Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mwakuri 24:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bukinani Bauro (1-9)

  • E kaekaa bukinana Bauro i matani Berika (10-21)

  • E tiku taekani Bauro uoua te ririki (22-27)

24  Nimabong imwina ao e a wairio te ibonga ae rietata* ae Anania+ ma unimwaane tabeman ao te tia taetae ibukia aomata* ae Tereturo, ao a a taekina bukinani Bauro nakon te kowana.+  Ngke e a weteaki ao Tereturo e a taekina bukinani Bauro ni kangai: “Kioina ngkai e a tia n reke iroura te rau ae korakora mairoum ao a karaoaki naba bitaki ibukin te natannaomata aei man rabakaum ni babaire,  ngkoe ae Berika ae Ko Karineaki, ao ti butimwaei baikai n taai nako ao n taabo nako ma te kakaitau ae rangi ni bati.  Ma N na aki kabanebuakaa am tai ma I butiiko bwa ko na ongora teutana iroura n am atataiaomata.  Bwa ti kunea teuaei bwa te tia karekea te kangaanga+ ao e kakauekea ekakinakoan te tautaeka+ i buakoia I-Iutaia ni kabane ni kabutaa te aonnaba. Boni ngaia te mataniwi n te koraki n Aro ae a aranaki bwa I-Natareta.+  E kataia naba ni kamwaraea te tembora, ai ngaia ae ti a taua.+  *——  Ngkana ko nenera teuaei, ao ko na kunei taekani bwaai ni kabane aika ti bukinna iai aikai.”  Ao a buoka naba te bukibuki aei I-Iutaia, ni kakoauai baika taekinaki aikai. 10  Ao e kaeka ni kangai Bauro ngke e katoua atuna te kowana nakoina bwa e na taetae: “I ataia raoi bwa ko a tia ni momotikitaeka i buakon te natannaomata aei i nanon ririki aika bati, ngaia ae I a tauraoi ni kaekai bukinau.+ 11  I ataia naba bwa ko kona n nenera te baei ibukiu, bwa ai bon tibwa 12 te bong n nako imwini waerakeu n taromauri i Ierutarem.+ 12  Ao a aki kuneai ni kauntaeka ma aomata n te tembora ke ni kaungaia te koraki ae bati bwa a na kakiriwe n taian tinakoka* ke i nanon te kaawa. 13  A aki kona naba ni kaota nakoim koauani baika a bukinai iai ngkai. 14  Ma I kaotia nakoim bwa I maiuakina te aro n taromauri are a aranna bwa te koraki n Aro teuana, are I taromauria Atuaia au bakatibu+ iai, ngkai I kakoauai bwaai ni kabane aika taekinaki n te Tua ma ni koreaki irouia Burabeti.+ 15  Ao iai ae I kantaningaia mairoun te Atua, ae a kantaningaia naba te koraki aei, ae a na boni mangauti+ akana raoiroi ma akana aki raoiroi.+ 16  Ibukin anne ao I kekeiaki ni kateimatoa n taai nako itiakini mataniwin nanou i matan te Atua ao aomata.+ 17  Ao imwin ririki aika bati ao I a roko n uotii bwaai n tituaraoi+ nakon au natannaomata, ma taiani karea nakon te Atua. 18  Ao a norai n te tembora+ ngke I tabe ni baikai ao I a tia ni kaitiakaki n aron ae katauaki n te tua, ao bon akea te koraki ae bati irou ke te kiriwe. Ma iai te koraki n I-Iutaia man te aono n Atia,* 19  ake a riai n tei ikai ni bukinai ngkana iai bukinau irouia.+ 20  Ao ke a taekinna mwaane aika mena ikai, bwa tera te kairua ae a kunea irou ngke I tei n te Tanirim,* 21  irarikin au taeka are I takaruaia ngke I tei i buakoia ae kangai: ‘E motikaki taekau n te bong aei i matami ibukini mangautiia maate!’”+ 22  Ma e ataa raoi Berika taekani kawain* te Uea,+ ai ngaia are e a taona moa karaoan te moti ao e taku: “N na bairei taekani baike kam irekereke iai ngkana e roko te mataniwi n te taanga ni buaka ae Rutia.” 23  Ao e tua nakon te mataniwi n tautia bwa e na karabuutinaki Bauro, ma n anganaki inaomatana teutana, ao a na kariaiakaki raoraona n tabeakini kainnanona. 24  Tabebong imwina ao e roko Berika ma buuna ae Rutira ae te I-Iutaia, ao e kanaanako weteani Bauro ao e ongora irouna n taekan onimakinani Kristo Iesu.+ 25  Ma ngke e taekina taekani bwainakin te eti ma te taubaang ao te motikitaeka ae e na roko,+ ao e a maaku Berika ao e taku: “Ko na nako moa ngkai, ma ngkana e reke au tai ao N na manga weteiko.” 26  N te tai naba anne ao e kantaningaia Berika bwa e na anganaki te mwane ni kamaraato irouni Bauro. Ai ngaia are e a katataa kawaekoaani Bauro bwa e na maroro ma ngaia. 27  Ma ngke e a bane uoua te ririki, ao e a oneaki mwini Berika irouni Borekio Beteto, ma ibukina bwa e kani karekea tangirana Berika irouia I-Iutaia,+ ao e a katuka Bauro n te karabuuti.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “te rooia.”
Nora Buk. A3.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
E kaineti aei ma te reirei ao te aroaro ni maiu ni Kristian.