Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 56:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kakabwaiaaia ianena ao iunaki (1-8)

    • Te umwa n tataro ibukia aomata nako (7)

  • Taan tantani aika mataki boni kamea aika baennewe (9-12)

56  E kangai ana taeka Iehova: “Kateimatoa te kaetitaeka ae riai,+ ao karaoa ae raoiroi,Bwa e na waekoa n roko au kakamaiuAo e na kaotaki au raoiroi.+   E a kukurei te aomata ae karaoa aei,Ao natin te aomata ae nimta te baei,Ae e kawakina te bongi n Taabati ao e aki urua,+Ao ae e taua baina man aeka ni buakaka nako.   E aki riai ni kangai te ianena ae nimta Iehova,+‘E na boni kamaenakoai Iehova ma ana aomata.’ Ao e aki riai ni kangai te iunaki, ‘Noria! Boni ngai te aroka ae rai.’”  Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoia iunaki ake a kawakin au bongi n taabati, ao ake a rinea te bwai ae I rangi ni kimwareirei iai ao ake a nimta au berita:   “N na angania te kanuringa ao te ara i nanon au auti ao i nanon au oo,Ae te bwai ae raoiroi riki nakoia naati mwaane ma naati aine. N na angania te ara ae akea tokina,Ae e na aki mauna.   Ni kaineti ngkanne ma ianena ake a nimta Iehova ni beku ibukina,Ma n tangira aran Iehova+Ao n riki bwa ana toro,Ao te koraki nako ake a kawakina te bongi n Taabati ma n aki urua,Ao a nimta au berita,   N na kairiia naba nakon au maunga ae tabu+Ao ni kakimwareireiia i nanon umwau n tataro. A na butimwaeaki i aon au baonikarea aia karea ni kabuekaki aika bwanin ao aia karea. Bwa e na aranaki umwau bwa te umwa n tataro ibukia botannaomata ni kabane.”+  E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova are ikotiia tibun Iteraera+ ake a kamaenakoaki: “N na ikotiia riki tabemwaang nakon teuaei i rarikia naake a a kaman ikotaki.”+   Nakomai amwarake ngkami ni kabane aika manin te tawaana aika kaakang,Ngkami ni kabane aika manin te buakonikai aika kaakang.+ 10  A mataki ana tia tantani,+ akea i buakoia ae e tantani raoi.+ Boni kamea ngaiia ni kabane aika a bae neweia, aika a aki kona ni kaukau.+ A ikenrawa ma ni wene, ao a kani mamatu. 11  Boni kamea ngaiia aika riao amwamwarakeia,A aki kona n rauaki. Bon taani kawakintiibu ngaiia aika akea aia ataibwai.+ A bane n toui oini kawaia,A ukoukora aia karekemwane n te babakanikawai ngaiia ni kabane ao a kangai: 12  “Nakomai, kariaia bwa N na anaa teutana te wain,Ao ti na moi ni kakoroira n te kamanging.+ Ao ningabong ai aron naba te bong aei, ma e na rangi n tamaroa riki!”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano