Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 13:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E okira Kanaan Aberam (1-4)

  • A maenako Aberam ma Rota (5-13)

  • Taekinan riki ana berita te Atua nakon Aberam (14-18)

13  E otinako ngkanne Aberam mai Aikubita nakon te Nekebo,*+ ngaia ma buuna ao ana bwai ni kabane ake irouna, n ikotaki ma Rota.  E rangi ni kaubwai Aberam n te nanai ni man, n te tirewa, ao n te koora.+  E mamaeka n te umwanrianna man te tabo teuana nakon teuana ni mwamwanangana man te Nekebo nako Betaera, ni karokoa rokona n te tabo are e mena ngkoa iai ana umwanrianna i marenani Betaera ma Ai,+  are te tabo are e katea ngkoa iai te baonikarea. Ao e taboa aran Iehova ikanne Aberam.  Ao iai naba ana tiibu ma ana kao ao ana umwanrianna Rota, are raon Aberam ni mwananga.  Mangaia are e a aki tau te aba ibukia ni kabane bwa a na maeka n te tabo ae tii teuana, bwa e a rangi ni bati aia bwai n te aro are a aikoa kona ni kaai ni maeka iai.  Ibukin anne, e a riki te kauntaeka i marenaia taani kawakinia ana nanai ni man Aberam ma taani kawakinia ana nanai ni man Rota. (N te tai anne ao a maeka tibuni Kanaan ao taiani Beritaite n te aba anne.)+  Mangaia are e taku Aberam nakon Rota:+ “I butiiko bwa e aki riai n riki te kauntaeka i marenau ma ngkoe, ao i marenaia taani kawakinia au nanai ni man ma taani kawakinia am nanai ni man, bwa bon taari ngaira.  Tiaki e mena i matam te aba ni kabutaa? I butiiko bwa ko na maenako ma ngai. Ngkana ko nakon te angamaing, ao ngai N na nakon te angaatai, ma ngkana ko nakon te angaatai, ao ngai N na nakon te angamaing.” 10  Mangaia are e euta matana Rota ao e nora aonon Ioretan+ ni kabutaa ni karokoa Toa+ bwa e aomwaimwai aona (imwaini kamaunaan Totom ma Komora iroun Iehova), n ai aron ana onnaroka Iehova,+ ao n ai aron te aba ae Aikubita. 11  Ao e rinea aonon Ioretan ni kabutaa Rota i bon ibukina, ao e kamwaingi ana umwanrianna nako mainiku. Mangaia are a a maenako. 12  E maeka Aberam n te aba ae Kanaan, ma e maeka Rota i rarikini kaawa ake n te aono anne.+ N tokina ao e a katea ana umwanrianna i rarikin Totom. 13  Ao a buakaka mwaanen Totom ao a bure kakaiaki nakon Iehova.+ 14  E taku Iehova nakon Aberam imwini maenakona ma Rota: “I butiiko bwa ko na euta matam man te tabo ane ko mena iai, ao taraa meang ao maiaki, mainiku ao maeao, 15  ibukina bwa N na anga nakoim ao nakoia kanoam,* te aba ni kabanea ane ko noria, bwa abaia ae a na teimatoa ni maekanna.+ 16  Ao N na kamwaitiia kanoam* n ai aron tanon te aonnaba, mangaia are ngkana iai ae e kona ni wareka mwaitin tanon te aonnaba, ao e kona naba ni warekaki mwaitiia kanoam.*+ 17  Teirake ao mwamwananga rinanon te aba n nora abwakina ma raababana bwa N nang anganiko.” 18  Mangaia are e teimatoa ni maeka Aberam n taian umwanrianna. Imwina riki ao e a nako ni maeka i buakoni kaai aika bubura ake aroka ake i Mamre+ i Eberon,+ ao ikanne are e a katea iai te baonikarea nakon Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”