Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 2:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A roko taani kaiwan itoi (1-12)

  • A birinako nako Aikubita (13-15)

  • E kamateia ataei aika mwaane Erote (16-18)

  • A okira Natareta (19-23)

2  Imwini bungiakin Iesu i Betereem+ i Iutaia n ana bong te uea ae Erote,*+ ao akea bwa a a roko i Ierutarem taani kaiwan itoi mai Mainiku,  ao a taku: “E nga teuare bungiaki ae aia uea I-Iutaia?+ Bwa ti nora itoina ngke ti mena i Mainiku, ao ti a roko bwa ti na bobaraaki ni karinea.”  Ngke e ongo te Uea ae Erote, ao e kiriwe nanona ma kaain Ierutarem ni kabane.  E ikotiia mataniwi n ibonga* ni kabane ao taani koroboki* ao e titirakinia bwa e na bungiaki ia te Kristo.*  A taku nakoina: “I Betereem+ i Iutaia, bwa e koreaki ae kangai iroun te burabeti:  ‘Ao ngkoe ae Betereem n te aba ae Iuta, tiaki ngkoe te kaawa ae te kabanea ni mangori i mataia taan tautaekana Iuta, bwa e na otinako mairoum te tia tautaeka ae e na kawakinia au aomata aika tibun Iteraera.’”+  E weteiia ngkanne taani kaiwan itoi Erote n aki ataaki irouia aomata, ao e neneriia bwa e kaoti n ningai te itoi.  E taku nakoia ngke e kanakoia nako Betereem: “Naako ao ukoukora raoi te teei, ao ngkana kam kunea ao kam na oki n tuangai bwa N na nako naba ni bobaraaki ni karinea.”  A touaanako kawaia ngke a a tia n ongo ana taeka te uea, ao noria! e rimoaia te itoi are a noria ngke a mena i Mainiku,+ ni karokoa ae e a tei i etan ana tabo te teei. 10  Ngke a nora te itoi bwa e tei, ao a kimwareirei n te kimwareirei ae bati. 11  Ao ngke a rin n te auti, a nora te teei ma tinana ae Maria ao a katorobubua ni bobaraaki ni karinea te teei. A kauki naba aia bwai aika kakawaki, ao a anganna taiani bwaintangira ae te koora, te ribano,* ao te mura.* 12  Ma a oki rikaaki nako abaia n te kawai teaina ibukina bwa a tuangaki iroun te Atua n te mii+ bwa a na aki okira Erote. 13  Ngke a a nako, ao akea bwa e a kaoti ana anera Iehova* nakon Ioteba n te mii,+ ao e kangai: “Teirake, anaa te teei ma tinana ao birinako nako Aikubita, ao tiiku iai ni karokoa tuangam irou, bwa e nang kakaaea te teei Erote ni kamatea.” 14  Mangaia are e teirake Ioteba n te bong ao e kaira te teei ma tinana ao a nako Aikubita. 15  E tiku iai ni karokoa maten Erote, bwa e na kakoroaki bukin ana taeka Iehova* rinanon ana burabeti ae kangai: “I wetea natiu mai Aikubita.”+ 16  E a rangi ni korakora unin Erote ngke e a ataia bwa e mwamwanaaki irouia taani kaiwan itoi. E kanakoia ana aomata, ao e tua kamateaia ataei aika mwaane ni kabane i Betereem ao n aonona nako, ake kaka uoua aia ririki rikaaki, ni kaineti ma taini kaotin te itoi are e neneria mairouia taani kaiwan itoi.+ 17  E a koro iai bukin are e taekinaki iroun Ieremia are te burabeti are e taku: 18  “E ongo te aba te bwanaa i Rama ae te tang ma te tanginiwenei ae bati. Bon Rakera+ are tanginiweneiia natina, ao e rawa ni kabebeteaki nanona, bwa ai akea natina.”+ 19  Ngke e a mate Erote, ao akea bwa e a kaoti ana anera Iehova* n te mii+ nakon Ioteba i Aikubita, 20  ao e taku: “Teirake ao kaira te teei ma tinana, ao nakon te aba ae Iteraera, bwa a a tia ni mate naake a kan anaa maiun* te teei.” 21  Mangaia are e teirake ao e kaira te teei ma tinana ao e nakon te aba ae Iteraera. 22  Ma e maaku n nako Iutaia bwa e ongo ae e tautaeka Arekerau iai n ruamwin tamana are Erote. Ao ibukina bwa e kauringaki naba n te mii+ iroun te Atua, e a manga mwaing nakon te aono ni Kariraia.+ 23  Ao e nako ni maeka n te kaawa ae Natareta,+ bwa e na kakoroaki iai bukin aia taeka burabeti ae kangai: “E na atongaki bwa te I-Natareta.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Tao man te taeka n Ebera ae “bwebwerake.”