Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 27:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iehova e kamatea te Ribaietan (1)

  • Kunan Iteraera ae te nne ni kureebe (2-13)

27  N te bong anne ao Iehova e na katuuaaea te Ribaietan* ae te naeta ae birimwaaka,N ana kabaang ae matoatoa ma n abwabwaki ao ni korakora,+Te Ribaietan ae te naeta ae minominotaki,Ao e na kamatea te man ane totoa anne ae mena i taari.   N te bong anne, anene nakon neiei* ni kangai: “Te nne ni kureebe ae karekea te wain ae buroburo!+   I kawakina neiei ngai ae Iehova.+ I tebokia ni katoatai.+ I kawakinna ni ngaina ao ni bongBwa e aonga n akea ae e urua.+   Akea te un irou.+ Antai ae e na kaitaraai ma aroka aika kateketeke ao uteute n tain te buaka? N na toutoui ao ni kabueki ni kabane n te ai.  Ma ke e taua au nono ni kamatoaa. Ke e karekea te raoi ma ngai,Ke e karekea te raoi teuaei ma ngai.”   Ni boong aika a na roko, ao e na karibua wakaana Iakoba,Ao e na uee Iteraera ma ni bwebwerake,+Ao a na kaona te aba n te uaa.+   Te koaua bwa e na oreaki teuaei n ana oro te aomata are e oreaki irouna? Ke e na tiringaki teuaei n tiringan te aomata are e kamateaki irouna?   Ko na kauntaeka ma neiei ma te tang ni maaku ngkana ko kanakoa. Ao teuaei e na kakionakoa neiei n ana oro ae korakora ni bongin te angimainiku.+   Mangaia ae e na karaoaki karekeani kabwaraan ana bure Iakoba n te aro aei,+Ao e na riki te baei bwa te uaa ae tabwanin ngkana e a uotakinako ana bure. E na karaoi atibun nako te baonikareaBwa ai aron atibu aika mmwammwa aika a a tia n ibeibeaki,Ao akea kaai aika tabu* ke baonikareani baika boiarara aika a na tiku.+ 10  Bwa e na kitanaki te kaawa ae nonoaki,Ao a na kaakaki taekan taian tawaana ma ni kitanaki n aron te rereua.+ E na amwarake ikanne te kao te teei ao e na wene,Ao e na kang mwaangan neiei.+ 11  Ngkana a a mwautakataka mwaangan neiei,Ao a na roko aine ao n otei,Ao ni kabonganai bwa kanaan te ai. Bwa akea aia ataibwai aomata aikai.+ Anne bukina ae a na aki nanoangaaki iai iroun te tia Karikiia,Ao e na aki akoiia Teuare karaoiia.+ 12  N te bong anne ao Iehova e na ororei taian uaa ni moa man te Karaanga* ae raanga, ni karokoa Mwaruan Aikubita,+ ao ngkami aika tibun Iteraera kam na rikorikoaki temanna imwin temanna.+ 13  N te bong anne ao e na katangaki te buu ae karongoa,+ ao a na roko te koraki ake a nangi maunanako n te aba ae Aturia+ ma te koraki ake a kamaenakoaki n te aba ae Aikubita,+ ao a na bobaraaki nakon Iehova n te maunga ae tabu i Ierutarem.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
N taraana e kaineti nakon aban Iteraera, ae kataamneiaki ikai bwa te aine ao e kabotauaki ma te nne ni kureebe.
Nora Nanon Taeka.
Ae taekan te Iuberetiti.