Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 31:1-9

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Mairoun te Atua te buoka ni koaua, tiaki aomata (1-9)

    • Bon iriko aia aoti I-Aikubita (3)

31  A na reke kaia te koraki ake a ruo nako Aikubita ibukini buokaia,+Ake a onimakinia aoti,+Ake a onimakini kaa ni buaka ngkai a rangi ni bati,Ma aoti* ni buaka ngkai a korakora. Ma a aki mutiakina Teuare Tabu iroun Iteraera,Ao a aki ukoukora Iehova.   Ma e wanawana naba ao e na uota te kabuanibwai,Ao e na aki manga kaoki ana taeka. E na teirake n ekiianako te koraki ake taani kakaraoa ae buakaka,Ao n ekiianako te koraki ake a buokiia taani kakaraoa ae bure.+   Ma bon tii aomata I-Aikubita, ao a aki kona ni kabotauaki ma te Atua. Bon iriko aia aoti ao tiaki taamnei.+ Ngkana e arora baina Iehova,Ao a na tatanako naake a anga aia ibuobuokiAo a na bwaka naake a buokaki. A na bane ni mate n te tai ae tii teuana.   Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoiu: “N aron te raian ae kakarongoa ae te raian ae korakora ae ataei i aoni konana,Ngkana a weteaki te koraki aika taani kawakintiibu ni kabane bwa a na kaitaraa,Ao e aki maakunrang ni bwanaaiaKe ni maaka karongoaaia,Ao ai aron naba Iehova ae Atuaia taanga ni buaka* bwa e na ruo ni buakaIbukin te Maunga ae Tion ao ibukin ana tabuki neiei.   N aroia mannikiba aika titiku rikaaki, ao ai aron naba Iehova ae Atuaia taanga ni buaka n tei ibukin Ierutarem.+ E na tei ibukin neiei ma ni kamaiua. E na katokaa kain neiei ma ni karekea maiun neiei.”  “Okira Teuare kam a tia n rangi ni kabatiaa te karitei nakoina, ngkami aika tibun Iteraera.+  Bwa n te bong anne ao a na rawa aomata n tatabemania nako nakon atuaia aika tirewa aika akea manenaia, ao atuaia aika koora aika akea uaaia, ake e karaoi baim ao ni bure iai.   Ao e na bwaka te I-Aturia n te kabaang, ae tiaki ana kabaang te mwaane,Ao e na kabwautia te kabaang ae tiaki ana kabaang te aomata.+ E na birinako ibukin te kabaang,Ao a na tautoronaki ana rorobuaka n ataei.   E na maunanako ana bwaa ibukin te maaku ae korakora,Ao a na maakunrang ana aomata ake tooka ibukin te kai are te kanikina,” bon ana taeka Iehova,Are e mena ana oota* i Tion ao nnen ana ai i Ierutarem.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taan toka i aoia aoti.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “ai.”