Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mika 4:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karietataaki ana maunga Iehova (1-5)

    • Kabaang bwa bwaai ni kamarautano (3)

    • ‘Ti na nakonako n aran Iehova’ (5)

  • E na manga kakorakoraaki Tion (6-13)

4  Ni kabaneani boong*Ao e na kateaki ni kamatoaaki i aon taubukini maunga,Maungan ana auti Iehova+Ao e na karietataaki i etan taian tabuki,Ao a na raanga botannaomata nako iai.+   Ao a na mwananga natannaomata aika bati ao a na kangai: “Nakomai bwa ti na ararake nakon ana maunga Iehova,Ao nakon ana auti Atuan Iakoba.+ E na reireinira taekani kawaina nako,Ao ti na nakonako ni kawaina nako.” Bwa e na otinako te tua* mai TionAo ana taeka Iehova mai Ierutarem.   E na momotikitaeka i buakoia botannaomata aika bati,+Ao ni kaetii bwaai ni kaineti ma natannaomata aika korakora aika raroanako. Ane a na ororei aia kabaang ni bitii bwa bwaai ni kamarautano,Ao aia kainiwai naba ni bitii bwa bwaai ni koromwaanga.+ Ane e na aki manga tabeka te kabaang te natannaomata teuana n ekaanako te natannaomata teuana,Ao a na aki naba manga reireinia te buaka.+   Ane a na tekateka* temanna ma temanna i aan arokana ae te kureebe ao i aan arokana ae te biiku,+Ao akea temanna ae e na kakamaakuia,+Bwa e taekina anne win Iehova ae atuaia taanga ni buaka.*   Bwa a na bane te botannaomata teuana ma teuana n nakonako n aran atuaia,Ma ti na nakonako ngaira n aran Iehova ae Atuara+ n aki totoki.   E kangai ana taeka Iehova, “N te bong anneAo N na ikota te aomata* ae turaturaAo n rikoa te aomata are kamaenakoaki,+N ikotaki naba ma te koraki ake I karawawataia.   N na karaoa te aomata* are turatura bwa te nikira,+Ao te aomata are kanakoaki ni kararoaaki bwa te natannaomata ae korakora,+Ao e na tautaeka Iehova bwa te uea i aoia n te Maunga ae Tion,Mangkai ao n aki toki.   Ao ngkoe ae ana taua te nanai,Ae ana tabuki natin Tion te aine,+Ane e na roko iroum, eng, e na roko te tautaeka are te moan,*+Ae te tautaeka n uea ae ana bwai natin Ierutarem te aine.+   Ao e aera ngkai ko a takarua ni kanenea bwanaam? Akea am ueaKe e a mate am tia anga te taeka n reirei,N te aro ae e a taonikonako te maraki n aron te aine ae nangi bung?+ 10  Inimaki ao ngirangira ngkoe ae natin Tion te aine,N aron te aine ae nangi bung,Bwa ane ko na nako ngkai man te kaawa ao ni maeka n te tawaana. Ko na nako ao n rokoroko i Baburon+Ao ko na kamaiuaki ikanne.+ Ane e na kabooko Iehova ikanne ni kaokiko mai nanoni baia taani kairiribai nakoim.+ 11  A bati ngkai natannaomata aika a na ikotaki n ekikonako,Ao ane a na kangai, ‘Ke e kamwaraeaki neienne,Ao ke a nora rikin te baei nakon Tion matara.’ 12  Ma a aki atai ana iango Iehova,Ao a aki ota n ana kantaninga.* Bwa ane e na ikotiia n aroni bwariko ni uita* aika tibwa koreaki nakon te tabo ni kaaki kun ni uita. 13  Teirake ao kaaki kunin te uita ngkoe ae natin Tion te aine,+Bwa N na bitii korom nakon te biti,Ao N na bitii waem nakon te buraati,Ao ane ko na kamanatuaia botannaomata aika bati.+ Ko na kaokoroi nakon Iehova aia raka aika reke n te babakanikawai,Ao kaubwaia nakon te Uea ae koaua n te aonnaba ni kabutaa.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ni boong aika kaitira.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaetieti.”
Ke, “maeka.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “neiere.”
Ebera, “neiere.”
Ke, “are mai mwaina.”
Ke, “reirei ni kairiri.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”