• 1

  • Motikan taekan Tamaria ao Iuta (1-16)

   • A riki kangaanga n te bure ao te karitei (5)

 • 2

  • E na reke kaia taani kakaaitara! (1-11)

  • Manga ikotakia tibun Iteraera (12, 13)

   • E na karongoa te aba irouia aomata (12)

 • 3

  • A kabuakakaaki taani kairiri ao burabeti (1-12)

   • E kaonaki Mika n te mwaaka n taamnein Iehova (8)

   • A tangira booia ibonga ibukin aia angareirei (11)

   • E na riki Ierutarem bwa te kaawa ae urubekebeke (12)

 • 4

  • E karietataaki ana maunga Iehova (1-5)

   • Kabaang bwa bwaai ni kamarautano (3)

   • ‘Ti na nakonako n aran Iehova’ (5)

  • E na manga kakorakoraaki Tion (6-13)

 • 5

  • Te tia tautaeka ae e na kakannato n te aonnaba (1-6)

   • E na otinako te tia tautaeka mai Betereem (2)

  • E na riki te nikira bwa ai aron te aoi ao te raian (7-9)

  • E na kaitiakaki te aba (10-15)

 • 6

  • Ana tangitang te Atua ni kaitaraa Iteraera (1-5)

  • Tera ae e tangiria Iehova? (6-8)

   • Te kaetitaeka ae riai, te kakaonimaki, te nanorinano (8)

  • Ana bure Iteraera ao tuuaana (9-16)

 • 7

  • Aroaron Iteraera ae buakaka (1-6)

   • E na ribaaki te aomata irouia ana utu (6)

  • “N na kaota te nano ni kan tataninga” (7)

  • A karietataaki ana aomata te Atua (8-13)

  • Ana tataro Mika ao katituaraoan te Atua irouna (14-20)

   • Ana kaeka Iehova (15-17)

   • ‘Antai te Atua ae ai aron Iehova?’ (18)