Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Otea

Taiani mwakoro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Buun Otea ao bungiakia natina (1-9)

   • Ietireera (4), Roruama (6), ao Roami (9)

  • Taekan te manga kaokaki ao te katiteuanaaki (10, 11)

 • 2

  • E katuuaaeaki Iteraera ae aki kakaonimaki (1-13)

  • E kaokaki bwa buun Iehova (14-23)

   • “Ane e na atongai ni kangai, Buu teuaei” (16)

 • 3

  • E manga kabooa buuna Otea ae wene ni kimoa (1-3)

  • E na oki Iteraera nakon Iehova (4, 5)

 • 4

  • Ana tangitang Iehova ni kaitaraa Iteraera (1-8)

   • Akea ataakin te Atua n te aba (1)

  • E taromaurii bouannanti Iteraera, ao e wewene ni bure (9-19)

   • Mwamwanaaki n nanoia aika buakaka (12)

 • 5

  • Motikan taekan Eberaim ma Iuta (1-15)

 • 6

  • E kaungaaki okiran Iehova (1-3)

  • E kai mauna aia tangira aomata (4-6)

   • E raoiroi riki te tangira nakon te karea (6)

  • Aroaroia aomata ae kanuka (7-11)

 • 7

  • Kabwarabwaraani buakakan Eberaim (1-16)

   • Akea te birinako man ana karaun te Atua (12)

 • 8

  • Taiakini mwin taromauriani bouannanti (1-14)

   • Unikan te ang, taiakin te angibuaka (7)

   • E mwanuoka te tia Karaoia Iteraera (14)

 • 9

  • Te Atua e ribaa Eberaim n ana bure (1-17)

   • Te katabu nakon te atua ae kanuka (10)

 • 10

  • E na uruaki Iteraera, ae te kai te kureebe ae buakaka (1-15)

   • Te ununiki ao te tai (12, 13)

 • 11

  • Te Atua e tangira Iteraera mangke te teei (1-12)

   • “I wetea natiu mai Aikubita” (1)

 • 12

  • E riai Eberaim n okira Iehova (1-14)

   • E kabokorakora Iakoba ma te Atua (3)

   •  E tang Iakoba ni kan akoaki iroun te Atua (4)

 • 13

  • E mwanuoka Iehova Eberaim ae taromaurii bouannanti (1-16)

   • “Te mate, a nga am kainnewa?” (14)

 • 14

  • E kaungaaki okiran Iehova (1-3)

   • Te karaoiroi ae nako man te wi (2)

  • Kamarurungan ana aki kakaonimaki Iteraera (4-9)