Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Nakoaia Ibonga 9:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E anga Aaron karea ni kateirake (1-24)

9  N te kawanibong+ ao Mote e wetea Aaron ma natina mwaane ao aia unimwaane tibun Iteraera.  E taku nakon Aaron: “Anaa te kao te teei ae te mwaane ibukim bwa te karea ni kabwarabure+ ao te tiibu mwaane bwa te karea ni kabuekaki. Anai aika marurung raoi ao aanga i matan Iehova.  Ma ko na kangai nakoia tibun Iteraera, ‘Anaa te kooti mwaane bwa te karea ni kabwarabure, ao te kao te teei ae te mwaane ao te tiibu mwaane ae ataei ae kaka teuana aia ririki aika marurung raoi bwa te karea ni kabuekaki,  ao te kao mwaane ao te tiibu mwaane bwa taiani karea n raoi+ bwa kam na karean i matan Iehova, ao te karea ae te amwarake+ ae renganaki ma te oera, bwa e na kaoti Iehova nakoimi n te bong aei.’”+  Mangaia are a anai baike e tua Mote nako matan te umwa ni botaki. Ao e keerake te botaki n aomata ao e tei i matan Iehova.  Ao e taku Mote: “Aio te bwai ae e tua Iehova bwa kam na karaoia, bwa e aonga n oti mimitongin Iehova nakoimi.”+  E taku ngkanne Mote nakon Aaron: “Kaania te baonikarea ao aanga am karea ni kabwarabure+ ao am karea ni kabuekaki, ao karaoia ibukini karekeani kabwaraan am bure+ ao aia bure kaaini batam, ao aanga te karea ae aia karea aomata+ ao karaoia ibukia ibukini karekeani kabwaraan aia bure,+ n aron are e tua Iehova.”  E waekoa Aaron ni kaania te baonikarea ao e kamatea te kao te teei ae te mwaane are te karea ni kabwarabure ibukin ana bure.+  Ao a anga te raraa natin Aaron aika mwaane+ nakoina ao e kateboa tabonibaina n te raraa ao e kabiri iai kooro ake n te baonikarea, ao e kabwaroa nikiran te raraa i oin te baonikarea.+ 10  E kabueka te mwaete ma kirine ma te mwaete are i aon te ato ake man te karea ni kabwarabure i aon te baonikarea ni kabubui, n aron are e tua Iehova nakoni Mote.+ 11  Ao e kabueka irikona ao kunna n te ai i tinanikun te kaembwa.+ 12  E kamatea ngkanne te karea ni kabuekaki Aaron ao a anganna te raraa natina mwaane, ao e katimtimmwa i aon rarikin te baonikarea ni kabutaa.+ 13  A anganna mwakorokoron te man are te karea ni kabuekaki ma matanriana, ao e kabueki ni kabubui i aon te baonikarea. 14  Ao e teboki kanoannanona ma waena ao e kabueki ni kabubui i aon te karea ni kabuekaki are i aon te baonikarea. 15  E anga ngkanne te karea ae aia karea aomata ao e anaa te kooti are te karea ni kabwarabure ibukin aia bure aomata, ao e kamatea ao e anga bwa te karea ni kabwarabure n aron are e karaoia nakon are te moan. 16  Ao e anga te karea ni kabuekaki ao e karaoia n aron tuana.+ 17  Imwina ao e anga te karea ae te amwarake+ ao e abuta teutana mai iai ni kaona baina ao e kabuekia ni kabubua i aon te baonikarea, are e anga iai te karea ni kabuekaki n te ingabong anne.+ 18  Imwin anne ao e kamatea te kao mwaane ao te tiibu mwaane Aaron, ake ibukin te karea n raoi ibukia aomata. Ao a anganna te raraa natina mwaane ao e katimtimmwa i aon rarikin te baonikarea ni kabutaa.+ 19  Ni kaineti ngkanne ma mwakorokoroni mwaeten te kao mwaane,+ bukin te tiibu mwaane ae bukina ae te mwaete, te mwaete are rabuni kanoan nanona nako, taiani kirine, ao te mwaete are i aon te ato,+ 20  a kaaki mwakorokoro ni mwaete ni kabane aikai natin Aaron aika mwaane i aoni bwabwaaia maan, ao imwina e a kabueki ni kabubui mwakorokoro ni mwaete aikai Aaron i aon te baonikarea.+ 21  Ma e katiotioi taiani bwabwaa ma te ranga are te atai Aaron bwa te karea ni katiotioaki i matan Iehova, n aron are e tua Mote.+ 22  E tabeki baina ngkanne Aaron nakoia aomata ao e kakabwaiaia,+ ao e ruo rikaaki mani karaoan te karea ni kabwarabure ao te karea ni kabuekaki ao taiani karea n raoi. 23  Ni kabaneana e rin Mote ma Aaron i nanon te umwa ni botaki, ao a otinako ao a kakabwaiaia aomata.+ E a oti ngkai mimitongin Iehova nakoia aomata ni kabane,+ 24  ao e roko te ai mairoun Iehova+ ao e kabueka te karea ni kabuekaki ma mwakorokoro ni mwaete ake i aon te baonikarea. Ngke a nora aei aomata ni kabane, ao a a tatakarua ni kukurei ao a katorobubua ni bobaraaki i aontano.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano