Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 15:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Baika nako man te bwai ni kakariki (1-33)

15  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote ma Aaron:  “Taetae nakoia tibun Iteraera ao tuangia ni kangai, ‘Ngkana iai te mwaane ae iai te bae waanako mani mwaanena,* ao e kamwara man te baene waanako anne.+  E kamwara teuaei man te bae waanako aei, e ngae ngke e teimatoa ni waanako te baenne mani mwaanena ke e a bono mwaanena iai, ma e boni kamwara naba teuaei.  “‘A na kamwara nne ni wene nako ake e wene iai te aomata ae iai te bae waanako mairouna, ao a na kamwara bwaai nako ake e tekatekani.  E riai ni kaitiakii kunnikaina te mwaane ae ringa nnen teuaei ni wene, ao e riai n tebotebo n te ran ao e na kamwara ni karokoa ae bong.+  E riai ni kaitiakii kunnikaina ane e tekateka i aon te bwai ae e a tia n tekatekanna te aomata ae iai te bae waanako mairouna, ao e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong.  E riai ni kaitiakii kunnikaina ane e ringa rabwatan te aomata are iai te bae waanako mairouna, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong.  Ngkana e bawareaki te aomata ae itiaki iroun teuare iai te bae waanako mairouna, ao e riai ni kaitiakii kunnikaina te aomata anne, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong.  A na kamwara kaintoka nako ake i aoia maan ake e tokari te aomata are iai te bae waanako mairouna. 10  E na kamwara ni karokoa ae bong ane e ringi bwaai nako ake e a tia n tekatekani teuaei, ao e na kaitiakii kunnikaina ane e uouotii baikai, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong. 11  E na kaitiakii kunnikaina te aomata are e ringaki iroun teuare iai te bae waanako mairouna+ ao e tuai n teboki baina n te ran, e na tebotebo n te ran te aomata anne, ao e na kamwara ni karokoa ae bong. 12  E riai n ibeaki te bwainnamwarake ae te kaatibu ae e ringnga te aomata are iai te bae waanako mairouna, ao a riai n ireaki n te ran bwainnamwarake nako ake a karaoaki man te kai.+ 13  “‘Ngkana e a toki te bae waanako ao e a itiaki man te baenne te aomata, e na wareka ngkanne itibong ibukini kaitiakana, ao e riai ni kaitiakii kunnikaina, ma n tebotebo n te ran man te koburake n ran, ao e na itiaki.+ 14  Ao n te kawanibong e riai n anai taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei,+ ao e na nako matan Iehova i rarikini mataroan te umwa ni botaki ao e na anga baikai nakon te ibonga.* 15  Ao e na anga baikai te ibonga, temanna bwa te karea ni kabwarabure ao are temanna bwa te karea ni kabuekaki, ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure teuaei i matan Iehova ni kaineti ma te bae waanako mairouna. 16  “‘Ngkana e nako ana tari te mwaane mairouna, ao e riai n teboka rabwatana ni kabane n te ran ao e na kamwara ni karokoa ae bong.+ 17  E riai ni kaitiakii n te ran kunnikai nako ma kunin nako te man ake e mena te tari i aoia, ao e na kamwara te baei ni karokoa ae bong. 18  “‘Ngkana e wene n taanga te mwaane ma te aine ao e nako ana tari, ao a riai n tebotebo n te ran ao a na kamwara ni karokoa ae bong.+ 19  “‘Ngkana iai te bae waanako mairoun te aine ae te raraa ao e riai n tiku n aki itiaki i nanon itibong ibukin aorakina n aine.+ Ane e ringa neiei e na kamwara ni karokoa ae bong.+ 20  A na kamwara bwaai nako ake e wene i aoia n ana tai n aki itiaki n aorakina n aine, ao a na kamwara bwaai nako ake e tekatekani.+ 21  E riai ni kaitiakii kunnikaina ane e ringa nnen neiei ni wene, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong. 22  E riai ni kaitiakii kunnikaina ane e ringi bwaai nako ake e tekatekani neiei, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong. 23  E na kamwara ni karokoa ae bong ane e ringa te nne ni wene ke te bwai riki teuana ae e tekatekanna neiei.+ 24  Ao ngkana e wene n taanga te mwaane ma neiei ao e mena i aona raraan neiei man aorakina n aine,+ ao e na kamwara teuaei i nanon itibong, ao a na kamwara nne ni wene nako ake e wene iai teuaei. 25  “‘Ma ngkana e waanako raraan te aine ni boong aika bati+ n te tai ae tiaki raoi ana tai n aoraki n aine,+ ke ngkana e a maan riki waanakon raraana nakon ana tai n aoraki n aine ae taneiai iai, e na kamwara ni boong ni kabane ake e waanako iai, n arona n aki itiaki n ana bongi n aoraki n aine. 26  A na riki nne ni wene nako ake e wene iai ni boong ake iai te bae waanako mairouna, bwa nnena ni wene n aoraki n aine,+ ao a na kamwara bwaai nako ake e tekatekani n aron aki itiakin aorakina n aine. 27  E na kamwara ane e ringi baikai, ao e riai ni kaitiakii kunnikaina, e na tebotebo n te ran, ao e na kamwara ni karokoa ae bong.+ 28  “‘Ma ngkana e a toki te bae waanako mairouna, ao e na wareka itibong imwin tokin te baere waanako, ao imwina e na itiaki.+ 29  Ao n te kawanibong e riai n anai taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei,+ ao e na uotii nakon te ibonga i rarikini mataroan te umwa ni botaki.+ 30  E na karaoa are temanna te ibonga bwa te karea ni kabwarabure ao are temanna bwa te karea ni kabuekaki, ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure neiei i matan Iehova, ni kaineti ma te bae kamwara are waanako mairouna.+ 31  “‘Mangaia ae kam na buokiia tibun Iteraera bwa a aonga n itiaki, ao a aonga n aki mate ni kaineti ma kamwaraia ibukini kamwaraean au umwanrianna ae tabu* are mena i buakoia.+ 32  “‘Anne te tua ibukin te mwaane ae iai te bae waanako mairouna, ao te mwaane ae nako ana tari n te aro are e a kamwara iai,+ 33  ao te aine ae kamwara ni kaineti ma aorakina n aine,+ ao te mwaane ke te aine ae iai te bae waanako mairouna,+ ao te mwaane ae wene n taanga ma te aine n ana tai ni kamwara.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “irikona.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.