni kamaraua tanon te buakaka,Ao kam a tia n taia te bwai ae aki raoiroi,+Ao kam a tia ni kana uaan te mwamwanaa te aba. Bwa kam onimakin oini kawaimi,Ao ami tia buaka aika mwaitikurikuri. 14  E na teirake te kiriwe n ekiianako ami aomata,Ao a na bane n uruakaki am kaawa aika nonoaki,+ N aron uruakan Arebera iroun Tiareman,N te bong ni buaka are a tiringaki iai tiina n te aro ae iowawa ma natiia. 15  Anne te bwai ae e na karaoaki nakoimi ngkami aika kaaini Betaera+ ibukin taekinan te buakaka iroumi. E na boni katiaaki aron* uean Iteraera ngkana e tabwena mainiku.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “rakarakanako.”
Ke, “maranran; maran.”
Ebera, “kainabwabuaki.”
Ke, “kamaunaaki raoi.”
Ae taekan ae a uouota katuuaaeaia n aron te amo.
Ke, “kabaea i aon.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “kainabwabuaki.”