Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio 1:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kateirikian Iesu Kristo (1-17)

  • Bungiakin Iesu (18-25)

1  Bokin rongorongoni maiun* Iesu Kristo* are kanoan Tawita,+ are kanoan Aberaam.+   Aberaam bon taman Itaaka,+Itaaka bon taman Iakoba,+Iakoba bon taman Iuta+ ma tarina nako,   Natin Iuta Bereti ao Teera+ mairoun Nei Tama,Bereti bon taman Etiron,+Etiron bon taman Ram,+   Ram bon taman Aminataba,Aminataba bon taman Nation,+Nation bon taman Taremon,   Natin Taremon Boati mairoun Nei Raaba,+Natini Boati Obeta mairoun Nei Ruta,+Obeta bon taman Iete,+   Iete bon taman Tawita+ are te uea. Natin Tawita Toromon+ mairouni buun Uria,   Toromon bon taman Reoboam,+Reoboam bon taman Abiia,Abiia bon taman Ata,+   Ata bon taman Ieotiabata,+Ieotiabata bon taman Ioram,+Ioram bon taman Utia,   Utia bon taman Iotam,+Iotam bon taman Aati,+Aati bon taman Etekia,+ 10  Etekia bon tamani Manate,+Manate bon taman Amon,+Amon bon taman Iotia,+ 11  Iotia+ bon taman Iekonia+ ma naake tarina n taini kairaia taenikai nako Baburon.+ 12  Imwini kairaia taenikai nako Baburon, ao e a riki natin Iekonia ae Tearetiera,Tearetiera bon taman Terubabera,+ 13  Terubabera bon taman Abiuta,Abiuta bon taman Eriakim,Eriakim bon taman Atora, 14  Atora bon taman Tatoka,Tatoka bon taman Akim,Akim bon taman Eriuta, 15  Eriuta bon taman Ereata,Ereata bon tamani Matan,Matan bon taman Iakoba, 16  Iakoba bon taman Ioteba, are buuni Maria are bungia Iesu,+ are aranaki bwa Kristo.+ 17  Mwaitin te roro mairoun Aberaam ni karokoa Tawita, bon 14. Mairoun Tawita ni karokoa kairaia taenikai nako Baburon, bon 14, ao mani kairaia taenikai nako Baburon ni karokoa te Kristo, bon 14. 18  Ma aio aroni bungiakin Iesu Kristo. N ana tai ni kainrou tinana ae Maria ma Ioteba, ao ngke a tuai n tekateka n taanga, ao e bikoukou neiei rinanon te taamnei ae raoiroi.*+ 19  Ma ibukina bwa e raoiroi buuna are Ioteba ao e aki kani kamaamaea neiei i mataia aomata, ngaia are e a iangoia bwa e na buuraure ni karaba.+ 20  Ma ngke e a tia n iangoi baikai, ao akea bwa e a kaoti naba ana anera Iehova* nakoina n te mii, ao e kangai: “Ioteba ae kanoan Tawita, tai maaku ni kaira buum ae Maria nakoni mwengam, bwa e riki* te baere i nanona rinanon te taamnei ae raoiroi.+ 21  E na bungia te nati te mwaane ao ko na aranna bwa Iesu,*+ bwa e na kamaiuia ana aomata man aia bure.”+ 22  Ni koauana a riki baikai bwa e na kakoroaki bukin ana taeka Iehova* rinanon ana burabeti, ae kangai: 23  “Noria! E na bikoukou te aine ae tuai ni boo ma te mwaane, ao e na bungia te nati te mwaane, ao a na aranna bwa Emanuera,”+ ae nanona ngkana e rairaki, “E Memena Iroura te Atua.”+ 24  Imwina ao e uti Ioteba, ao e karaoa are e tuangnga ana anera Iehova,* ao e kaira buuna nakoni mwengana. 25  Ma e aki wene n taanga ma ngaia ni karokoa bungiakin te nati te mwaane,+ ao e aranna bwa Iesu.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ana kateiriki.”
Ke, “te Mesia; Teuare Kabiraki.”
Ke, “te mwaaka ae mwamwakuri.”
Aio te moani kibu mai buakoni kiibu aika 237, ae kaoti iai aran te Atua ae Iehova n te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti. Nora Buk. A5.
Ke, “bikoukouaki.”
E irekereke ma te ara n Ebera ae Ietua, ke Iotua, ae nanona, “Iehova Bon te Kakamaiu.”