Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 7:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A rin n te aake (1-10)

  • Te Ieka ae kabutaa te aonnaba (11-24)

7  Imwin anne ao e taku Iehova nakon Noa: “Naako riin i nanon te aake ngkoe ma kaaini batam ni kabane, ibukina bwa boni ngkoe ae I noriko bwa ko raoiroi i matau i buakon te roro aei.+  Ko na kairiia kaka itiman* mai buakoia maan nako aika itiaki,+ ae te mwaane ao te aine, ao tii kaka uoman mai buakoia maan nako aika aki itiaki, ae te mwaane ao te aine,  ao kaka itiman naba mai buakoia manin karawa aika kibakiba, ae te mwaane ao te aine, bwa a aonga n teimatoa ni maiu kanoaia n te aonnaba ni kabutaa.+  Bwa ai tii itibong riki ao N na kabwakaa te karau+ i aon te aonnaba i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong,+ ao N na kamaunaia mai aon te aba aomata ma maan ni kabane aika I karaoiia.”+  Ao e karaoi bwaai ni kabane Noa ake e tua Iehova nakoina.  Ai 600 ana ririki Noa ngke e roko te ieka ae te ran i aon te aonnaba.+  Mangaia are a a rinnako n te aake Noa ma natina mwaane ao buuna ma buuia natina, imwain rokon te ieka.+  Ao mai buakoia maan nako aika itiaki ao mai buakoia maan nako aika aki itiaki ao mai buakoia maan nako aika kibakiba ao mai buakoia maan nako aika mwamwae i aontano,+  a rinnako n te aake are e rin iai Noa ni kaka uoman, te mwaane ao te aine, n aron are e tua te Atua nakon Noa. 10  Ao itibong imwina ao e a roko te ieka i aon te aonnaba. 11  N ana ka-600 n ririki ni maiu Noa n te kauoua n namwakaina* ae 17 iai bongin te namwakaina, ao a a bane n uki koburake n ran man te ran ae makuakua* n te bong anne, ao e kaukaki mataroan te ran are i karawa.+ 12  Ao e bwaka ni korakora te karau i aon te aonnaba i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong. 13  E rin Noa n te bong naba anne i nanon te aake ma natina ake Tem, Am, ao Iabeta,+ ao buuna ma buuia natina ake teniman.+ 14  A rinnako ma maan aika moaanti n aekaia nako, maan aika manana n aekaia nako, manin te aonnaba aika kawakawa n aekaia nako, maan aika kibakiba n aekaia nako, mannikiba nako, ao maan nako aika iai baia ni kiba. 15  A a waaki n rin maan n aekaia nako ake e mena irouia te ikeike ni maiu* ni kaka uoman i nanon te ake are e rin iai Noa. 16  Mangaia are a rinnako maan n aekaia nako ae te mwaane ao te aine, n aron are e tua te Atua nakoina. Imwin anne ao e a kaina te mataroa Iehova. 17  E reitinako* bwakan te karau i nanon 40 te bong ao e a rikirake n iabuti te ran n te aro are e a betirake te aake, ao e a beibeti i aon te ran i etan te aba. 18  E a taonakinako te aonnaba n te ran ao e teimatoa n rikirake n iabuti n te aro ae e a makuakua, ma e beibeti te aake i aon te ran. 19  E taonakinako te aonnaba n te ran n te aro ae korakora ao a a bane n rabunakinako maunga aika ririeta aika n te aonnaba.+ 20  Rietan te iabuti bon 15 te mwanokunibai* i etan taiani maunga. 21  Mangaia are a a bane ni mate maan* aika maiu aika mwamwae i aon te aba,+ aika maan aika kibakiba, maan aika manana, maan aika moaanti, nna ni man* aika mwamwae, ao aomata ni kabane.+ 22  A bane ni mate baika iai irouia te ikeike ni maiu,* aika mena i aon te aba ae mwau.+ 23  Mangaia are E kamaunai baika maiu ni kabane mai aon te aonnaba, n ikotaki ma aomata, maan, maan aika kawakawa, ao manin karawa aika kibakiba. A bane ni kamaunaaki mai aon te aonnaba,+ ma tii Noa ma raona ake n te aake aika reke maiuia.+ 24  Ao e teimatoa n taonakinako te aonnaba n te ran i nanon 150 te bong.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “maan nako aika itiaki aika itiman aika kiriuoman.”
E bwakara nukan Okitobwa nakon nukan Nobembwa.
Te taeka ae “te ran ae makuakua” e kaineti nakon te ran ae makuakua are i etan te ea ae otabwaninia te aonnaba ao e kabwarabwaraaki ni Karikani Bwaai 1:6, 7 bwa “te ran are i etan te ea.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “teimatoa n roko.”
Teuana te mwanokunibai titeboo ma 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
Ebera, “iriko ni kabane.”
N te taetae n Ebera ao e kaineti nakoia maan aika uarereke aika mwaitikurikuri aika a kiribobotaki aika kona ni kuneaki n te ea, i taari, ke i aon te aba.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”