Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 11:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te Taua ae Babera (1-4)

  • E kamangaoa te taetae Iehova (5-9)

  • Mairoun Tem nakon Aberam (10-32)

    • Ana utu Tera (27)

    • E kitana Ura Aberam (31)

11  Ao tii teuana aia taetae ao tein aia taeka kaain te aonnaba ni kabane ae a teimatoa ni kabongana.  Ngke a mwananga nako mainiku, ao a a kunea te tabo ae aoraoi n te aba ae Tina,+ ao a a maeka iai.  Ao a taku i marenaia: “Nakomai! Ti na karaoi buriki* ao n umuni n te ai.” Mangaia are a kabonganai buriki n oneani mwin atibu, ao te korotaa bwa te timanti.  Ao a taku: “Nakomai! Ti na katea ara kaawa ma te taua ae rota karawa taubukina, ao ti na karekea iai atongan arara bwa ti aonga n aki uamae n te aonnaba ni kabutaa.”+  E a moanna ngkanne Iehova n iangoa* ao n taraa te kaawa ao te taua are a kateia natiia aomata.  Ao e taku Iehova: “Noria! Bon aei te bwai ae a a moanna ni karaoia, ngkai bon te natannaomata ngaiia ae tii teuana ao tii teuana aia taetae.+ Akea te bwai ae a na iangoia ae a na aki kona ni karaoia.  Nakomai! Ti na*+ kamangaoa aia taetae bwa a aonga n aki ota n aia taetae i marenaia.”  Ngaia are e kamaenakoia Iehova man te tabo anne nakon te aonnaba ni kabutaa,+ ao a a katoka katean te kaawa.  Anne bukin aranakin te kaawa bwa Babera,*+ bwa e kamangaoa ikanne te taetae n te aonnaba ni kabutaa Iehova, ao e kamaenakoia man te tabo anne nakon te aonnaba ni kabutaa. 10  Aio rongorongon Tem.+ Uoua te ririki imwin te Ieka ngke ai 100 ana ririki Tem, ao e bungiaki natina ae Arebaketiata.+ 11  E maiu Tem 500 riki te ririki imwini bungiakin natina are Arebaketiata. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine.+ 12  Ngke ai 35 ana ririki Arebaketiata ao e bungiaki natina ae Tiera.+ 13  E maiu Arebaketiata 403 riki te ririki imwini bungiakin natina are Tiera. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 14  Ngke ai 30 ana ririki Tiera ao e bungiaki natina ae Ebere.+ 15  E maiu Tiera 403 riki te ririki imwini bungiakin natina are Ebere. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 16  Ngke ai 34 ana ririki Ebere ao e bungiaki natina ae Bereka.+ 17  E maiu Ebere 430 riki te ririki imwini bungiakin natina are Bereka. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 18  Ngke ai 30 ana ririki Bereka ao e bungiaki natina ae Reu.+ 19  E maiu Bereka 209 riki te ririki imwini bungiakin natina are Reu. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 20  Ngke ai 32 ana ririki Reu ao e bungiaki natina ae Teruka. 21  E maiu Reu 207 riki te ririki imwini bungiakin natina are Teruka. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 22  Ngke ai 30 ana ririki Teruka ao e bungiaki natina ae Naora. 23  E maiu Teruka 200 riki te ririki imwini bungiakin natina are Naora. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 24  Ngke ai 29 ana ririki Naora ao e bungiaki natina ae Tera.+ 25  E maiu Naora 119 riki te ririki imwini bungiakin natina are Tera. Ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine. 26  E maiu Tera 70 te ririki ao imwina a bungiaki natina aika Aberam,+ Naora,+ ao Aran. 27  Aio rongorongon Tera. A bungiaki natin Tera aika Aberam, Naora, ao Aran, ao e bungiaki natin Aran ae Rota.+ 28  Ao e mate Aran n te aba are e bungiaki iai ae Ura+ are abaia I-Kareria,+ ngke e boni maiu tamana are Tera. 29  A karekeia buuia Aberam ao Naora. Arani buun Aberam bon Tarai,+ ao arani buun Naora boni Mireka+ are natin Aran. Aran bon tamani Mireka ao Itika. 30  E kanoabo Tarai+ bwa akea natina. 31  Ao Tera e kaira natina are Aberam ma tibuna are Rota+ are natin Aran, ma Tarai are buun natina are Aberam, ao a iria ni kitana Ura are abaia I-Kareria nakon te aba ae Kanaan.+ Imwina riki ao a a roko i Aran+ ao a maeka iai. 32  Ana bong ni maiu Tera bon 205 te ririki. Ao e mate Tera i Aran.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E kaineti riki aei nakoni buriki ake a karaoaki man te uteute ae mwau ao te bokaboka.
Ebera, “ruo nakon.”
Ebera, “ruo nako iai.”
Ae nanona, “Kamangaongao.”