Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 35:1-10

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaokan te bwaretaiti (1-7)

    • Kaureani mataia mataki; a na ongo bonotaninga (5)

  • Kawain te Tabu ibukia aika manga kabooaki (8-10)

35  E na kakatonga te rereua ma te aba ae mwauteretere,+Ao e na kimwareirei te rereua ae aoraoi ao e na onrake n te uee ae te taberon.+   E na bon uee,+E na kakatonga ao n takarua ni kimwareirei. E na anganaki karinean Rebanon+Ao tamaroani Karemera+ ma Tiaron.+ Ane a na nora mimitongin Iehova, ae tamaroan Atuara.   Kakorakorai baai aika mamaara,Ao kamatoai bubuaniwae aika ruru.+   Kangai nakoia te koraki aika tabeaianga nanoia: “Kam na korakora. Tai maaku. Noria! E na roko Atuami ma te karekekai,E na roko te Atua ma te katuuaa.+ E na roko ao e na kamaiuingkami.”+   N te tai anne ao a na kaureaki mataia aomata aika mataki,+Ao a na kaukaki taningaia aomata aika bonotaninga.+   N te tai anne ao e na ewewe te mwauku n aron te ria,+Ao e na takarua ni kimwareirei newen ane e baennewe.+ Bwa a na koburake raan n te rereua,Ao karaanga n te rereua ae aoraoi.   E na riki te tabo ae mwauteretere imwin te kabuebue bwa te nei ni maunei,Ao te tano ae bwatakataka bwa taiani koburake n ran.+ E na riki te uteute ae kiriin, te maunei, ao te aroka ae riiriki n te ran,*I nanoni bwangaia tiakaore* ake a momotirawa iai.+   E na mena ikanne te kawai ae totouaki,+Eng, te kawai ae arana Kawain te Tabu. E na aki mwananga i aona te aomata ae kamwara.+ E kaokoroaki ibukin te aomata ae nakonako n te kawai,Ao akea te aomata ae nanobaba ae e na tiotionako nako aona.   E na akea te raian ikanneAo akea maan aika moaanti aika tiritiri aika a na roko i aona. A na aki reke ikanne,+Ma tii te koraki aika manga kabooaki aika a na nakonako ikanne.+ 10  A na oki ao n nako Tion ma te tang ni kimwareirei+ te koraki ake a a manga kabooaki iroun Iehova.+ A na baunaki atuia n te kimwareirei ae akea tokina.+ E na riki te kakatonga ma te kukurei bwa aia bwai,Ao e na birinako te nanokawaki ma te ikenrawa.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “babirati.” Te aroka ae riki n te neinei ao e kona ni beibeti kaina.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”