Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Naum 1:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te Atua e karekei kaia taani kairiribai nakoina (1-7)

    • Tii te Atua ae e na taromauriaki (2)

    • E ataiia Iehova ake a ukera kamanoaia irouna (7)

  • E na kamaunaaki Ninewe (8-14)

    • E na aki roko te rawawata n te kauatai (9)

  • Te rongorongo ae raoiroi ibukin Iuta (15)

1  Te taeka n ekaanako Ninewe:+ Bokin ana miitara Naum* are te I-Erekoti.   Iehova bon te Atua ae tua bwa e na taromauriaki n tii ngaia,+ao e karekekai. E karekekai Iehova ao e tauraoi ni kaota unna.+ E karekei kaia akana kairiribai nakoina Iehova,Ao e kaikoa unna imwaia aiana.   E iremwe n un Iehova+ ao e korakora mwaakana,+Ma tiaki n ae e na taua te tuuaa mairouia akana riai ni katuuaaeaki.+ E mena kawaina n te ukeukennanti ma te angibuaka,Ao taian nang kaanga ai aroni bubun te tano i aani waena.+   E boaa taari+ ao e kabwatakatakaa,Ao e kabwatakatakai ranin taiani karaanga ni kabane.+ A rai Batian ma Karemera,+Ao a rai ueen Rebanon.   A ruru maunga ibukina,Ao a ran taian tabuki.+ E tei mangaon te aonnaba ibukin ubuna,N ikotaki ma te aba ao naake a maeka iai ni kabane.+   Antai ae kona n tei imwain unna?+ Ao antai ae kona ni kaitaraa uraraken unna?+ E na kabwaroaki bonon nanona n ai aron te ai,Ao a na maeinikun taiani bwaa ibukina.   E raoiroi Iehova+ ao bon te nono ni bongin te rawawata.+ E ataiia* akana ukoukora kamanoaia irouna.+   E na kamauna raoi ana tabo neiei* n te ieka ae korakora,Ao te rotongitong e na kakioia aian teuaei.   Tera ae kam na baireia n ekaanako Iehova? E na kamaunaingkami ni kabane. E na aki manga roko te rawawata n te kauatai.+ 10  Bwa a rarangaaki n ai aron aroka aika kateketeke,Ao titeboo ngaiia ma akana manging n te biia,*Ma a na boni kabwautaki n ai aron te uteute ae mwau. 11  E na roko mairoum temanna ae bairea karaoan ae buakaka n ekaanako Iehova,Ao e anga te taeka n reirei ae akea manenana. 12  E kangai ana taeka Iehova: “E ngae ngkana a rangi ni korakora ma n rangi ni bati,Ma a na boni koreaki ni kabwakaaki ao ni maunanako.* I a tia ni karawawatako,* ma N na aki manga karawawatako riki. 13  Ao ngkai N na otea ana amo ni kanakoa mai aom,+Ao N na raeuai kabaeam nakon uoua. 14  E tua Iehova ni kaineti ma ngkoe* ni kangai,‘E na aki kateimatoaaki aram,N na katiai aroia bouannanti aika kaaraki ma bouannanti aika biiti* mai nanon aia auti* atuam. N na karaoa ruanimatem ibukina bwa ko buakaka.’ 15  Noria! A mena i aoni maunga waen ane e uouota te rongorongo ae raoiroi,Ane e katanoataa te rau.+ Bukamarui am toa+ ngkoe ae Iuta, ao kakoroi bukin am taeka ni bau,Bwa e na aki manga rinanom te aomata ae akea manenana. E na boni kamaunaaki.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “te tia Kabebetei naano.”
Ke, “tararuaiia.” Ebera, “kinaia.”
Ae taekan Ninewe.
Ke, “te biia ae karaoaki man te uita.”
Ke tao, “ao e na rinanona.”
Ae taekan Iuta.
Ae taekan Aturia.
Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Ke, “tembora.”