Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 59:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E raurenako Iteraera ma te Atua n ana bure (1-8)

  • Kaotani buure (9-15a)

  • E buokiia Iehova akana rairi nanoia (15b-21)

59  Noria! E aki rangi ni kororo bain Iehova n te aro ae e a aki kona ni kakamaiu,+Ao e aki rangi ni bono* taningana n te aro ae e a aki kona n ongo.+   Tiaki ngaia anne, bon ami kairua ae karaurenakoingkami ma Atuami.+ Bon ami bure ae e kairia bwa e na karabai matana mairoumi,Ao n rawa n ongo iroumi.+   Bwa a kabarekaaki nanoni baimi n te raraa+Ao tabonibaimi n te bure. A taekini baika kewe riami+ ao a wirikirikia te buakaka newemi.   Akea ae e wewete ibukin te raoiroi,+Ao akea ae e nakon te boowi ma te koaua. A onimakina te bwai ae akea bongana+ ao a taekina te bwai ae akea uaana. A bikoukoua te kangaanga ao a bungia te bwai ae karuanikai.+   A karaurei bunnimoaia naeta aika boitin naakai,Ao a rarangaa ngaon ten takareau.+ E na mate ane e kang bunnimoaia,Ao te bunnimoa are tabwenaua e na raure bwa te naeta ae te baiba.   E na aki riki ngaon ten takareau bwa te kunnikai,Ao a na aki rabunia n te baere a karaoia.+ A karuanikai aia mwakuri,Ao a mena i nanoni baia mwakuri n iowawa.+   A biribiri waeia nakoni karaoan ae buakaka,Ao a kawaekoaia bwa a na katutua raraan te aomata ae akea ana bure.+ Aia iango bon iango aika karuanikai. E mena te uruaki ma te karawawata i nanoni kawaia.+   A aki ataa kawain te raoi,Ao akea te kaetitaeka ae riai ni kawaia.+ A kabwaouai kawaia. Akea ae e toutoui ae e na ataa te raoi.+   Anne bukina ae e raroanako iai te kaetitaeka ae riai mairoura,Ao e aki ooira te raoiroi. Ti teimatoa ni kantaningaa te oota ma noria! bon te rotongitong,Ti kantaningaa te oota ma ti teimatoa n nakonako n te roo.+ 10  Ti riringa te oo ni kakaae n aroia mataki. Ti teimatoa n riringi bwaai ni kakaae n aroia te koraki aika akea mataia.+ Ti tatanako ngke e kirokiro tawanou n aron ae kaanga rotongitongin te tairiki,Ao kaanga maate ngaira i buakoia aomata aika korakora. 11  Ti bane n teimatoa ni bekorara n aroia beeaAo ti tangitang n nanokawaki n aroia taobe. Ti kantaningaa te kaetitaeka ae riai, ma bon akea,Ti kantaningaa te kakamaiu, ma e raroanako mairoura. 12  Bwa a bati ara karitei i matam,+Ao a kaotioti ni kaaitaraira ara bure teuana ma teuana.+ Bwa a mena ara karitei iroura,Ti atai raoi ara kairua.+ 13  Ti bure nakon Iehova ma ni kakeaaAo ti katannako mairoun Atuara. Ti taekina te karawawata ma te karitei,+Ti bikoukoui n te nano taeka aika kewe ao ti wirikirikii taeka aika kewe aikai.+ 14  E a kaokaki te kaetitaeka ae riai,+Ao e tei te raoiroi mai kiraroa.+ Bwa e tatanako te koaua* ni maraen te kaawa,Ao e aki kona n rin te bwai ae eti. 15  E a maunanako te koaua,*+Ao e kuribwaiaki ane e rairakinako man ae buakaka. E nora aei Iehova ao e aki kukurei,*Bwa ai akea te kaetitaeka ae riai.+ 16  E noria bwa ai akea te aomata,Ao e kubanako ngkai akea temanna ae kani bubutii ibukia,Ngaia are e a karokoa te kakamaiu* anganibaina,Ao e boutokaia raoiroina. 17  Ao e karina te raoiroi i aona bwa kaanga te kunnikai ni buakaAo te bwara ni buaka ae te kamaiuaki* i aon atuna.+ E karina te kunnikai ni karekekai bwa oneana+Ao e niria n te ingaingannano bwa kaanga te kunnikai ae te kooti.* 18  E na angania kaniwangaia ibukin te bwai are a karaoia:+ Ae te un nakoia taani kakaitaraa, ao te karekekai nakoia akana kairiribai nakoina.+ Ao e na angania abamwakoro te bae a riai n anganaki. 19  A na maaka aran Iehova mani bungin taai,Ao mimitongina man otin taai,Bwa e na roko Iehova n aron te karaanga ae korakora raanganaAe e karangaa taamneina. 20  “E na roko+ i Tion te tia Manga Kabooia,+Nakoia te koraki ake i aban Iakoba ake a rairaki man te bure,”+ bon ana taeka Iehova. 21  “Ni kaineti ngkanne ma ngai, aio au berita ma ngaiia,”+ bon ana taeka Iehova. “A na aki kona ni kanakoaki mai wim, mai wia natim,* ke mai wia tibum,* taamneiu are mena i aom ma au taeka ake I kaaki i wim,” bon ana taeka Iehova, “mangkai ao n aki toki.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “tinebu.”
Ke, “bwainan te koaua.”
Ke, “bwainan te koaua.”
Ebera, “ao e buakaka i matana.”
Ke, “bon ana tokanikai.”
Ke, “tokanikai.”
Ke, “te kooti ae akea baina.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “aia kariki am kariki.”