Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 12:1-8

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaitiaki imwin te bung (1-8)

12  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “Tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Ngkana e bikoukou te aine ao e bungia natina te mwaane, e na kamwara i nanon itibong n ai arona n aki itiaki ngkana e aoraki n aine.+  E na korotobibiaki te teei n te kawanibong.+  E na tiku ni mwengana neiei ni kaitiakia man raraana i nanon 33 te bong. E aki riai n ringa te bwai teuana ae tabu, ao e aki riai n rin n te tabo ae tabu ni karokoa koroni bongini kaitiakana.  “‘Ngkana e bungia natina ae te aine, e na kamwara i nanon 14 te bong n ai arona n ana tai n aoraki n aine. E na tiku ni mwengana ni kaitiakia man raraana i nanon 66 te bong.  Ngkana a koro ana bong ni kaitiakia ibukin natina te mwaane ke te aine, e na uota te tiibutetei ae te mwaane ae tuai n ririki ibukin te karea ni kabuekaki,+ ao te bitin ae ataei ke te taobe ibukin te karea ni kabwarabure, nako rarikini mataroan te umwa ni botaki nakon te ibonga.*  E na anga te ibonga i matan Iehova ao e na karaoia ibukini karekeani kabwaraan ana bure neiei, ao e na itiaki mani waanakon raraana. Aio te tua ibukin te aine ae bungia natina te mwaane ke te aine.  Ma ngkana e aki tau ana bwai ibukini kabooan te tiibu, e riai ngkanne n anai taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei,+ temanna ibukin te karea ni kabuekaki ao are temanna ibukin te karea ni kabwarabure, ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure neiei, ao e na itiaki.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.