Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 1:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Karikani karawa ao te aonnaba (1, 2)

 • Katauraoan te aonnaba n onobong (3-31)

  • Bong 1: te oota; te ngaina ao te tairiki (3-5)

  • Bong 2: te ea (6-8)

  • Bong 3: te aba ae mwau ao aroka (9-13)

  • Bong 4: taian oota i karawa (14-19)

  • Bong 5: iika ao mannikiba (20-23)

  • Bong 6: manin te aonnaba ao aomata (24-31)

1  N te moantai* ao e karika karawa ma te aonnaba te Atua.+  Ao e tuai ni bwai te aonnaba ao akea kanoana ao e rotongitong aon te ran ae makuakua,+ ao e kakammwakuri i aon te ran+ mwaakan* te Atua ae mwamwakuri.+  Ao e taku te Atua: “E na riki te oota.” Ao e a oota+ naba.  Imwin anne ao e nora te oota te Atua bwa e raoiroi, ao e a kaokoroa te oota ma te roo.  E arana te oota te Atua bwa te Ngaina, ma e arana te roo bwa te Bong.+ Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te moani bong.  Ao e taku te Atua: “E na riki te ea+ i marenan te ran ao e na bwenauaaki te ran ma te ran.”+  Ao e karaoa te ea te Atua ao e kaokoroa te ran are i aan te ea ma te ran are i etan te ea.+ Ao anne te bwai ae riki.  Ao e arana te ea te Atua bwa Karawa.* Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te kauoua ni bong.  Ao e taku te Atua: “E na ikotaki te ran are i nano n te tabo ae tii teuana, ao e na kaoti+ te aba ae mwau.” Ao anne te bwai ae riki. 10  E arana te aba ae mwau te Atua bwa Aonnaba,+ ma e arana te ran are ikotaki bwa Taari.*+ Ao e noria te Atua bwa e raoiroi.+ 11  Ao e taku te Atua: “E na rikirake te uteute n te aonnaba, ma aroka aika karikii koraa, ao kainnamwarake n aekaia nako aika a karikii uaa ma koraaia. Ao anne te bwai ae riki. 12  Ao e a riki te uteute n te aonnaba, ma aroka aika karikii koraa,+ ao kaai n aekaia nako aika a karikii uaa ma koraaia. Ao e noria te Atua bwa e raoiroi. 13  Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te katenua ni bong. 14  Ao e taku te Atua: “A na riki taian oota+ i karawa* bwa a na kaokoroa te ngaina ma te bong,+ ao a na riki bwa kanikina ibukin taian tai i nanon te ririki ma boong ao ririki.+ 15  A na riki bwa taian oota i karawa* bwa a na kaotaa te aonnaba.” Ao anne te bwai ae riki. 16  Ao e karaoi* taian oota aika uoua aika otamwaaka te Atua, e karaoa te oota are otamwaaka riki bwa e na taua taekan te ngaina+ ao te oota are karako riki ootana bwa e na taua taekan te bong, ao e karaoi naba itoi.+ 17  Mangaia are e kamenai i karawa* te Atua bwa a na kaotaa te aonnaba, 18  ao a na taua taekan te ngaina ma te bong ni kaokoroa te oota ma te roo.+ Ao e noria te Atua bwa e raoiroi. 19  Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te kaaua ni bong. 20  Ao e taku te Atua: “A na riki nna* ni man* aika mwamwae n te ran ao a na kiba i etan te aba n te ea i karawa* maan aika kibakiba.”+ 21  Ao e karikiia manin marawa aika totoa te Atua, ao nna ni man* aika mwamwae n aekaia nako n te ran, ao maan aika iai baia ni kiba n aekaia nako. Ao e noria te Atua bwa e raoiroi. 22  Ao te Atua e kakabwaiaia ni kangai: “Kam na kabatiaia ami kariki ao kamwaitingkami ao kaona taari,+ ao a na kamwaitaki n te aonnaba maan aika kibakiba.” 23  Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te kanimaua ni bong. 24  Ao e taku te Atua: “A na riki maan* n aekaia nako n te aonnaba, maan aika manana ao maan aika kawakawa* ao manin te aonnaba aika moaanti n aekaia nako.”+ Ao anne te bwai ae riki. 25  Ao e karaoiia manin te aonnaba aika moaanti n aekaia nako te Atua, ao maan aika manana n aekaia nako, ao maan ni kabane aika kawakawa i aontano n aekaia nako. Ao e noria te Atua bwa e raoiroi. 26  Ao e taku te Atua: “Ti na+ karaoa te aomata n ai arora,+ ni katotongira,+ ao a na taui aroia ikan taari ao manin karawa aika kibakiba, ao maan aika manana ao te aonnaba ni kabutaa, ao maan ni kabane aika kawakawa i aon te aba.”+ 27  Ao te Atua e karika te aomata n ai arona, e karikia bwa katotongana, e karikiia bwa te mwaane ao te aine.+ 28  Ao te Atua e kakabwaiaia ao e taku nakoia: “Kam na kabatiaia ami kariki ao kamwaitingkami, kaona te aonnaba+ ao taua arona,+ ao taui aroia+ ikan taari ma manin karawa aika kibakiba ma maan ni kabane n te aonnaba.” 29  Ao e taku te Atua: “I anganingkami aroka ni kabane aika karikii koraa aika mena n te aonnaba ni kabutaa ao kaai n aekaia nako aika karikii uaa ma koraaia. A na riki baikai bwa kanami.+ 30  Ao I anga aroka aika kiriin ni kabane bwa kanaia+ manin nako te aonnaba aika moaanti, ma manin nako karawa aika kibakiba, ao manin nako aon te aba aika mwamwae aika iai te maiu* irouia.” Ao anne te bwai ae riki. 31  Imwin anne ao e nori bwaai ni kabane te Atua ake e karaoi, ao noria! a rangi n raoiroi.+ Ao e a tairiki ao e a ingabong, ae te kaonoua ni bong.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E kaineti aei ma moan rikin te iuniweeti.
Ke, “taamnein te Atua.”
Ke, “Annang.”
Te taeka ae Taari ae taekinaki ikai, e kona n nanonaki naba taian nei aika bubura aika mam ao aika a taari.
Ke, “n te akea i karawa.”
Ke, “n te akea i karawa.”
Te weabe n Ebera ae rairaki bwa “karaoi,” e kaokoro ma te weabe ae “karika,” “karikiia,” “karikia,” “karikii” aika kabonganaaki ni kiibu aika 1, 21, 27 ao 2:3, bwa e kona n nanona kateia, rineia, karaoa, ke katauraoa.
Ke, “n te akea i karawa.”
N te taetae n Ebera ao e kaineti nakoia maan aika uarereke aika mwaitikurikuri aika a kiribobotaki aika kona ni kuneaki n te ea, i taari, ke i aon te aba.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “annang.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “maan aika mwamwae,” n taraana ao e nanonaki iai maan aika kawakawa ao aeka ni katei ni man riki tabeua aika maiu, aika kaokoro ma katei ni man ake te korakina.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.