Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 25:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kabwaia aika bati i aoia ana aomata te Atua (1-12)

    • Ana baka Iehova ae kabutaki iai te wain (6)

    • Akea riki te mate (8)

25  Iehova, bon Atuau ngkoe. I karietatako, I karaoiroa aram,Bwa ko karaoi baika kamimi+Aika bwaai* aika baireaki mangkoangkoa,+Ma te kakaonimaki+ ao te konaa n onimakinaki.   Bwa ko bita te kaawa nakon te bwariko n atibu,Ao te kaawa ae nonoaki nakon te tabo ae uruaki. Ai tiaki te kaawa ana taua te ianena,E na aki manga kateaki.   Anne bukina ae a na neboiko iai aomata aika korakora. E na maakuko aia kaawa natannaomata aika karawawataa te aba.+   Bwa ko a riki bwa te nono nakon ane e mangori,Te nono nakon ane e maiu ni kainnano ngkana e rawawata,+Te tabo ni kamanomano man te karau ae korakora,Ao te tabo ni katantan man te kabuebue.+ N te tai ae e a riki iai unia taani karawawata bwa ai aron te karau ae bakarerea te oo,   N aron te kabuebue n te aba ae mwauteretereAo ai arom naba n taonaanako karongoaaia ianena. N aron te kabuebue n taonakinako n nuun te nangAo ai aron naba aia anene taani karawawataa te aba bwa e a katokaki.   E na karaoa te baka n amwarake n te maunga+ aei Iehova ae Atuaia taanga ni buaka* ibukia botannaomata ni kabane,Ae te baka n amwarake ae kangkang,+Ao te baka n amwarake ae kabutaki iai te wain ae raoiroi,Ae te amwarake ae te kabanea ni kangkangAo te wain ae raoiroi ae raumeaaki.   N te maunga aei ao e na kamauna* te ninira ae niroaia botannaomata ni kabane,Ao te rabuna* ae rarangaaki ae a rabunaki iai natannaomata ni kabane.   E na onga* te mate n aki toki,+Ao e na kaoi rannimata mani maata ni kabane te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.+ E na uotaanako kamaamaeaia ana aomata man te aonnaba ni kabutaa, Bwa e a tia Iehova n taekinna.   Ao a na kangai n te bong anne: “Noria! Ao aei Atuara!+ Ti kabotoi ara kantaninga i aona,+Ao e na kamaiuira.+ Bon aei Iehova! Ti kabotoi ara kantaninga i aona. Ti bia kimwareirei ao ni kakatonga n te kakamaiu are mairouna.”+ 10  Bwa e na mena bain Iehova i aon te maunga aei,+Ao e na toutouaki Moaba ni nnena+N aron te uteute ae mwau ae toutouaki nako aon te bwariko ae nakotaarin te man. 11  E na arora baina n orea MoabaN aron te tia uaua ae orea te ran ni baina ngkana e uaua. Ao e na karinanoa kainikatongana+Ni mwaataini kakammwakurini baina. 12  Ao e na kabwakaaTe kaawa ae nonoaki ma am oo aika rietata ae kamanoam,Ao e na kabwakaa i aontano, nakoni bubun te tano.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “reirei ni kairiri.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “onga.”
Ke, “te rabuna ni mata.”
Ke, “kamauna.”