Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 20:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taromauriani Moreka; rorokoaia taimonio (1-6)

  • Kam na itiaki ao karineia ami karo (7-9)

  • A na kamateaki taani wene ni bure (10-21)

  • Kam na itiaki ao kam na tiku n te aba (22-26)

  • A na kamateaki taan tabunea (27)

20  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “Ko na kangai nakoia tibun Iteraera, ‘E riai ni kamateaki te aomata temanna mai buakoia tibun Iteraera ke te ianena ae maeka i Iteraera, ae e anga kanoana temanna nakoni Moreka.+ A riai kaain te aba ni karebanaia n atibu n uaa matena.  Boni ngai ae N na kaeta matau n ekaanako te aomata anne ao N na kamatea, kioina ngkai e a tia n anga kanoana nakoni Moreka ao e a tia ni kabarekaa au tabo ae tabu+ ao ni kamatauningaa arau ae tabu.  Ngkana bon nanoia kaain te aba bwa a na kamaki mataia nakon te baere e karaoia te aomata anne ngkana e anga kanoana nakoni Moreka, ao a aki kamatea,+  ao boni ngai ae N na boni kaeta matau n ekaanako te aomata anne ma ana utu.+ N na kamatea te aomata anne ma ake a raonna ni kabane n aki kakaonimaki* n aroia ni kakairi irouni Moreka.  “‘Ni kaineti ma te aomata* ae aki kakaonimaki* nakoiu bwa e rairaki nakoia taan rorokoia taimonio+ ao taani kaiwani kanoan taai aika a na roko,+ N na bon ekaanako te aomata* anne ao N na kamatea.+  “‘Kam na katabuingkami* ao kam na itiaki,*+ ibukina bwa bon Iehova ngai ae Atuami.  Ao kam na kawakin au tua ma ni kakairi iai.+ Bon Iehova ngai ae I katabuingkami.+  “‘Ngkana iai te aomata ae kamaraiaa* tamana ke tinana, ao e bon riai ni kamateaki.+ E boni mena raraana i aona kioina ngke e kamaraiaa tamana ke tinana. 10  “‘Ni kaineti ngkanne ma te mwaane ae wene ni kimoa ma buun te mwaane temanna, e boni wene ni kimoa ma buun raona n aomata. A bon riai ni kamateaki naakai.*+ 11  Te mwaane ae wene n taanga ma buun tamana, e kamaamaea* tamana.+ A bon riai n uaia ni kamateaki. A boni mena raraaia i aoia. 12  Ngkana e wene n taanga te mwaane ma te aine ae buun natina, a bon riai n uaia ni kamateaki. A urua te aro ae riai. A boni mena raraaia i aoia.+ 13  “‘Ngkana e wene n taanga te mwaane ma te mwaane n aron ae e wene n taanga ma te aine, a uaia ni karaoa te bwai ae riribaaki.+ A bon riai ni kamateaki. A boni mena raraaia i aoia. 14  “‘Ngkana e buuna te aine te mwaane temanna ma e wene n taanga ma tinan neiei, ao bon te mwakuri ae kammaira* te baei.+ E riai ni kamateaki teuanne ma nakanne ao imwina a kabuekaki n te ai,+ bwa e aonga n aki teimatoa i buakomi te aroaro ae kamwara. 15  “‘Ngkana e karaobure* te mwaane ma te man ao e bon riai ni kamateaki teuanne, ao kam riai ni kamatea te man anne.+ 16  Ngkana e kawara te man te aine temanna bwa e na karaobure ma ngaia,+ ko na tiringa te aine anne ao te man. A bon riai ni kamateaki. A boni mena raraaia i aoia. 17  “‘Ngkana e wene n taanga te mwaane temanna ma mwaanena, ae natin tamana ke natin tinana, ao a uaia n nori bwain rabwataia aika riai ni karabaaki ao bon te bwai ni kabwainrang te baei.+ A riai ni kamateaki i mataia aomata. E kamaamaea* mwaanena teuaei. E riai ni katuuaaeaki ibukin ana bure. 18  “‘Ngkana e wene n taanga te mwaane ma te aine ae aoraki n aine, a uaia ni kaotia bwa e aki tabu te raraa irouia.+ Ngaia are a na uaia ni kamateaki. 19  “‘Ko na tai wene n taanga ma tarin tinam ke mwaanen tamam, bwa boni kamaamaean anne am koraki ae bon raraam.+ A riai ni katuuaaeaki ibukin aia bure. 20  E kamaamaea* ai tamana te mwaane ae wene n taanga ma buun ai tamana.+ A riai ni katuuaaeaki ibukin aia bure. A na mate. A na akea natiia. 21  Ngkana iai te mwaane ae e buuna buun tarina, bon te bwai ae riai n riribaaki.+ E kamaamaea* tarina. A na mate n akea natiia. 22  “‘Kam na kawakin au tua nako ma au moti nako+ ao ni kakairi iai,+ bwa e aonga n aki mumutaingkami nako te aba ae I a kairingkami nako iai bwa kam na maekanna.+ 23  Kam na tai kakairi n aia tua natannaomata ake N na kakioianako mai mwaimi,+ bwa a karaoi baikai ni kabane ao I riribaiia.+ 24  Anne bukina ae I kangai iai nakoimi: “Kam na abana abaia, ao N na anganingkami bwa abami te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru.*+ Bon Iehova ngai ae Atuami, ae I kaokoroingkami mai buakoia botannaomata.”+ 25  Kam na kaokoroa te man ae itiaki ma ae kamwara ao te mannikiba ae kamwara ma ae itiaki,+ ao kam na tai karekei ribaakimi n te man temanna ke te mannikiba ke baika kawakawa i aontano ake I kaokoroi ibukimi bwa kam na atongi bwa a kamwara.+ 26  Kam na itiaki* i matau ibukina bwa I itiaki ngai ae Iehova,+ ae I kaokoroingkami mai buakoia botannaomata bwa kam aonga n riki bwa au aomata.+ 27  “‘E bon riai ni kamateaki te mwaane ke te aine ae te tia rorokoia taimonio ke te tia kaiwani kanoan taai aika a na roko.+ A riai aomata ni karebanaiia n atibu n uaa mateia. A boni mena raraaia i aoia.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te koraki nako ake a raonna ni wene ni bure ma Moreka.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e bure ni kaineti ma ana onimaki n aroia aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kaokoroingkami ibukin te Atua.”
Ke, “tabu.”
Ke, “taetae ni karekea kain.”
Ebera, “te mwaane ae te tia wene ni kimoa ao te aine ae te tia wene ni kimoa.”
Ebera, “kaota bwain rabwatan tamana ae riai ni karabaaki.”
Ke, “te aroaro ae kanuka; kammaira.”
Ebera, “anga ana tari.”
Ebera, “kaota bwain rabwatani mwaanena ae riai ni karabaaki.”
Ebera, “kaota bwain rabwatan ai tamana ae riai ni karabaaki.”
Ebera, “kaota bwain rabwatan tarina ae riai ni karabaaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”