Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 35:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaaki atua aika ianena Iakoba (1-4)

  • E oki Iakoba nako Betaera (5-15)

  • Bungiakini Beniamin; maten Rakera (16-20)

  • Natin Iteraera mwaane aika 12 (21-26)

  • Maten Itaaka (27-29)

35  Imwin anne ao e taku te Atua nakon Iakoba: “Teirake ao waerake nako Betaera+ ao maeka iai, ao karaoa te baonikarea ikekei nakon te Atua ae koaua, are kaoti ngkoa nakoim ngke ko birinako mairoun Etau are tarim.”+  E taku ngkanne Iakoba nakoia kaaini batana ao aomata ni kabane ake raona: “Kaaki atua aika ianena akana i buakomi+ ao kaitiakingkami ao onei kunnikaimi,  ao ti na teirake ao ti na waerake nako Betaera. N na karaoa te baonikarea ikekei nakon te Atua ae koaua are kaekaai n te bong are I rawawata iai ao e memena irou n taabo ake* I nako iai.”+  Mangaia are a angan Iakoba atua aika ianena ni kabane ake iai irouia ao taabia ake i taningaia, ao e tauni* Iakoba i aan te aroka ae bubura n uakaan ma Tekem.  Ngke a mwananga nako, ao e karokoa te maakunrang te Atua i aoia kaaini kaawa ake i rarikia, ngaia are a a aikoa kaeiia natin Iakoba.  N tokina ao e a roko Iakoba i Ruti+ ae taekani Betaera, n te aba ae Kanaan, ngaia ma aomata ni kabane ake raona.  E katea ikanne te baonikarea ao e arana te tabo arei bwa Erabetaera,* bwa e kaoti nakoina te Atua ae koaua n te tabo anne ngke e birinako mairoun tarina.+  Imwina riki ao e mate Tebora+ are te tia kammammaa ngkoa Rebeka, ao e taunaki i rarikini Betaera i aan te aroka ae te oke. Mangaia are e aranna bwa Aronibwakuta.*  E a manga kaoti riki te Atua nakon Iakoba ngke e a oki mai Batanaram, ao e kakabwaiaa. 10  E taku te Atua nakoina: “Aram bon Iakoba.+ Ai tiaki ngkai aram Iakoba ma ai Iteraera aram.” Ao e a aranna bwa Iteraera.+ 11  E a manga taku te Atua nakoina: “Bon te Atua ngai ae Moan te Mwaaka.+ A na kabatiaaki am kariki ao a na kamwaitaki. A na otinako mairoum* natannaomata ao te botaki n natannaomata,+ ao a na riki ueea mairoum.+ 12  Ibukini ngkanne te aba are I angan Aberaam ao Itaaka, N na bon anganiko ao N na angania kanoam* ake imwim te aba anne.”+ 13  Ao e waerake mairouna te Atua, man te tabo are e taetae iai ma ngaia. 14  Mangaia are e a katea te boua Iakoba n te tabo are e taetae iai ma ngaia, ae te boua ae te atibu ni kauring, ao e kabwaroa te karea ae te moi i aona ao e kabwaroa te bwaa i aona.+ 15  Ao e teimatoa Iakoba n arana te tabo are e taetae iai te Atua ma ngaia bwa Betaera.+ 16  A a kitana ngkanne Betaera, ao ngke a bon raroa naba teutana ma Eberata ao e a bung naba Rakera, ao e rangi ni kangaanga bungina. 17  Ma ngke e tabe ni kakorakoraa bwa e na bungia natina, ao e taku te tia kabung nakoina: “Tai maaku bwa e a manga reke naba natim te mwaane.”+ 18  Ngke e nangi boni bua maiun* neiei (bwa e a kaani mate) ao e a arana natina bwa Benoni,* ma e aranna tamana bwa Beniamin.*+ 19  Mangaia are e mate Rakera ao e kaiiaki i aoni kawaia nako Eberata, ae taekani Betereem.+ 20  E katea te atibu ae te kanikina Iakoba i aon ruanimaten neiei, ao bon atibun ruanimaten Rakera ni karokoa te bong aei. 21  Imwin anne ao e mwananga Iteraera ao e katea ana umwanrianna mai ikekei riki imwin te taua ae Etera. 22  N te taina, ngke e maeka Iteraera n te aba anne, ao e nako Reuben ni wene ma Birea are buun tamana ni kewe,* ao e ongo taekan te baei Iteraera.+ Bon 12 natin Iakoba aika mwaane. 23  Natin Iakoba ma Rea bon ana karimoa ae Reuben,+ ao Timeon, Rewi, Iuta, Itakara, ao ai Teburun. 24  Natina ma Rakera bon Ioteba ao Beniamin. 25  Ao natina ma Birea are ana toro Rakera, bon Tan ao Nabetari. 26  Ao natina ma Tireba are ana toro Rea, boni Kata ao Atera. Akanne bon natin Iakoba ake a bungiaki i Batanaram. 27  N tokina ao e a roko Iakoba n te tabo are e mena iai tamana are Itaaka i Mamre+ i Kiriataareba ae taekan Eberon, are a maeka bwa iruwa+ ngkoa iai Aberaam ao Itaaka naba. 28  Ana ririki ni maiu Itaaka bon 180.+ 29  Ao e moti iken Itaaka ao e mate ngke e a kara ao n rauaki ni maiuna* ao e a ikotaki ma ana koraki,* ao a kaiia natina aika Etau ma Iakoba.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “n te kawai are.”
Ke, “karabai.”
Ae nanona, “Atuani Betaera.”
Ae nanona, “te Aroka ae te Oke n Tanginiwenei.”
Ebera, “otinako mai bebeem.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “Natin Tanginiweneiu.”
Ae nanona, “Natin te Bai ae te Atai.”
Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ebera, “e a kara ma ni bati ana bong.”
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.