Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 4:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kariria Iesu te Riaboro (1-11)

  • E moana ana uarongorongo Iesu i Kariraia (12-17)

  • A weteaki naake a moan rimwin Iesu (18-22)

  • E uarongorongo Iesu, e reirei, ao e katoki aoraki (23-25)

4  Imwina ao e kairaki Iesu n te taamnei ae raoiroi nakon te rereua, ao e a kaririaki+ iai iroun te Riaboro.+  Imwin 40 te ngaina ao 40 te bong n aki mamatam, ao e a baki.  Ao e roko irouna te tia Kariri+ ao e taku nakoina: “Ngkana ngkoe temanna natin* te Atua, ao tuangia atibu aikai bwa a na riki bwa taian amwarake.”  Ma e kaeka ni kangai: “E koreaki ae kangai, ‘E aki riai ni maiu te aomata n tii te amwarake,* ma e na maiu naba n taeka nako aika otinako mai win Iehova.’”*+  Ao e kairia te Riaboro nakon te kaawa ae tabu,+ ao e katokaa i aon oon* te tembora,+  ao e taku nakoina: “Ngkana ngkoe temanna natin te Atua, ao ewenako, bwa e koreaki ae kangai, ‘E na mwiokoiia ana anera ibukim’ ao ‘A na uotiko ni baia, bwa e aonga n aki toki waem n te atibu.’”+  E taku Iesu nakoina: “E kangai naba ae koreaki, ‘Ko na tai kataa+ Iehova* ae Atuam.’”  E a manga kairia te Riaboro nakon te maunga ae rangi n rietata, ao e kaotii nakoina tautaeka n uea nako n te aonnaba ma tamaroaia.+  Ao e taku nakoina: “N na anganiko baikai ni kabane ngkana ko katorobubua ni bobaraaki n taromauriai n tii teuana te tai.” 10  Ao e taku Iesu nakoina: “An naako Tatan! Bwa e koreaki ae kangai: ‘Ko riai n taromauria Iehova* ae Atuam,+ ao ko riai n toro irouna+ n tii ngaia.’” 11  E kitanna+ te Riaboro, ao noria! a roko anera, ao a moana tabeakinani kainnanona.+ 12  Ao ngke e ongo Iesu taekani kamatawarikan+ Ioane, ao e mwaing nako Kariraia.+ 13  Imwini kitanan Natareta, ao e nako ni maeka i Kaberenaum+ n uakaan ma te nama, n aia aono Teburun ao Nabetari, 14  bwa e na kakororaoaki are e taekinaki rinanon te burabeti are Itaia are taku: 15  “Aban Teburun ao aban Nabetari are i rarikin te kawai are tiki nako taari n iteran te Ioretan are te iterana, are Kariraia are abaia ianena! 16  E nora te oota ae abwabwaki te botannaomata ae mena n te rotongitong, ao e kaborake te oota+ i aoia+ te koraki akana mena n nuun te mate.” 17  Man te tai anne, ao e moana ana uarongorongo Iesu ni kangai: “Rairi nanomi, bwa e a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.”+ 18  Ngke e nakonako i rarikin Namani Kariraia,* ao e noriia taari aika uoman, ae Timon ae aranaki bwa Betero+ ao tarina ae Anterea ni kabwakaa aia karaun n te nama, bwa taan akawa naakai.+ 19  Ao e taku nakoia: “Nakomai rimwiu, ao N na karaoingkami bwa taan akawa aika konami aomata.”+ 20  Ao a kitan aia karaun ngkekei naba, ao a iria.*+ 21  E nako riki teutana, ao e noriia taari aika uoman ae Iakobo ma tarina ae Ioane+ ake natin Tebetaio. A mena n te booti ma tamaia ae Tebetaio ni bonotii aia karaun, ao e weteiia.+ 22  A kitana te booti ao tamaia ngkekei naba, ao a iria. 23  Imwina ao e nako ni kabutaa Kariraia+ n angareirei n taian tinakoka,*+ ao n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea, ma ni katoki aeka n aoraki nako ao mamaara ni kabane aika ituia aomata.+ 24  E taonaanako Turia rongorongona, ao aomata a kairiia te koraki ni kabane nakoina ake a karawawataaki n aoraki aika kakaokoro ma te maraki ae korakora,+ ake te koraki ake a taniaki irouia taimonio,+ a kaatikitiki,+ ao a mate rabwataia, ao e kamarurungia. 25  Ngaia are a a iriria aomata aika uanao mai Kariraia, Tekabori,* Ierutarem, Iutaia, ao man iteran te Ioretan are te iterana.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “te nati te mwaane.”
Kuriiti, “bwerena.”
Ke, “nonon; te tabo ae te kabanea n rietata n.”
Bon te nei ae abwabwaki ae kanoana te ran ae mam. E aranna naba te Baibara bwa Namani Kariraia, Namani Kennetareta, ao Naman Tiberiati.
Nanon te taeka ae “iria” ni kaineti ma Iesu, a iria n te aro are a riki bwa taan rimwina.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “Aononi Kaawa Aika Tebwina.”