Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 12:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kitana Aran Aberam nako Kanaan (1-9)

    • Ana berita te Atua nakon Aberam (7)

  • Aberam ao Tarai i Aikubita (10-20)

12  Ao e taku Iehova nakon Aberam: “Naako mai abam ao mairouia am buu ao mani batan tamam, nakon te aba ae N na kaotia nakoim.+  N na karaoiko bwa te natannaomata ae korakora* ao N na kakabwaiako, ao N na kakannatoa aram ao a na kakabwaiaaki aomata rinanom.+  N na kakabwaiaia akana kakabwaiako, ao N na kamaraiaa ane e karekea kaim,+ ao a na boni bane ni kabwaia* utu aika n te aonnaba rinanom.”+  Mangaia are e nako Aberam n aron are e tuangnga Iehova, ao e iria Rota. Bon 75 ana ririki Aberam ngke e kitana Aran.+  E kaira buuna Aberam are Tarai+ ma Rota are natin tarina,+ ao a uotii aia bwai ni kabane ake a reke+ irouia ma aomata* ake a karekeia i Aran, ao a kaea te aba ae Kanaan.+ Ngke a roko n te aba ae Kanaan,  ao e mwamwananga Aberam i aon te aba arei ni karokoa te aono ae Tekem,+ i rarikini kaai aika bubura ake arokani More.+ N te tai anne a maeka tibuni Kanaan n te aba anne.  Ao e kaoti Iehova nakon Aberam ao e taku: “N na anga te aba aei+ nakoia kanoam.”*+ Ngaia are e katea te baonikarea ikekei ibukin Iehova are e kaoti nakoina.  Imwina riki ao e mwaing mai ikekei nakon te aono ae maungaunga i mainikuni Betaera,+ ao e katea ana umwanrianna i marenani Betaera ma Ai. (E mena Betaera i maeao ao Ai+ i mainiku.) E katea te baonikarea ikekei ibukin Iehova+ ao e a moanna n taboa aran Iehova.+  Imwina ao e a mwamwananga Aberam ni mamaeka n taian umwanrianna, man te tabo teuana nakon teuana ao e mwananga ni kaineta te Nekebo.*+ 10  Ao e roko te rongo n te aba anne ao e nako Aberam nako Aikubita ni maeka iai teutana te tai,*+ bwa e a korakora te rongo.+ 11  Ngke e nang roko i Aikubita, ao e taku nakoni buuna are Tarai: “Taiaoka ongora irou! I ataia bwa te aine ngkoe ae ko baaraoi.+ 12  Mangaia are ngkana a noriko I-Aikubita ao a na boni kangai, ‘Aio buun teuaei.’ Ao a na kamateai ma a na kamaiuko. 13  Taiaoka taekinna bwa mwaaneu ngkoe, bwa n arom anne a na nakoraoi iai bwaai ni kabane ibukiu, ao N* na kamaiuaki.”+ 14  N te tai are e roko iai i Aikubita Aberam, ao a a nora neiei I-Aikubita bwa e rangi ni baaraoi. 15  Ao a nora naba neiei ana mataniwi Barao, ao a kamoamoaa taekana nakoni Barao, ngaia are e a kairaki neiei nakon ana auti Barao. 16  E akoa Aberam teuarei ibukin neiei, ao e anganna tiibu, kaao, taongki aika mwaane ma aine, kamero ao ai tooro aika mwaane ma aine.+ 17  Ao e orea Barao ma kaaini batana Iehova n aoraki* aika kakaiaki, ibukin Tarai are buun Aberam.+ 18  Ngaia are Barao e wetea Aberam ao e taku: “Tera ae ko karaoia nakoiu? E aera ngke ko aki tuangai ae boni buum neiei? 19  E aera ngke ko kangai, ‘Boni mwaaneu neiei,’+ ngaia ae N nang anaia iai bwa buu? Aio buum. Kairia ao naako!” 20  Mangaia are e tua Barao nakoia ana toro bwa a na bakaboraua Aberam ma buuna ao ana toro, ma ana bwai ni kabane ake irouna.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kakannato.”
Ke, “a na karekei kakabwaiaaia.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “am kariki.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “maeka iai bwa te iruwa.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “rekenikai.”