Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 40:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabwarai miia buure Ioteba (1-19)

    • “Te Atua te tia kabwarai nanoni mii” (8)

  • Te baka ibukin ana rekenibong Barao (20-23)

40  Imwini baikai ao a a reke n te bure mataniwia taan uouota ana mwangko+ uean Aikubita ao mataniwia taan umum, iroun aia toka are uean Aikubita.  Mangaia are e a un Barao irouia ana tia mwakuri aika uoman aikai, ae mataniwia taan uouota ana mwangko ao mataniwia taan umum,+  ao e kaakiia n ana karabuuti mataniwia taan tantani,+ are te tabo are e kabureaki+ iai Ioteba.  E mwiokoa ngkanne Ioteba mataniwia taan tantani bwa e na mena i rarikia ao e na tararuaiia,+ ao a tiku n te karabuuti i nanon tabeua te tai.*  A uaia ni mii n te tairiki teuana te tia uouota ana mwangko uean Aikubita ao te tia umum ake a karabuutinaki, ao a tatannako kabwaraan nanoni mii aikai.  N te ingabong are imwina ngke e rinnako Ioteba ao ngke e noriia, ao a mata n rawawata.  Mangaia are e titirakinia ana tia mwakuri Barao ake raona ni kabureaki n ana auti ana toka ni kangai: “E aera ngkai kam a ubu n nanokawaki n te bong aei?”  Ngaia are a taku nakoina: “Ti uaia ni mii, ma akea te tia kabwarai nanoni mii i rarikira.” E taku Ioteba nakoia: “Tiaki bon te Atua+ te tia kabwarai nanoni mii? Karakinna nakoiu taiaoka.”  Ai ngaia are e a karakina miina mataniwia taan uouota ana mwangko te uea nakon Ioteba, ao e kangai nakoina: “Ni miiu ao e mena i matau te kai ae te kureebe. 10  Ao iai tennai mwaangan te kai ae te kureebe aei, ao ngke e a bwebwe, ao e a uee ao a a tawaa amwina n riki bwa kureebe. 11  Ao I taua ana mwangko Barao ao I anai kureebe ao I kaburii rania nako nanon ana mwangko Barao. Imwin anne ao I angani Barao ana mwangko.” 12  E taku ngkanne Ioteba nakoina: “Aio kabwaraan nanona: Mwaanga akana tennai boni boong aika tenibong. 13  Tenibong mangkai ao e na kaotinakoko* Barao ao ko na okira nakoam,+ ao ko na manga angangani Barao ana mwangko n aron are ko kakaraoia mai mwaina ngke te tia uouota ana mwangko+ ngkoe. 14  Ma ko bia uringai ngkana a a nakoraoi bwaai ni kabane ibukim. Taiaoka kaota nakoiu te tangira ae koaua,* ao taekinai nakoni Barao bwa I aonga ni kaotinakoaki man te tabo aei. 15  I boni kairaki ma te matoa mai abaia taian Ebera,+ ao akea te bwai teuana ae I karaoia ikai ae a riai ni karinai iai n te karabuuti.”*+ 16  Ngke e noria mataniwia taan umum bwa e raoiroi kabwaraana iroun Ioteba ao e taku nakoina: “I mii naba bwa iai tenikora bwaene i aon atuu aika kanoaia kariki aika mainaina, 17  ao kanoan te bwaene are mai eta bon aeka n amwarake nako aika umunaki ibukini Barao, ao iai mannikiba aika kang baikai mai nanon te bwaene are i aon atuu.” 18  E kaeka ngkanne Ioteba ni kangai, “Aio kabwaraan nanona: Bwaene akana tenikora boni boong aika tenibong. 19  Tenibong mangkai ao e na kabakua roroam* Barao ao e na tauriko i aon te kai, ao a na kana irikom mannikiba.”+ 20  Ao te katenua ni bong bon ana rekenibong Barao,+ ao e karaoa te baka n amwarake nakoia ana toro ni kabane ao e kaotinakoa* mataniwia taan uouota ana mwangko ao mataniwia taan umum nako mataia ana toro. 21  Ao e kaoka mataniwia taan uouota ana mwangko nakon nakoana ae te tia uouota ana mwangko, ao e a manga angangani Barao ana mwangko. 22  Ma e taura mataniwia taan umum, n aroni kabwaraan nanoni miia nakoia iroun Ioteba.+ 23  Ma e aki uringa Ioteba mataniwia taan uouota ana mwangko te uea, bwa e mwaninganako taekana.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “tabebong.”
Ebera, “tabekaarake atum.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.
Ebera, “te mwarua n ran; te mwanono.”
Ebera, “tabekaarake atum mai aom.”
Ebera, “e tabekaarake atun.”