Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 54:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A na bati natin Tion ae kanoabo (1-17)

    • Iehova boni buun Tion (5)

    • E na reireinia natin Tion Iehova (13)

    • A na bwaka bwaai ni buaka ni kaitaraa Tion (17)

54  “Ko na takarua ni kimwareirei ngkoe te aine ae ko kanoabo ae ko aki bubung!+ Ko na kakatonga ao ko na takakaa ni kimwareirei+ ngkoe ae ko tuai man ariri ni maraki.+ Bwa a rangi ni bati riki natin* ane e kaakaki,Nakon natin te aine ae iai buuna,”*+ bon ana taeka Iehova.   “Kamwawaa riki nnen am umwanrianna.+ Taakini kunnikain am umwanrianna ae tabu* ae kakannato. Tai tiatianna, kaabwabwaki riki kabaean am umwanrianna,Ao kamatoai kain rooan am umwanrianna.+   Bwa ane e na rakanako tiam nakon te angaatai ao nakon te angamaing. Ane a na abana abaia natannaomata kanoam,Ao a na maeka ni kaawa aika ai akea kaaia.+   Tai maaku,+ bwa ko na aki kamaamaeaki.+ Tai nuka, bwa e na aki bwara nanom. Bwa ane ko na mwaninga kamaamaeam ngke te roro n rikirake ngkoe,Ao ko na aki manga uringa bwainrangim ngke te aine ae mate buuna ngkoe.”   “Bwa te tia Karaoiko ae Moan te Kakannato+ kaanga ai aroni buum,*+Arana bon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,*Ao te tia Manga Kabooko bon Teuare Tabu iroun Iteraera.+ E na aranaki bwa Atuan te aonnaba ni kabutaa.+   Bwa e weteiko Iehova bwa kaanga te buu te aine ngkoe ae kitanaki ma n taonakinako n te nanokawaki,+N aron te buu te aine ae mare ngke te roro n rikirake ao imwina e kaakaki,” bon ana taeka Atuam.   “Bwa I kaakiko i nanon te tai ae kimototo,Ma N na manga kaokiko n te nanoanga ae korakora.+   I karabaa ubuu mairoum teutana te tai bwa e urarake uniu,*+Ma N na bon nanoangaiko n te tangira ae koaua* ae akea tokina,”+ bon ana taeka te tia Manga Kabooko+ ae Iehova.   “Bon ai aron ana bong Noa te baei irou.+ N aron ae I a tia n taetae n tuea bwa e na aki manga taonaanako te aonnaba te ran are n ana bong Noa,+Ao ai arona naba bwa I taetae n tuea bwa N na aki manga un nakoim ke ni boaiko.+ 10  Bwa a kona ni kanakoaki maunga,Ao a kona ni mwainging tabuki,Ma e na bon aki kona n nako mairoum au tangira ae koaua,*+Ao e na aki kaingingaki au berita n raoi,”+ bon ana taeka Iehova, are Teuare nanoangaiko.+ 11  “Ngkoe ae te aine ae ko karawawataaki+ ao ni katiotioaki n te angibuaka, ae ko aki rau,+I a kawenei atibum ma te korotaa ae matoatoa,Ao aam ma te tabeiro.*+ 12  N na karaoa oom aika taian rubi,*Ao mataroan am oo aika atibu aika raneanea,*Ao tiam ni kabane aika atibu aika rangi ni kakawaki. 13  Ao a na bane natim* n reireinaki iroun Iehova,+Ao e na bati aia rau natim.*+ 14  Ko na kateaki ni kamatoaaki n te raoiroi.+ Ko na kararoaaki ma te rawawata,+Ao ane ko na aki maaka te bwai teuana ao ko na aki maakunrang,Bwa e na aki kaaniko.+ 15  Ngkana iai temanna ae e na ekikonako,Ao tiaki ngai ae I tua. Ane e ekikonako ao e na bwaka iroum.”+ 16  “Noria! Boni ngai ae I karika te tia karaobwai ae mwaatai,Ae uka mwaakaron te ai,Ao e reke te bwai ni buaka man ana mwakuri. Boni ngai naba ae I karika te mwaane ae te tia urubwai bwa e na ururu.+ 17  Akea te bwai ni buaka ae karaoaki n ekikonako ae e na tokanikai,+Ao ane ko na kabuakakai neewe ake a teirake n ekikonako n te motikitaeka. Aei bon te bwai ae a na bwaibwai iai* ana toro Iehova,Ao raoiroia boni mairou,” bon ana taeka Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “mwaane aika natin.”
Ke, “ana toka.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “am toka.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “e kororake te un i nanou.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Ke, “atibu aika taian ai.”
Ke, “natim mwaane.”
Ke, “natim mwaane.”
Ke, “tibwangaia.”