Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 10:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karinanakia natannaomata (1-32)

    • Kanoan Iabeta (2-5)

    • Kanoan Am (6-20)

      • Nimrota e kaitaraa Iehova (8-12)

    • Kanoan Tem (21-31)

10  Aio rongorongoia natin Noa ake Tem,+ Am, ao Iabeta. A bungiaki natiia mwaane imwin te Ieka.+  Natin Iabeta boni Komera,+ Makoka,+ Matai, Iawan, Tubara,+ Meteka,+ ao Tirati.+  Natini Komera bon Atikenati,+ Ribata, ao Tokarema.+  Natin Iawan bon Eritia,+ Taretiti,+ Kitim,+ ao Totanim.  Ni moa mairouia naakai ao a a bane kaain abamwakoro ni maenako nako abaia, ni kaineti ma aia taetae, aia utu, ao aia natannaomata.  Natin Am boni Kuti, Mitiraim,+ Buta,+ ao Kanaan.+  Natini Kuti bon Teeba,+ Awira, Tabeta, Raama,+ ao Tabeteka. Natin Raama bon Tieba ao Tetan.  Kuti bon taman Nimrota. Boni ngaia te moan aomata ae kakannato n te aonnaba.  E riki bwa te tia kaeman* ae korakora ae e kaitaraa Iehova. Anne bukina ae e tataekinaki iai ae kangai: “N aron Nimrota are te tia kaeman ae e kaitaraa Iehova.” 10  Kaawa ake a moani mena i aan ana tautaeka boni Babera,+ Ereki,+ Akata, ao Karene, ake n te aba ae Tina.+ 11  Man te aba anne ao e rokoroko i Aturia+ ao e katea Ninewe,+ Reobotaira, Kara, 12  ao Reten, ake i marenan Ninewe ma Kara: Bon te kaawa ae kakannato aei.* 13  Mitiraim bon tamaia Ratam,+ Anamim, Reabim, Nabetuim,+ 14  Baterutim,+ Katiruim (ake a riki I-Biritia+ mairouia), ao Kabetorim.*+ 15  Kanaan bon taman Titon+ ae ana karimoa, ao Eta.+ 16  Kanaan bon aia bakatibu I-Iebuti,+ taian Amoraite,+ taiani Kirekataite, 17  taian Iwaite,+ taian Areka, taian Tini, 18  taian Arewata,+ taian Temaraite, ao taian Amata.+ Imwina ao a a uamae ana utu Kanaan ni maeka n taabo nako. 19  Mangaia are tiaia tibuni Kanaan boni mai Titon ni karokoa Kera+ i rarikini Kaata,+ ni karokoa Totom, Komora,+ Atema, ao Teboiim,+ i rarikin Ratia. 20  Akanne boni kanoan Am n aia utu nako, aia taetae, abaia, ao aia natannaomata. 21  A bungiaki naba natin Tem are aia bakatibu kanoan nako Ebere,+ ao tarin te karimoa are Iabeta.* 22  Natin Tem bon Eram,+ Atuura,+ Arebaketiata,+ Rata, ao Aram.+ 23  Natin Aram bon Uti, Aara, Keteira, ao Mati. 24  Arebaketiata bon taman Tiera+ ao Tiera bon taman Ebere. 25  A bungiaki natin Ebere aika uoman. Aran are temanna Bereka,*+ ibukina bwa a uamaenako kaain te aonnaba n ana tai ni maiu, ao aran tarina Ioketan.+ 26  Ioketan bon taman Aremotata, Tereba, Ataremaweta, Iera,+ 27  Aatoram, Utara, Rikera, 28  Obara, Abimaera, Tieba, 29  Obira,+ Awira, ao Iobaba. Akanne bon natin Ioketan ni kabane aika mwaane. 30  E moa aia tabo ni maeka mai Metia ni karokoa Teiba, ae te aono ae maungaunga i Mainiku. 31  Akanne boni kanoan Tem n aia utu nako, aia taetae, abaia, ao aia natannaomata.+ 32  Bon aikai aia utu natin Noa n aia utu nako, rikia, ao aia natannaomata. A riki natannaomata ake a maeka n te aonnaba ni kabutaa imwin te Ieka mairouia utu aikai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tia buaka.”
Ke tao, “A riki bwa te kaawa ae kakannato.”
Tao a tei aara aikai ibukia baronga ke natannaomata ake a riki mairouni Mitiraim.
Ke tao, “ao tarin Iabeta ae te karimoa.”
Ae nanona, “Uamaenako.”