Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 39:1-8

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taan uataeka mai Baburon (1-8)

39  N te tai anne ao e kanakoi reeta ma te bwaintangira Merotakabaratan are natini Baratan are ueani Baburon nakon Etekia,+ bwa e ongo ae e aoraki ao e a marurung.+  Mangaia are e butimwaeiia ma te kukurei* taan uataeka akekei Etekia ao e kaneweabaia ni nnen ana bwai aika kakawaki,+ aika tirewa, koora, oeran te batiam ma aeka ni bwaa riki aika rangi ni kakawaki, ana bwai ni buaka ni kabane, ao bwaai ni kabane ake a kona n reke ni nnen ana bwai aika kakawaki. Akea te bwai teuana i nanon ana auti* Etekia ao n abana are e tautaekanna ni kabutaa ae e aki kaotia nakoia.  Imwin anne ao e a rin Itaia are te burabeti nakon te Uea are Etekia ao e titirakinna ni kangai: “Tera ae a taekinna mwaane aikai ao a roko mai ia?” Mangaia are e taku Etekia: “A roko man te aba ae raroa, mai Baburon.”+  Imwina ao e titiraki ni kangai: “Tera ae a noria i nanon am auti?”* Ao e kaeka Etekia ni kangai: “A nori bwaai ni kabane aika n au auti.* Akea te bwai teuana ae I aki kaotia nakoia aika ni nnen au bwai aika kakawaki.”  E a taku ngkai Itaia nakon Etekia: “Ongora n ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,*  ‘Noria! A nang roko boong ake a nang uotakinako iai bwaai ni kabane aika n am auti,* ma bwaai ni kabane ake a kawakin am bakatibu ni karokoa te bong aei nako Baburon. Akea ae e na katukaki,’+ bon ana taeka Iehova.+  ‘Ao a na kairakinako tabeman oin natim mwaane aika a na bungiaki, ao a na riki bwa mataniwi n ana baareti ueani Baburon.’”+  Ao e taku Etekia nakon Itaia: “E raoiroi ana taeka Iehova ane ko taekinna.” Ao e reitia ni kangai: “Ibukina bwa e na iai te rau ma te mweraoi* n au tai ni maiu.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “kimwareirei irouia.”
Ke, “baareti.”
Ke, “baareti.”
Ke, “baareti.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “baareti.”
Ebera, “koaua.”
Ebera, “au bong.”