Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mwakuri 25:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kateaki Bauro i matani Beteto (1-12)

    • “N na tei i matani Kaitara!” (11)

  • E maroro Beteto ma te Uea ae Akeriba (13-22)

  • Bauro i matan Akeriba (23-27)

25  Ma tenibong imwin rokoni Beteto+ bwa te tia tautaeka n te aono,* ao e a waerake nako Ierutarem mai Kaitareia.  Ao a kaota bukinani Bauro+ nakoina mataniwi n ibonga* ma I-Iutaia ake a kakannato riki. Mangaia are a bubutiia Beteto  bwa e na irii nanoia ni kanakoa Bauro nako Ierutarem. Ma a bon iangoia bwa a na karana Bauro ao ni kamatea i aoni kawaina.+  Ma e kaekaia Beteto bwa e na kawakinaki Bauro i Kaitareia, bwa e nangi bon oki ngaia nako ikekei.  E taku: “Ke a irai ami tia kairiri bwa a na bukina teuaei ngkana ngaia bwa bon iai ana bure.”+  Ao ngke e a tia ni mena i buakoia i nanoni wanibong ke tengaun te bong, ao e a nako Kaitareia, ao n te bong are imwina e a tekateka i aon te bao ni motikitaeka ma n tua bwa e na karinaki Bauro.  Ngke e a rin Bauro ao a a otabwaninia teuaei I-Iutaia ake a roko mai Ierutarem, ao a tabeki bukinana aika bati aika rawawata, ma a aki kona ni kaotii koauaia.+  Ma e kaekaa bukinana Bauro ni kangai: “I aki bure nakon aia Tua I-Iutaia ke nakon te tembora ke nakoni Kaitara.”*+  E kani karekea tangirana Beteto irouia I-Iutaia+ ngaia are e a kaeka nakoni Bauro ni kangai: “Ko kani waerake nako Ierutarem bwa e na motikaki taekam i matau ikekei ni kaineti ma baikai?” 10  Ma e taku Bauro: “I a tei ngkai i matan ana bao ni motikitaeka Kaitara* ike e riai motikan taekau iai. Akea te kairua ae I karaoia nakoia I-Iutaia, n aron ae ko bon ataia naba. 11  Ngkana ngaia bwa te tia bure ngai ae I a tia ni karaoa te bae riai mateu+ iai, ao I aki rawa ni kamateaki. Ma ngkana bon akea koauani baika a taekin taani bukinai aikai, ao bon akea te aomata ae iai riaina ni kabureai nakoia ibukini karauan nanoia. I bubutii bwa N na tei i matani Kaitara!”*+ 12  Ngke e a tia Beteto ni maroro ma kaain ana kaboowi ao e kaeka ni kangai: “Ko bubutii bwa ko na tei i matani Kaitara,* mangaia ae ko na nakoni Kaitara.” 13  Tabebong imwina, ao e a roko i Kaitareia Akeriba are te uea ma Nei Berenike, bwa a na kawara Beteto bwa kaotani karineana n nakoana. 14  Kioina ngke a tiku ikekei i nanon tabebong, ao Beteto e a karakina taekani Bauro nakon te uea ni kangai: “Iai te mwaane temanna ae katikua Berika bwa te bure, 15  ao ni menau i Ierutarem, a uota taekana+ mataniwi n ibonga ma aia unimwaane I-Iutaia, ni bubutii motikan taekana bwa e na kabureaki. 16  Ma I tuangia bwa tiaki katein Rom bwa e na kabureaki te aomata ibukini karauan nanoia taani bukinna, ngkana e tuai moa n itaramata ma taani bukinna ao ni kaekaa bukinana.+ 17  Mangaia are ngke a a roko ikai ao I aki tabwara ma I a tekateka naba n te bong are imwina n te bao ni motikitaeka ma n tua bwa e na karinaki teuaei. 18  A teirake taani bukinna, ma bon akea bukinana ni baika bubuaka ake I kantaningaia bwa e bure iai.+ 19  A bon tii kauntaeka ma ngaia ni kaineti ma aia Aro,* ao ni kaineti ma te mwaane ae arana Iesu+ are e a tia ni mate, ma e teimatoa Bauro n taekinna bwa e maiu.+ 20  Ma kioina ngkai I aki ataa raoi aroni kaetan te kauntaeka aei, I a tuanga Bauro bwa e kan nako Ierutarem bwa e na motikaki taekana ikekei ibukini baikai,+ ke e aki. 21  Ma ngke e bubutii Bauro bwa e na motikaki taekana iroun Teuare Karineaki,*+ ao I tua bwa e na kawakinaki ni karokoa kanakoana irou nakoni Kaitara.”* 22  Ao e taku Akeriba nakoni Beteto: “I kan ongora iroun teuanne.”+ E taku Beteto, “Ko a ongora irouna ningabong.” 23  Mangaia are n te bong are imwina, ao a a roko Akeriba ma Berenike ma te kainikatonga ae bati irouia, ao a rinnako n te tabo ni boowi ma mataniwi n te taanga ni buaka ao mwaanen naba te kaawa aika kakannato, ao e a karinaki Bauro ngke e tua Beteto. 24  Ao e taku Beteto: “Te Uea ae Akeriba ao ngkami ni kabane aika kam mena ikai ma ngaira, kam nora teuaei, bwa a bane ni kawarai ibukina te koraki n I-Iutaia ae bati i Ierutarem ao ikai, ma n tatakaruaea ae e aki riai ni maiu.+ 25  Ma I noria bwa akea te bwai ae e karaoia ae riai matena iai.+ Ai ngaia are ngke e bubutii bwa e na motikaki taekana iroun Teuare Karineaki,* ao I baireia bwa N na kanakoa. 26  Ma I aki ataa raoi te bwai ae N na koreia ibukin teuaei nakon au Uea. Mangaia ae I a kairia nako matami ngkami ni kabane, riki nako matam ngkoe te Uea ae Akeriba, bwa e aonga n reke te bae N na koreia ngkana e tia neneran taekana. 27  Bwa e aki riai irou bwa N na kanakoa te aomata ae te bure n aki kaotii baike e bukinaki iai.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Are aonon Iutaia, ma Kaitareia bon te kaawa are e maeka iai te kowana.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taromaurian atuaia.”
Te ara n nakoa ibukin te Embera n Rom.
Nora Nanon Taeka.
Te ara n nakoa ibukin te Embera n Rom.