Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 7:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaetieti ibukini karea (1-21)

    • Te karea ni kabooa mwin te bure (1-10)

    • Te karea n raoi (11-21)

  • E tabuaki kanakin te mwaete ao te raraa (22-27)

  • Tibwangaia ibonga (28-36)

  • Taekan taiani karea (37, 38)

7  “‘Aio tuan te karea ni kabooa mwin te bure:+ Bon te bwai ae moan te tabu te baei.  A na kamatea te man ae te karea ni kabooa mwin te bure n te tabo are a kamateia iai maan ake karea ni kabuekaki, ao e riai ni katimtimwaki raraana+ i aon rarikin te baonikarea ni kabutaa.+  E na anga mwaetena ni kabane+ n ikotaki ma bukina ae te mwaete, ao te mwaete are rabuna te kanoannano,  ao kirine ake uoua ma mwaeteia ake i rarikin te bebee. E na anaa naba te mwaete are i aon te ato n ikotaki ma taiani kirine.+  E na kabueki ni kabubui te ibonga* i aon te baonikarea bwa te karea ae kareanaki n te ai nakon Iehova.+ Bon te karea ni kabooa mwin te bure te baei.  A na bane ni kanna mwaane ake ibonga+ ao e riai ni kanaki n te tabo ae tabu. Bon te bwai ae moan te tabu te baei.+  E kaineti naba te tua ibukin te karea ni kabwarabure nakon te karea ni kabooa mwin te bure. Bon ana bwai te ibonga are karaoia ibukini karekeani kabwaraani buure.+  “‘Ngkana e anga te karea ni kabuekaki te ibonga ibukin temanna, ao e na riki bwa tibwangan te ibonga kunin+ te karea ni kabuekaki are e anganaki.  “‘E na riki te karea ae te amwarake n tatabeua nako are e umunaki n te ai n umum ke e katauraoaki n te bwaata ke i aon te baan,+ bwa ana bwai te ibonga are anga te karea. E na riki bwa tibwangan te ibonga.+ 10  Ma e na riki bwa aia bwai natin Aaron aika mwaane te karea ae te amwarake n tatabeua nako ae renganaki ma te oera+ ke ae mwau.+ A na titeboo mwaitin tibwangaia n tatabemania nako. 11  “‘Aio tuan te karea n raoi+ are e na anga te aomata nakon Iehova: 12  Ngkana e anga bwa kaotan te katituaraoi,+ ao e na anga bwa raon te karea ni katituaraoi bwerena aika mronron aika aki karikaki aika renganaki ma te oera, ao bwerena aika mmani aika aki karikaki aika kabiraki aoia n te oera, ao kariki aika mronron aika karaoaki man te burawa ae mte ae renganaki raoi ao ni kaboboaki ma te oera. 13  E na raona ana karea n raoi ake e anga ibukini kaotan te katituaraoi, ni kariki aika mronron aika karikaki. 14  E na anga kaka teuana mai buakoni baikai bwa te tibwanga ae tabu nakon Iehova, ao e na riki bwa tibwangan te ibonga are katimtimwi raraan taiani karea n raoi.+ 15  E na kanaki irikon te man ae te karea ni katituaraoi are ana karea n raoi n te bong are e anga iai. E aki riai ni kawakina teutana mai iai ni karokoa ae ingabong.+ 16  “‘Ngkana e na anga ana karea ae te taetae ni bau+ ke te karea ni kan anga,+ e na kanaki n te bong are e anga iai ana karea, ao e kona ni kanaki naba nikirana n te bong are imwina. 17  Ma e na kabuekaki n te ai nikiran irikon te karea anne n te katenua ni bong.+ 18  Ma ngkana e kanaki irikon te karea n raoi n te katenua ni bong, ao e na aki butimwaeaki iroun te Atua te aomata are anga te karea. E na aki reke akoana. Bon te bwai ae kamatauninga te baenne, ao e na katuuaaeaki ibukin ana bure te aomata* are kanna teutana.+ 19  E na aki kanaki irikon te karea ae boo ma te bwai ae kamwara. E na kabuekaki n te ai. A na kana nikiran irikona ae itiaki aomata nako aika itiaki. 20  “‘Ma e na kamateaki te aomata* are kana irikon te karea n raoi are ibukin Iehova n ana tai ni kamwara.+ 21  Ngkana e ringa te bwai ae kamwara te aomata,* ae te bwai ae kamwara ae irekereke ma rabwatan te aomata,+ ke te man ae aki itiaki,+ ke te bwai ae koro n ribaaki ae kamwara,+ ao e kana irikon te karea n raoi teutana are ibukin Iehova, ao e na kamateaki te aomata* anne.’” 22  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 23  “Tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Kam na tai kana mwaeten+ te kao mwaane ke te tiibu mwaane ae ataei ke te kooti. 24  E kona ni kabonganaaki mwaeten te man ae kuneaki ni mate ao mwaeten te man ae kamateaki iroun te man temanna, ibukini bwaai ake tabeua, ma kam aki riai ni kanna.+ 25  Bwa e na kamateaki te aomata* ae kana mwaeten te man are e anga bwa te karea ae kareanaki n te ai nakon Iehova. 26  “‘Kam na tai kana te raraa+ n taabo nako ake kam maeka iai, ae tao raraaia mannikiba ke maan. 27  E na kamateaki te aomata* ane kana te raraa.’”+ 28  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 29  “Tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Ane e anga ana karea n raoi nakon Iehova, e na angan Iehova mwakoron ana karea n raoi.+ 30  E na uota mwaeten te man i baina+ ma bwabwaan te man bwa te karea ae kareanaki n te ai nakon Iehova, ao e na katiotioi bwa te karea ni katiotioaki+ i matan Iehova. 31  E na kabueka te mwaete te ibonga i aon te baonikarea ni kabubua,+ ma e na riki bwabwaan te man bwa tibwangan Aaron ma natina mwaane.+ 32  “‘Kam na anga te ranga are te atai mai buakon ami karea n raoi bwa te tibwanga ae tabu nakon te ibonga.+ 33  E na riki te ranga are te atai bwa tibwangan natin Aaron te mwaane are anga raraan taiani karea n raoi ao mwaeteia.+ 34  Bwa I anaa bwabwaan te man are te karea ni katiotioaki ao te ranga are te tibwanga are tabu man aia karea n raoi tibun Iteraera, ao I angan Aaron ae te ibonga ma natina aika mwaane, bwa te tua ae teimatoa ibukia tibun Iteraera.+ 35  “‘Aio bon te tibwanga mai buakoni karea ake a kareanaki n te ai nakon Iehova ae e na kaokoroaki ibukia ibonga, aika Aaron ma natina mwaane, n te bong are e anga iai naakai bwa a na beku bwa ana ibonga Iehova.+ 36  E tua Iehova bwa a na anganaki naakai te tibwanga aei mairouia tibun Iteraera n te bong are e kabiriia iai.+ Bon te tua ae teimatoa n aia roro nako.’” 37  Aio te tua ni kaineti ma te karea ni kabuekaki,+ te karea ae te amwarake,+ te karea ni kabwarabure,+ te karea ni kabooa mwin te bure,+ te karea ae kareanaki ibukin te kateirake nakon te nakoa n ibonga,+ ao te karea n raoi,+ 38  n aron are e tua Iehova nakoni Mote n te Maunga ae Tinai,+ n te bong are e tua nakoia tibun Iteraera bwa a na anga aia karea nakon Iehova n rereuan Tinai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.