Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Nakoaia Ibonga 1:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te karea ni kabuekaki (1-17)

1  Ao Iehova e wetea Mote ao e taetae nakoina man te umwa ni botaki+ ni kangai:  “Taetae nakoia tibun Iteraera, ao tuangia ni kangai: ‘Ngkana e na anga te karea te aomata temanna mai buakomi nakon Iehova mai buakon te nanai ni man, ao kam riai n anga ami karea mai buakon taiani kao, tiibu, ao kooti.+  “‘Ngkana e na anga ana karea ae te karea ni kabuekaki man te nanai, e riai n anga te man ae te mwaane ae marurung raoi.+ E riai n anga ma nanona ni kan anga+ i matan Iehova i rarikini mataroan te umwa ni botaki.  E na katokaa baina i aon atun te man are te karea ni kabuekaki, ao e na butimwaeaki te karea ibukini karekeani kabwaraan ana bure.  “‘Ao e riai ni kamateaki te kao mwaane ae ataei i matan Iehova, ao a na anga raraana natin Aaron aika mwaane, ake ibonga,*+ ao a na katimtimmwa i aon rarikin te baonikarea ni kabutaa,+ ae mena i rarikini mataroan te umwa ni botaki.  E riai ni kuotaki kunin te karea ni kabuekaki anne ma ni korokoreaki.+  A na uota te ai nakon te baonikarea+ natin Aaron aika mwaane, ake ibonga, ao a na bairei taian aia i aon te ai.  Ao natin Aaron aika mwaane, ake ibonga, a na bairei mwakorokoron te karea+ ma matanriana ao mwaeteni kirinena i aon te aia are i aon te ai, are mena i aon te baonikarea.  A na tebokaki kanoannanona ma waena* n te ran, ao e na kabanei ni kabueki ni kabubui te ibonga i aon te baonikarea bwa te karea ni kabuekaki ae kareanaki n te ai, ae te boi ae boiarara* iroun Iehova.+ 10  “‘Ngkana e na anga ana karea ae te karea ni kabuekaki man te nanai+ mai buakoia tiibu mwaane aika ataei ke kooti, e riai n anga te man ae te mwaane ae marurung raoi.+ 11  E na kamateaki i meangin te baonikarea i matan Iehova, ao a na katimtimwa raraana natin Aaron aika mwaane, ake ibonga, i aon rarikin te baonikarea ni kabutaa.+ 12  E na korokoreaki rabwatana iroun te ibonga n ikotaki ma matanriana ao mwaeteni kirinena, ao e na bairei i aon te aia are i aon te ai, are mena i aon te baonikarea. 13  E na teboki kanoannanona ma waena n te ran, ao e na kabanei n anga te ibonga ma ni kabueki ni kabubui i aon te baonikarea. Bon te karea ni kabuekaki ae kareanaki n te ai te baei, ae te boi ae boiarara* iroun Iehova. 14  “‘Ma ngkana e na anga mannikiba bwa te karea ni kabuekaki nakon Iehova, ao e na anga ana karea mai buakoia taobe ke bitin aika ataei.+ 15  E na anga te mannikiba te ibonga i aon te baonikarea ao e na kinika roroana ni kanakoa* ao e na kabuekia ni kabubua i aon te baonikarea, ma e riai ni kawawaeaanako raraana i aon oon rarikin te baonikarea. 16  E riai ni kouta nneni kanana are i buuana ma buraena ma ni karenakoi i rarikin te baonikarea i mainikuna, ni nnen te mannang.*+ 17  E na bwenaia mai baina ni kiba ma e na aki kamaenakoa rabwatana nakon uoua. Ao e na kabuekia ni kabubua te ibonga i aon te baonikarea i aon te aia are i aon te ai. Bon te karea ni kabuekaki ae kareanaki n te ai te baei, ae te boi ae boiarara* iroun Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
E nanonaki iai mwakoron te ranga are mai nano.
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”
Tao e aki nanonaki bwa e koutakinako atuna.
Ke, “mannang aika kiriiti,” ae taekan taiani mannang aika mara ni kiriitin taiani karea.
Ke, “ae karaunano; kamaiu.” Ebera, “kabebete.”