Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 55:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kakao nakon te amwarake ao te moi, akea boona (1-5)

  • Ukera Iehova ao ana taeka ae koaua (6-13)

    • A rietata riki kawain te Atua nakoni kawaia aomata (8, 9)

    • A na kakororaoaki ana taeka te Atua (10, 11)

55  Nakomai ngkami ni kabane aika kam taka,+ nakomai nakon te ran!+ Nakomai ngkami aika akea ami mwane, ao boobwai ma n amwarake! Eng, nakomai, anaa te wain ao rannimamman te man+ n akea te mwane ao n akea boona.+   E aera ngkai kam teimatoa ni kabwakaa te mwane ibukin te bwai ae tiaki te amwarake, Ao e aera ngkai kam kakabanei ami karekemwane* ibukin te bwai ae akea te rauaki iai? Ongora raoi irou, ao kana te amwarake ae raoiroi,+Ao e na korakora kimwareireimi n te amwarake ni koaua ae te kabanea n tamaroa.*+   Katanimaia taningami ao nakomai nakoiu.+ Ongora, ao kam* na teimatoa ni maiu,Ao N na tauraoi ni karaoa ma ngkami te berita ae akea tokina+Ni kaineti ma kaotiotan te tangira ae koaua* are I angan Tawita, aika kakaonimaki.*+   Noria! I karaoa teuaei bwa te tia kakoaua+ nakoia natannaomata,Ae te tia kairiri+ ao te mataniwi+ irouia natannaomata.   Noria! Ko na wetea te natannaomata ae ko aki ataia,Ao a na biri nakoim aomata man te natannaomata ake a aki ataiko,Ibukin Iehova ae Atuam,+ are Teuare Tabu iroun Iteraera,Ibukina bwa e na kamoamoako.+   Ukoukora Iehova ngkai e kona n reke.+ Wewete nakoina ngkai e kaan.+   Ke e kitana arona te aomata ae buakaka+Ao ana iango te aomata ae aki raoiroi. Ke e okira Iehova ae e na nanoangaia,+Ke e okira Atuara, bwa e na kaabwabwaka kabwaraan te bure.*+   “Bwa tiaki au iango ami iango nako,+Ao aromi nako bon tiaki arou,” bon ana taeka Iehova.   “Bwa ngkai e rietata riki karawa nakon te aonnaba,Ao ai aron naba arou bwa a rietata riki nakon aromi nako,Ao au iango nakon ami iango nako.+ 10  Bwa n aron te karau ma te tino ngkai a bwaka mai karawaAo a aki okiria ni karokoa ae a kamwaimwa aontano, ma ni karikirakei aroka iai ao ni karikiuaa,Ao n anga te koraa nakon te tia ununiki ao te amwarake nakon ane e amwarake, 11  Ao ai aron naba au taeka ae otinako mai wiu.+ E na aki okirai ni matebuaka,+Ma e na boni kakororaoi baike I rangi ni kimwareirei iai,*+Ao e na boni kakororaoa te baere I kanakoa bwa e na karaoia. 12  Bwa ane kam na otinako ma te kimwareirei,+Ao kam na kaokaki ma te rau.+ A na kakatonga maunga ao tabuki i matami ma te tang ni kimwareirei,+Ao a na bane n ubouboi baia arokan te tawaana.+ 13  E na rikirake te kai ae te mwaiango n oneani mwin aroka aika kateketeke,+Ao e na rikirake te aroka ae te motere n oneani mwin te uteute ae kateketeke ae kammaraki,Ao e na karekea kakannaton* Iehova,+Ae te kanikina ae akea tokina ae e na aki maunanako.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te mwane ae reke man te mwakuri korakora.”
Ebera, “n te mwaete.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kakoauaaki; kona n onimakinaki.”
Ke, “e na tauraoi ni kabwarai buure.”
Ke, “au kantaninga.”
Ke, “e na reke atongan.”