Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Nakoaia Ibonga 24:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te bwaa ibukin tauran te umwanrianna (1-4)

  • Te bwerena ae kaotiotaki (5-9)

  • E karebanaaki te tia kamatauningaa aran te Atua (10-23)

24  E taetae ngkanne Iehova nakoni Mote ni kangai:  “Ko na tua nakoia tibun Iteraera bwa a na uota nakoim te bwaa man oriwa aika ikaki ae aki renganaki ibukin taian taura, bwa a aonga n teimatoa n ura taura.+  E riai ni baireia Aaron bwa a na teimatoa n ura taura i tinanikuni keetenin te Ati ni Berita* i nanon te umwa ni botaki, man te tairiki ni karokoa ae ingabong i matan Iehova. Aio te tua ae teimatoa n ami roro nako.  E riai ni bairei taura ni katokai i aon te kaintaura+ ae te koora ni koaua, bwa e na teimatoa n ura i matan Iehova.  “Ko na anaa te burawa ae mte ao umun iai 12 bwerena aika mronron. E riai ni kaka uoua katebwinani mwakoron te eba* i nanoni bwerena aikai n tatabeua nako.  Ko na bairei nakon uoua te rinan ni kauaataoi, kaka onoua i nanon teuana te rinan,+ ni katokai i aon te taibora ae te koora ni koaua i matan Iehova.+  Ko riai ni kaaki te ribano ae aki renganaki i aon te rinan teuana ma teuana. Ko riai ni kabueka te ribano nakon Iehova ni kauringnga taekan te bwerena.+  E riai ni bairei n taai nako i matan Iehova n te bongi n Taabati teuana ma teuana.+ Bon te berita ae teimaan i marenau ma tibun Iteraera.  E na riki bwa tibwangan Aaron ma natina mwaane,+ ao a na kanna n te tabo ae tabu,+ ibukina bwa bon te bwai ae moan te tabu ibukin te ibonga* mani karea ake a kareanaki n te ai nakon Iehova, bwa te tua ae teimatoa.” 10  Ao iai te mwaane temanna i buakoia tibun Iteraera ae natin te aine ae tibun Iteraera ma te mwaane ae te I-Aikubita,+ ao e boo n un te mwaane aei ma tibun Iteraera temanna i nanon te kaembwa. 11  E taetae ni kamatauningaa aran te Atua ao e karereantia* te Ara* aei,+ natin te aine are tibun Iteraera. Mangaia are a kaira teuaei nakoni Mote.+ Ao aran tinan teuaei Teromita ae natin Tebiri man te baronga ae Tan. 12  A kaburea teuaei ni karokoa reken ana moti Iehova irouia ae teretere raoi.+ 13  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: 14  “Kaira te aomata ane karereanti nako tinanikun te kaembwa, ao a na bane ni katokai baia i aon atuna te koraki ake a ongo ana taeka, ao a na karebanaia n atibu te botaki n aomata.+ 15  Ao ko riai n tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Ngkana iai te aomata ae karereantia Atuana, ao e na katuuaaeaki ibukin ana bure. 16  Mangaia are e bon riai ni kamateaki te aomata are taetae ni kamatauningaa aran Iehova.+ A bon riai te botaki n aomata ni karebanaia n atibu. E riai ni kamateaki te aomata ae maeka n iruwa ma tibun Iteraera ae bungiaki i buakomi ibukin ana taetae ni kamatauningaa aran te Atua. 17  “‘Ngkana e anaa maiun temanna,* te aomata temanna, ao e bon riai ni kamateaki.+ 18  Ane e orea te man* ae manana ao ni kamatea, ae ana man te aomata temanna, ao e riai ni kabooa mwina, bwa te maiu boona te maiu.* 19  Ngkana e kaikoaka raona n aomata te aomata temanna, ao e riai ni karaoaki nakoina aron are e a tia ni karaoia.+ 20  E na karaoaki naba nakoina te aeka ni kaikoaki are e karaoia nakon te aomata, bwa te mwaoto boona te mwaoto, te mata boona te mata, ao te wi boona te wi.+ 21  E riai ni kabooa mwin te man te aomata ae orea te man ni kamatea,+ ma e riai ni kamateaki te aomata ae orea te aomata ni kamatea.+ 22  “‘E riai n tii te arona te moti ibukimi, n aki ongeia bwa te aomata ae maeka n iruwa ke tibun Iteraera ae bungiaki i buakomi,+ ibukina bwa bon Iehova ngai ae Atuami.’” 23  Ao e taetae Mote nakoia tibun Iteraera, ao a kaira te aomata are karereanti nako tinanikun te kaembwa ao a karebanaia n atibu.+ Mangaia are a karaoa are e tua Iehova nakoni Mote tibun Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.
Uoua katebwinani mwakoron te eba titeboo ma 4.4 te rita. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taetae ni karekea kain.”
Ae taekan aran Iehova, n aron ae kaotaki ni kibuna 15 ao 16.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.