Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Neemia 2:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kanakoaki Neemia nako Ierutarem (1-10)

  • E tuoi oon te kaawa Neemia (11-20)

2  N te namwakaina ae Nitian,* n ana ka-20 n ririki+ n tautaeka te Uea ae Atatokititi,+ ao e a kani moi n te wain te uea, ao n aron ae I taneiai iai I tabeka te wain ao I angan te uea.+ Ma I tuai man ubu n nanokawaki mai mwaina i matana.  Ngaia are e taku te uea nakoiu: “E aera ngkai ko a rangi n ubu n nanokawaki ao ko aki aoraki? Akea riki ma tii rawawatan te nano.” Ao I a rangi ni maaku.  Ao I taku nakon te uea: “E na abwabwaki maiun te uea! E aera ngkai I aki riai n ubu n nanokawaki ngkai e a urubekebeke te kaawa are a kaiiaki iai au bakatibu, ao a a tia ni kabuekaki mataroan oona n te ai?”+  Ao e taku te uea nakoiu: “Tera ae ko ukoukoria?” I aki tabwara ma I a tataro naba nakon Atuani karawa.+  I taku ngkanne nakon te uea: “Ngkana e kukurei iai te uea, ao ngkana e reke akoan am toro iroum, ao kanakoai nako Iuta, nakon te kaawa are a kaiiaki iai au bakatibu, bwa I aonga ni manga kateia.”+  E taku ngkanne te uea nakoiu, ao e tekateka i rarikina te ueannaine: “Maanra mwanangam, ao ko na oki n ningai?” Mangaia are e kukurei te uea ni kanakoai+ ao I a anganna maanin te tai.+  Ao I taku nakon te uea: “Ngkana e kukurei iai te uea ao I bia anganaki reeta ibukia kowana ake n te aono are Iteran te Karaanga,*+ bwa a na kariaia bwa N na toua te kawai ae akea te kangaanga iai ni karokoa ae I roko i Iuta,  n ikotaki naba ma te reta nakon Ataba are te tia kawakina Ana Buakonikai te Uea, bwa e aonga n anganai kaai ibukin taian tatanga ibukini mataroan oon te Tabo ni Kamaiu+ are n te Auti,* ao ibukin oon te kaawa,+ ao ibukin te auti are N na nako iai.” Mangaia are e anganai baikai te uea,+ bwa e memena bain Atuau i aou.+  N tokina ao I a roko irouia kowana ake n te aono are Iteran te Karaanga ao I angania ana reta te uea. Ao te uea e kamwanangaia naba ma ngai mataniwi n te taanga ni buaka ao taan toka i aoia aoti. 10  Ngke a ongo taekan aei Tanebarata+ are te Oronaite ma Tobia+ are te mataniwi* are tibun Ammon,+ ao a rangi n aki kukurei ngkai e a roko te aomata temanna bwa e na karaoa ae raoiroi ibukia tibun Iteraera. 11  Imwin te tai ae maan ao I a roko i Ierutarem, ao I tiku iai i nanon tenibong. 12  Ao I teirake ngke e a bong, ngai ma mwaane tabeman ake raou, ao I aki tuanga temanna te baere e karinna i nanou Atuau bwa N na karaoia ibukin Ierutarem, ao akea te man temanna irou ma tii are I toka i aona. 13  Ao I otinako ngke e a bong rinanon te Mataroa ae te Mwarua,+ rimatan Ana Koburake n Ran te Naeta ae Bubura nakoni Mataroan te Bwariko ni Mannang,+ ao I tuoi oon Ierutarem ake a uruaki, ma mataroan oona ake a kabuekaki n te ai.+ 14  Ao I mwananga nakoni Mataroan te Koburake n Ran+ ao nakon Ana Nei te Uea, ao e a aki kona n rikekei te man are I toka i aona bwa e a ribwa. 15  Ma I reitaanako kawaiu ni waerake i nanon te mwarua+ ngke e a bong, ao I teimatoa n tuoa te oo. Imwin anne ao I a oki rikaaki n rin rinanon te Mataroa ae te Mwarua, ao I a oki. 16  A aki ataa te tabo are I nako iai taan tautaeka ake taiani kauoman,+ ao te bwai are I karaoia, bwa I tuai n taekina te bwai teuana nakoia I-Iutaia, ibonga,* bwaanuea, taan tautaeka ake taiani kauoman, ao nikiraia taani mwakuri. 17  N tokina ao I a taku nakoia: “Kam kona n nora te rawawata ae ti a mena iai, ae aron Ierutarem n urubekebeke, ao mataroan oona ake a a tia ni kabuekaki n te ai. Nakomai, ti na manga katea oon Ierutarem, bwa e aonga n aki reitinako te bwaibwainrang aei.” 18  Ao I tuangia aroni bain Atuau ni memena i aou,+ ao ana taeka naba te uea ake e taekin nakoiu.+ Ngaia are a taku: “Ti a teirake ni katea te oo.” Mangaia are a kakorakoraia* ibukin te mwakuri ae raoiroi.+ 19  Ao ngke a ongo taekan aei Tanebarata are te Oronaite ma Tobia+ are te mataniwi* are tibun Ammon,+ ao Ketem are te I-Arabia,+ ao a a kakanikoira+ ma ni kabuakakaira ao a taku: “Tera ae kam karaoia? Kam karitei nakon te uea?”+ 20  Ma I kaeka ni kangai: “Bon Atuani karawa ae Ngaia ae e na anganira te tokanikai,+ ao ngaira aika ana toro, ti na teirake ni katea te oo. Ma akea ami bwai iai, ao akea naba riaimi, ke kanuringami* i Ierutarem.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekani maeaon te Iuberetiti.
Ke, “Tembora.”
Ebera, “te toro.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kakorakorai baia.”
Ebera, “te toro.”
Ke, “tibwangami.”