Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mika 1:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Motikan taekan Tamaria ao Iuta (1-16)

    • A riki kangaanga n te bure ao te karitei (5)

1  Ana taeka Iehova ae roko irouni Mika*+ are kaaini Moreteta, n ana bong Iotam,+ Aati,+ ao Etekia,+ ake uean Iuta,+ ae e noria n te miitara ae kaineti ma Tamaria ao Ierutarem, ae kangai:   “Ongora ngkami aika botannaomata ni kabane! Kakauongo ngkoe ae te aonnaba ma kanoam,Ao ke e riki te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova bwa te tia kakoaua ni kaaitaraingkami,+Ae Iehova man ana tembora ae tabu.   Bwa noria! E a otinako Iehova man ana tabo. E na ruo ma n toutoui taabo aika rietata aika n te aonnaba.   A na ran taiani maunga i aana,+Ao a na bwenaua mwarua*N aron te nenea* ae mena i taun te ai,Ao n aron raan aika raanganako n te rabee ae katati.   Baikai ni kabane bon ibukin ana karitei Iakoba,Ibukin aia bure tibun Iteraera.+ Antai ae e na bukinaki n ana karitei Iakoba? Tiaki bon Tamaria?+ Ao antai ae e na bukinaki ibukin taabo aika rietata ake i Iuta?+ Tiaki bon Ierutarem?   N na karaoa Tamaria bwa te kaawa ae urubekebeke n te tawaana,Ae te tabo n ununiki ibukin taiani nne ni kureebe. N na karenakoi* atibun neiei nako nanon te mwarua,Ao N na kaotii aana.   A na bane ni kamanatuaaki ni kamaeinikunaki ana bouannanti neiei aika kaaraki,+Ao a na bane ni kabuekaki n te ai bwaai n tituaraoi ake e kabooaki iai neiei.*+ N na kamaunai ana bouannanti ni kabane. Bwa e karekei baikai neiei mani boona ni kakabooaki n te wene ni bure, Ao a nangi manga riki ngkai bwa booia aine aika kakabooaki.”   N na tanginiwenei ma ni mangoo n tang ibukin aei.+ N na nakonako n akea au kau ao n akea kunnikaiu.+ E na riki tanginiweneiu bwa ai aron tanginiweneia tiakaore,*Ao mangoou n tang bwa ai aroni mangooia n tang aotireti.*   Bwa e a aki kona ni kamaoaki manekan neiei.+ E a rokoroko i Iuta.+ E a butanako te aoraki aei nakoni mataroan aia oo au aomata, nako Ierutarem.+ 10  “Tai katanoataa i Kate,Ao tai tang naba teutana. Rabinobino i buakon te tano i Betareabera.* 11  Mwananga n akea kunnikaimi ao ni maamaa ngkami aika kaain* Tabira. A tuai n otinako kaain* Taanan. E na boo te tanginiwenei i Betaetera ao ane e na anaa te tabo ni kamanomano ni kanakoa mairoumi. 12  Bwa a tataningaa te bwai ae raoiroi kaaini* Marota,Ma e ruo te bwai ae buakaka mairoun Iehova nakoni mataroan oon Ierutarem. 13  Kabaea te kaa ni buaka ma aoti aika birimwaaka ngkami aika kaain* Rakiti.+ Boni ngkoe ae ko moani karika te bure nakon natin Tion te aine,Bwa a kuneaki i nanom ana karitei Iteraera.+ 14  Mangaia ae ko na anga bwaintangira ni karaure* nakoni Moretetakate. Boni bwaai ni mwamwanaa te aba autin Aketiba+ nakoia uean Iteraera. 15  N na karokoa iroumi te tia kataenikaia te aba,*+ ngkami aika kaaini* Maretiaa.+ E na rokoroko i Aruram+ karinean Iteraera. 16  Kamaraingkami ao korei irannatumi ibukia natimi aika kam nabenabeiia. Kamaraingkami n aron te ikare,Bwa a a tia ni kairakinako mairoumi bwa taenikai.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kauarerekeani Mikaere ke Mikaia, ae nanona, “Antai ae ai aron Iehova?”
Ke, “taabo aika aoraoi aika mena n te mwarua.”
N taraana ao e kaineti aei ma te bwai ae a karaoia manibeeru bwa nneni kawakinan aia karewe, ao e kai ran te baei.
Ebera, “kabwaroi.”
Ke, “boona ni kabane ake e kabooaki iai ibukin te wene ni bure.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke, “n ana auti Aibera.”
Ebera, “te aine ae kaain.”
Ebera, “te aine ae kaain.”
Ebera, “te aine ae kaain.”
Ebera, “te aine ae kaain.”
Ke, “ni kaboo.”
Ke, “te tia taui aia bwai aomata.”
Ebera, “te aine ae kaain.”