Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 60:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E oota i aon Tion mimitongin Iehova (1-22)

    • Ai aroia taobe nakoni nneia ni maeka (8)

    • Te koora n onea mwin te buraati (17)

    • E na riki bwa tenga ane e karako (22)

60  “Teirake ngkoe ae te aine,+ kaotaa te oota, bwa e a roko am oota. E a oota i aom mimitongin Iehova.+   Bwa noria! e na rabuna te aonnaba te rotongitongAo natannaomata te roo ae matenten. Ma e na oota i aom Iehova,Ao e na noraki mimitongina i aom.   A na nako natannaomata nakon am oota+Ao ueea+ nakon raneaneani mimitongim.*+   Euti matam ao taratara nako! A a ikotaki ni kabane, a a roko ni kawariko. A teimatoa n roko natim mwaane mai kiraroa,+Ao a rarikinaki ma n nabeaki natim aine.+   N te tai anne ao ko na noria ao ko na rangi ni kukurei,+Ao e na kakatonga nanom ao ko na kimwareirei,Ibukina bwa a na nakoim kaubwaini marawa,Ao a na kawariko kaubwaia natannaomata.+   A na rabunaanako abam* kamero aika uanao,Aika kamero mwaane aika ataei mai Mirian ma Eba.+ A na roko te koraki nako ake mai Teeba,Ao a na uota te koora ma te ribano.* A na tataekina karaoiroan Iehova.+   A na ikotaki nakoim nanain nako Keta.+ A na toro iroum tiibu mwaane mai Nebaiota.+ A na kariaiakaki n roko i aon au baonikarea,+Ao N na katikiraoa au auti ae tamaroa.*+   Antai aika kiba aikai n ai aron taian nang,N ai aroia taobe nakoni nneia ni maeka?*   Bwa a na kabotoi aia kantaninga i aou taian abamwakoro,+A rimoa kaibuken TaretitiBwa a na uotiia natim mwaane mai kiraroa,+N ikotaki ma aia tirewa ao aia koora,Nakon aran Iehova ae Atuam ao nakon Teuare Tabu iroun Iteraera,Bwa e na kamoamoako.*+ 10  A na katei am oo ianena,Ao a na beku iroum aia uea,+Bwa I oreiko n uniu,Ma N na nanoangaiko n au akoi.+ 11  A na teimatoa n uki n taai nako mataroan am oo,+Ao a na aki in n te ngaina ke n te bong,Bwa a na uotii nakoim kaubwaia natannaomata,Ao a na rimoa aia uea.+ 12  Bwa e na maunanako te natannaomata ao te tautaeka n uea are aki toro iroum,Ao a na boni kamaunaaki natannaomata.+ 13  E na kawariko tamaroan Rebanon,+Ma te kai ae te mwaiango, te aroka ae te bureen,* ao te aroka ae te teatura,+Bwa a na katamaroaa nnen au tabo ae tabu. N na katamaroaa nneni waeu.+ 14  A na roko natiia te koraki ake a karawawatako ao a na bobaraaki i matam. A na bobaraaki i waem te koraki nako ake a aki karineko,Ao a na araniko bwa ana kaawa Iehova,Ae ana Tion Teuare Tabu iroun Iteraera.+ 15  N oneani mwin are ko kitanaki ao ko riribaaki, ao akea ae e ririnanom,+N na karikiko bwa nibwan te kamoamoaaki ae akea tokina,Ao te bwai ni kakimwareirei i nanon rooro ni kabane.+ 16  Ao ko na boni moi n rannimammaia natannaomata,+Ko na mammai mammaia ueea aika mwaane.+ Ao ko na bon ataia ae ngai ae Iehova bon am tia Kamaiu,Ao Teuare Mwaaka ae Atuan Iakoba bon te tia Manga Kabooko.+ 17  N oneani mwin te buraati ao N na uotaamai te koora,Ao n oneani mwin te biti ao N na uotaamai te tirewa,Ao te buraati n oneani mwin te kai,Ao te biti n oneani mwin taian atibu. Ao N na mwiokoa te rau bwa am mataniwiAo te raoiroi bwa te tia kammwakuriko.+ 18  E na aki manga ongoraeaki taekan te iowawa i abam,Ke te kamaunanakoaki ma te urubwai i aon tiam nako.+ Ao ko na arani am oo bwa Kakamaiu+ ao mataroan am oo bwa Kamoamoa. 19  Bwa e nang aki manga riki taai bwa ootam n te ngaina,Ao e nang aki manga kaotako maaman namwakaina,Bwa e nang riki Iehova bwa am oota ae akea tokina,+Ao e nang riki Atuam bwa tamaroam.+ 20  E nang aki manga bung am taai,Ao e nang aki manga mamaara otan am namwakaina,Bwa e na riki Iehova bwa am oota ae akea tokina,+Ao a nang toki am bongi n tanginiwenei.+ 21  Ao a nangi bane n raoiroi am aomata. A na abana te aba n aki toki. Bon taiani bwebwe ngaiia ake I uniki,Bon ana mwakuri baiu,+ bwa I aonga ni katamaroaaki.+ 22  E na riki bwa tenga ane e karako,Ao ane e uarereke e na riki bwa te natannaomata ae korakora. N na kawaekoaa n taina ngai ae Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “nakon ootan am karangaina.”
Ebera, “rabunikonako.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “au auti n tamaroa.”
Ke, “nakoni mataroan aia auti mannikiba.”
Ke, “katamaroako.”
Te aroka ae totoa ae rietana 15 te mita. A kiriin maii baana ao titeboo karani mwaangana ma te mannang.