Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 34:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karekei kaia natannaomata Iehova (1-8)

  • E na kamaroaeaki Etom (9-17)

34  Kaaningkami bwa kam na ongora ngkami aika natannaomata,Ao kakauongo ngkami aika botannaomata. Ke e ongora te aonnaba ma kanoana,Ao te aba ma uaana ni kabane.   Bwa e ekiianako natannaomata ni kabane unin Iehova,+Ao e ekinako aia taanga ni buaka ni kabane marakin nanona.+ E na kamaunaiaAo e na anga ngaiia nakon te kamateaki.+   A na tewenakoaki aia aomata aika tiringaki,Ao e na waerake te mwaung man rabwataia aia mate.+ Ao taiani maunga a na ran ibukin* raraaia.+   A na mka taanga ni buaka ake i karawa ni kabane,Ao e na niniraki karawa n aron te nira ni boki. A na bane n rai aia taanga ni buakaN aron te baanikai ae rai ae bwaka man te kai ae te kureebe,Ao te biiku ae mwautakataka man te aroka ae te biiku.   “Bwa e na maratingo au kabaang i karawa,+Ao e na ruo i aon Etom ni kaineti ma te motikitaeka,+I aoia aomata aika I a tia ni baireia bwa N na kamaunaia.   Iai ana kabaang Iehova ao e na on n te raraa. E na buta te mwaete i aona+Ma raraaia tiibu mwaane aika ataei ao kooti,Ao ni mwaeten aia kirine tiibu mwaane. Bwa iai te angakarea ae katauraoia Iehova i Botira,Ae te kamamate ae korakora n te aba ae Etom.+   A na ruo kaao mwaane aika moaanti ma ngaiia,Kaao mwaane aika ataei ma ake a korakora. E na maratingo abaia n te raraa,Ao e na roto aia tano n te mwaete.”   Bwa iai ana bong ni karekekai Iehova,+Ae te ririki ni katuuaa ibukin te tangitang ibukin Tion.+   A na bitaki karaangan neiei* nakon te korotaa,Ao tanona nakon te burimton.* Ao e na riki aban neiei bwa kaanga te korotaa ae urarake. 10  E na aki tiringaki n te bong ke n te ngaina. E na teimatoa ni waerake bubuna n aki toki. E na teimatoa n uruaki neiei man te roro teuana nakon teuana. Akea ae e na rinanon neiei n aki totoki.+ 11  A na abana neiei te berikan* ma te man ae te baokubain,Ao a na maeka i nanon neiei taian aure* aika abwabwaki taningaia ma mannikiba aika reben. E na bairea abwakin te aba aei te Atua n te kora ni baireMa te kora ni kaeti ae tinetine,* ni kaotia bwa e na akea kaaina ao e na akea manenana. 12  Akea mai buakoia ana bwaanuea neiei aika a na riki bwa ueea,Ao a na bane n akea bonganaia ana natinuea mwaane. 13  A na rikirake aroka aika kateketeke i nanon tauan neiei aika nonoaki,Ao kaai aika kateketeke ma uteute aika kateketeke i nanon ana tabo nako ni kamaiu. E na riki neiei bwa bwangaia tiakaore,*+Ao ooia aotireti.* 14  A na kaitiboo manin te rereua ma maan aika karongoa tangia,Ao e na wewete te kooti ae moaanti* nakon raona. Eng, e na maeka ikanne mannikiban te bong,* ao e na reke iai nnena ni motirawa. 15  E na karaoa ikanne ngaona te naeta ae birimwaaka ao ni kabwakabwakai iai bunnimoana,Ao e na karaurei ao n ikotiia i aan nuuna. Eng, a na ikotaki naba ikanne taiani kaite,* temanna ma temanna ma raona. 16  Ukeuke i nanon ana boki Iehova ao warekia ni kabaibati. Akea temanna i buakoia ae e na bua,Ao akea temanna i buakoia ae e na akea raona,Bwa boni win Iehova ae e a tia n tua,Ao bon taamneina ae ikotiia ni kabane. 17  Boni Ngaia ae e baireia bwa tera tibwangaia,Ao e a tia baina ni bairea aia tabo aika katauaki nako iai.* A na abanna n aki toki,Ao a na maeka iai i nanon rooro ni kabane.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “a na raanga n.”
N taraana ao e kaineti nakoni Botira, ae kautun Etom.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ebera, “taian atibu.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke tao, “te taimonio ae ai aron te kooti.”
Te mannikiba ae riririaki n te bong ao e kuri n titeboo ma te aure.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ebera, “tibwatibwaia ibukia n te kora ni baire.”