Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio 3:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E uarongorongo Ioane te tia Bwabetito (1-12)

  • Bwabetitoan Iesu (13-17)

3  Ni boong akanne ao e roko n rereuan Iutaia Ioane+ te tia Bwabetito ao e uarongorongo+  ni kangai: “Rairi nanomi, bwa e a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.”+  Bon Ioane are e taekinna Itaia are te burabeti+ ngke e taku: “Boni bwanaan temanna ae takarua n te rereua ni kangai, ‘Katauraoa kawain Iehova!* Kaetii kawaina imwaina.’”+  Ao e kunnikainna Ioane n te kunnikai ae karaoaki mani buraen te kamero ao e kabaea nukana te roo.*+ Kanana bon te taake* ao aia karewe manibeeru mai buakonikai.+  A roko irouna kaain Ierutarem ao Iutaia ni kabutaa, ma taabo nako aika uakaan ma te Ioretan,+  ao a kaotiia bwa bon taani bure, ao a bwabetitoaki* irouna n te Karaanga ae Ioretan.+  Ngke e noriia Baritaio* ma Tarukaio*+ aika bati bwa a roko n te tabo ni bwabetito, ao e taku nakoia: “Ngkami aika bunia naeta aika baiba,+ antai ae tuangingkami bwa kam kona n rawea maiumi man te rekenikai ae i aoni kawaina n roko?+  Mangaia ae kam na karikii uaa aika kakoauaa raoi rairan nanomi,  ao tai kamoamoa i bon iroumi ni kangai: ‘Bon tamara Aberaam.’+ I tuangingkami bwa e kona te Atua ni karikiia natin Aberaam man atibu aikai. 10  E a wene ngkai te tanai i wakaani kainnamwarake, ao kaai nako ake a aki karikii uaa aika raraoi, a na koreaki n tewenakoaki n te ai.+ 11  I bwabetitoingkami n te ran ibukina bwa kam rairi nanomi,+ ma e korakora riki nakoiu teuare roko imwiu, ae I aki tau ni buutii ana kau.+ E na bwabetitoingkami n te taamnei ae raoiroi+ ao n te ai.+ 12  E taua ana tiaabora i baina ibukini kaaurakean te uita, ao e na kaitiaka raoi bwian ana auti ni kaaki kun ni uita. E na urakin ana uita nakon te auti ni kaikobwai, ma e na kabueka kunin te uita n te ai+ ae aki kona ni mate.” 13  Ao e roko Iesu mai Kariraia nakon Ioane n te Karaanga ae Ioretan bwa e na bwabetitoaki irouna.+ 14  Ma e kataia n tukia Ioane ni kangai: “Boni ngai ae I riai ni bwabetitoaki iroum, ao ko nakoiu?” 15  E kaekaa ni kangai Iesu: “Kariaia ngkai, bwa n te aro aei ti na kakororaoa iai ae raoiroi.” Ao e a aki tukia Ioane. 16  Ngke e otirake naba ngkekei Iesu man te ran imwini bwabetitoana, ao akea bwa e a kaukaki karawa,+ ao Ioane e nora taamnein te Atua ae ruona Iesu n ai aron te taobe.+ 17  Ao akea bwa e a kangai naba te bwanaa mai karawa:+ “Bon Natiu+ ae I tangiria teuaei, ae I kakatonga irouna.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

N te roo ae karaoaki mani kunin te man.
Ke, “te rokati.”
Ke, “katebonakoaki.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.