Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Te karea ni kabuekaki (1-17)

 • 2

  • Te karea ae te amwarake (1-16)

 • 3

  • Te karea n raoi (1-17)

   • Tai kana te mwaete ke te raraa (17)

 • 4

  • Te karea ni kabwarabure (1-35)

 • 5

  • Buure ao karea aika kainnanoaki (1-6)

   • Kaota aia bure tabemwaang (1)

  • Aia karea akana maiu ni kainnano (7-13)

  • Te karea ni kabooa mwin te bure n tiaki te nano (14-19)

 • 6

  • Taekan riki te karea ni kabooa mwin te bure (1-7)

  • Kaetieti ibukini karea (8-30)

   • Te karea ni kabuekaki (8-13)

   • Te karea ae te amwarake (14-23)

   • Te karea ni kabwarabure (24-30)

 • 7

  • Kaetieti ibukini karea (1-21)

   • Te karea ni kabooa mwin te bure (1-10)

   • Te karea n raoi (11-21)

  • E tabuaki kanakin te mwaete ao te raraa (22-27)

  • Tibwangaia ibonga (28-36)

  • Taekan taiani karea (37, 38)

 • 8

  • Kateirakean Aaron nakon te nakoa n ibonga (1-36)

 • 9

  • E anga Aaron karea ni kateirake (1-24)

 • 10

  • A mate Nataba ao Abiu n ana ai Iehova (1-7)

  • Tuan te moi ao te amwarake ibukia ibonga (8-20)

 • 11

  • Maan aika itiaki ao aika kamwara (1-47)

 • 12

  • Te kaitiaki imwin te bung (1-8)

 • 13

  • Tuan te rebera (1-46)

  • Te rebera n te kunnikai (47-59)

 • 14

  • Te kaitiaki man te rebera (1-32)

  • Kaitiakan te auti ae rotaki (33-57)

 • 15

  • Baika nako man te bwai ni kakariki (1-33)

 • 16

  • Te Bong ni Kabwarabure (1-34)

 • 17

  • Te umwanrianna ae tabu, nneni karea (1-9)

  • E tabuaki kanakin te raraa (10-14)

  • Tuaia maan aika kuneaki ni mate (15, 16)

 • 18

  • Taiani wene n taanga aika bure (1-30)

   • Tai kakairi irouia tibuni Kanaan (3)

   • Karikiraa aika kakaokoro (6-18)

   • Tain te aoraki n aine (19)

   • Te wene n taanga i marenaia aika titeboo aroia (22)

   • Te karaobure ma te man (23)

   •  ‘Kam na itiaki ao e na aki mumutaingkami te aba’ (24-30)

 • 19

  • Tuua aika kakaokoro i aon te itiaki (1-37)

   • Aron te mwakuri n tai (9, 10)

   • Tabeakinaia bonotaninga ao mataki (14)

   • Te uarao (16)

   • Tai kaikoa unim (18)

   • E tabuaki te tabunea ao rorokoaia taimonio (26, 31)

   • E tabuaki te taitai (28)

   • Karineaia kaara (32)

   • Te aroaro nakoia ianena (33, 34)

 • 20

  • Taromauriani Moreka; rorokoaia taimonio (1-6)

  • Kam na itiaki ao karineia ami karo (7-9)

  • A na kamateaki taani wene ni bure (10-21)

  • Kam na itiaki ao kam na tiku n te aba (22-26)

  • A na kamateaki taan tabunea (27)

 • 21

  • A na itiaki ibonga ao n aki kamwaraeaki (1-9)

  • E aki riai te ibonga ae rietata ni kamwaraea (10-15)

  • A na aki toabuaka bwain rabwataia ibonga (16-24)

 • 22

  • Itiakia ibonga ao kanakini baika tabu (1-16)

  • A tii butimwaeaki karea aika marurung raoi (17-33)

 • 23

  • Boong aika tabu ao tooa (1-44)

   • Te bongi n taabati (3)

   •  Te Toa ae te Riao (4, 5)

   • Te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki (6-8)

   • Kareanakini moan uaa (9-14)

   • Te Toa ae Taiani Wiki (15-21)

   • Aron te mwakuri n tai (22)

   • Te Toa ae Katangan te Buu (23-25)

   • Te Bong ni Kabwarabure (26-32)

   • Te Toa ae Umwanrianna (33-43)

 • 24

  • Te bwaa ibukin tauran te umwanrianna (1-4)

  • Te bwerena ae kaotiotaki (5-9)

  • E karebanaaki te tia kamatauningaa aran te Atua (10-23)

 • 25

  • Te ririki n Taabati (1-7)

  • Te ririki n Inaomata (8-22)

  • Kaokani bwaai (23-34)

  • Te aroaro nakoia akana maiu ni kainnano (35-38)

  • Tuua ibukia tooro (39-55)

 • 26

  • Raawa nakon taromauriani bouannanti (1, 2)

  • Taiani kakabwaia man te ongeaba (3-13)

  • Te tuuaa n te aki ongeaba (14-46)

 • 27

  • Manga kaokani baika kabureaki n te taetae ni bau (1-27)

  • Baika katabuaki nakon Iehova n aki toki (28, 29)

  • Manga kabooan te katebwina ni mwakoro (30-34)