Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Nakoaia Ibonga 5:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Buure ao karea aika kainnanoaki (1-6)

    • Kaota aia bure tabemwaang (1)

  • Aia karea akana maiu ni kainnano (7-13)

  • Te karea ni kabooa mwin te bure n tiaki te nano (14-19)

5  “‘Ngkana iai temanna* ae bure ibukina bwa e ongo te wewete nakoia aomata nako bwa a na anga te kakoaua,*+ ao boni ngaia te tia kakoaua bwa e nora ke e ongo te bwai ae riki ma e aki kaotia, ao ngkanne e na katuuaaeaki ibukin ana bure.  “‘Ke ngkana e ringa te bwai ae kamwara te aomata,* ae rabwatan te man ae aki itiaki ae moaanti ae mate, te man ae aki itiaki ae manana, ke te man temanna ae aki itiaki mai buakon te nna ni man* aika mwamwae,+ ao e bon aki itiaki iai ao e bure iai e ngae ngke e aki ataia.  Ke ngkana iai ae e ringa te bwai ae kamwara e ngae ngke e aki ataia, ae irekereke ma bwain rabwatan te aomata+ ke te bwai ae aki itiaki are e kona ni kamwara iai, ao e a tibwa ota n te bwai are e karaoia, ao e boni bure iai.  “‘Ke ngkana iai temanna* ae taetae n tuea n aki iango moa, ni kaineti ma karaoan te bwai teuana ae tao ae raoiroi ke ae buakaka, n aki ongeia bwa tera, ao e aki ataia, ma e a ataia imwina ae e taetae n tuea n aki iango moa, ao e boni bure* iai.+  “‘Ngkana e bure n te bwai teuana mai buakoni baikai, ao e na kaota+ te aro are e bure iai.  E na kaira naba ana karea nakon Iehova ibukin te bure are e karaoia+ ae te karea ni kabooa mwin te bure, ae te man ae te aine man te nanai, ae te tiibutetei ae te aine ke te kooti aine ae ataei, ibukin te karea ni kabwarabure. Ao e na karaoia te ibonga* ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne.  “‘Ma ngkana e aki kona ni kabooa te tiibu, e riai n uotii taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei+ nakon Iehova bwa ana karea ni kabooa mwin te bure, temanna ibukin te karea ni kabwarabure ao are temanna ibukin te karea ni kabuekaki.+  E na uotii nakon te ibonga, are e na anga moa temanna bwa te karea ni kabwarabure ao ni kinika roroana ni kanakoa, ma e aki riai ni kouta matanriana.  E na katimtimwa teutana raraan te karea ni kabwarabure i aon oon rarikin te baonikarea, ma e na kawawaeaanako nikirana i oin te baonikarea.+ Bon te karea ni kabwarabure te baei. 10  E na anga are temanna bwa te karea ni kabuekaki n aron tuana,+ ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan te bure are e karaoia te aomata anne, ao e na kabwaraaki ana bure.+ 11  “‘Ma ngkana e aki kona ni kabooi taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei, ao e riai n uota te burawa ae mte ae teuana katebwinani mwakoron te eba*+ bwa te karea ni kabwarabure ibukin ana bure. E aki riai ni kabwaroa te oera i aona ke ni kaaki te ribano* i aona, bwa bon te karea ni kabwarabure te baei. 12  E na uotia nakon te ibonga, ao e na anaa te abutana mai iai te ibonga bwa e na tei ibukin te karea anne, ao e na kabuekia ni kabubua i aon te baonikarea i aoni karea ake a kareanaki n te ai nakon Iehova. Bon te karea ni kabwarabure te baei. 13  E na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan te bure are e karaoia te aomata anne, ae teuana mai buakoni buure aikai, ao e na kabwaraaki ana bure.+ Bon tibwangan te ibonga nikiran te karea ni kabwarabure+ n aron naba te karea ae te amwarake.’”+ 14  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 15  “Ngkana iai temanna* ae aki kakaonimaki n arona ni karaoa te bure n tiaki nanona ni kaineti ma ana bwai Iehova aika tabu,+ e na kaira ana karea nakon Iehova ae te karea ni kabooa mwin te bure, ae te tiibu mwaane ae marurung raoi man te nanai,+ ae botau boona ma ae katauaki n taian tiekera* n tirewa, ae te tiekera ae kakabonganaaki n te tabo ae tabu.*+ 16  Ao e na kabooa mwin te bure are e karaoia ni kaineti ma te tabo ae tabu ao e na raonna naba ni kanimamwakoroni boona.+ E na angan te ibonga, bwa e aonga ni karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne,+ n te tiibu mwaane ae te karea ni kabooa mwin te bure, ao e na kabwaraaki ana bure.+ 17  “Ngkana iai temanna* ae bure n arona ni karaoa te bwai teuana mai buakoni bwaai ni kabane ake e tua Iehova bwa a aki riai ni karaoaki, ao e boni bure iai e ngae ngke e aki ataia, ao e na katuuaaeaki ibukin ana bure.+ 18  E riai ni kaira nakon te ibonga te tiibu mwaane ae marurung raoi man te nanai ae botau ma boona ae katautauaki, bwa te karea ni kabooa mwin te bure.+ Ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan te bure are e karaoia te aomata anne n tiaki nanona, ma e aki ataia, ao e na kabwaraaki ana bure. 19  Bon te karea ni kabooa mwin te bure te baei. E boni bure iai nakon Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “te bwanaa ni karereanti (taetae n tuea).” Tao te katanoata ni kaineti ma te bure ae karaoaki ae irekereke ma te taeka ni karereanti nakon te tia bure ke nakon te tia kakoaua ngkana e aki anga ana kakoaua.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
N te taetae n Ebera ao e kaineti nakoia maan aika uarereke aika mwaitikurikuri aika a kiribobotaki aika kona ni kuneaki n te ea, i taari, ke i aon te aba.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
E riki anne bwa e taraa n ae e aki kakoroa nanon ana taetae n tuea.
Nora Nanon Taeka.
Teuana katebwinani mwakoron te eba titeboo ma 2.2 te rita. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “te tiekera ae tabu.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.