Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 24:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakeaia kaain te aba Iehova (1-23)

    • E Uea Iehova i Tion (23)

24  Noria! e a kakeaia kaain te aba* Iehova, ao e a kamaroaea.+ E kabaraakia*+ ao e kamaeinikunia kaaina.+   E na titeboo aei ma aomata nako: A na titeboo aomata ma te ibonga,*Te toro ma ana toka te mwaane,Te toro ma ana toka te aine,Te tia boobwai ma te tia kaboonakoi bwaai,Te tia katangobwai ma te tia tangobwai,Te tia kataarau ma te tia taarau.+   E na boni kakeaaki kaain te aba,E na boni kuribwaiaki,+Bwa e a tia Iehova n taekina te taeka aei.   E a nanokawaki* te aba,+ e a tabe ni mauna. E a mwauteretere te aba ae maiureirei, e a tabe ni maunanako. A a nimamate aomata aika kakannato n te aba.   E a kabarekaaki te aba irouia kaaina,+Bwa a kaaki taekan taian tua,+A bita te kaetieti,+Ao a urua te berita ae teimaan.*+   Anne bukina ae e a kabwauta te aba te rekenikai,+Ao a a reke n te bure taani maeka iai. Anne bukina ae e a kerikaaki iai mwaitiia kaain te abaAo a a karako mwaitiia rorobuaka aika tiku.+   E a nanokawaki* te wain ae boou, e a rai te kai ae te kureebe,+Ao a a ikenrawa te koraki ni kabane ake a kimwareirei nanoia.+   E a toki tangitangin te tamboriin* ae kakimwareirei,E a toki karongoaaia taani bukamaru n akea aia taubaang, Ao e a toki tangitangin te abi ae kakukurei.+   A moi wain n akea te anene,Ao e a mao te kamanging irouia akana nimma. 10  E a bwaka te kaawa ae kitanaki,+A bane auti ni kainaki, ao akea temanna ae kona n rin. 11  A tatakarua ibukin te wain n taiani kawai. E a bane ni bua te kakatonga,Ao e a toki kimwareirein te aba.+ 12  E a tiku te kaawa n uruaki,E a kamanatuaaki mataroan te oo ni karikaki bwa te bwariko ni mmwammwa n atibu.+ 13  Bwa a na riki au aomata ake n te aba i buakoia botannaomata,Bwa ai aron taian nikira i aon te aroka ae te oriwa+Ao n ai aroni bwaai ni karemrem n tain tokin taiakini kureebe.+ 14  A na kanenei bwanaaia,Ao a na tatakarua ni kimwareirei. A na tataekina mimitongin Iehova mai taari.*+ 15  Anne bukina ae a na neboa iai Iehova n ana aono te oota.*+ A na neboa aran Iehova ae Atuan Iteraera n abamwakoro ake i taari.+ 16  Ti ongo taian anene aika kangai mai tabon nako aonnaba: “Ana bwai Teuare Raoiroi te neboaki!”*+ Ma ngai I kangai: “I a mamaara, I a mamaara! Ai kananoangara ngai! A kamwanea te aba taani mwamwanaa te aba,A kamwanea te aba taani mwamwanaa te aba rinanon te mwamwanaa te aba.”+ 17  Ngkoe ae kaain te aba, a kantaningaiko te maakunrang, taiani mwarua, ao bwaai ni kamwane.+ 18  Ane e birinako mani karongoaan te maakunrang ao e na bwaka nako nanon te mwarua,Ao ane e waerake man te mwarua e na mwane n te bwai ni kamwane.+ Bwa a na kaukaki mataroan raan ake i eta,Ao e na mwaeiei aan te aba. 19  E rebwetaua n uamaenako te aba,E kamwaeieieaki te aba,Ao e korakora mwaeiein te aba.+ 20  E rangaranga te aba n ai aron te aomata ae koro ni manging,Ao e mwaeiei n ai aron te auti n unin te ang. E tine n rawawata i aona ana bure,+Ao e na bwaka, n te aro ae e na aki manga teirake. 21  N te bong anne ao e na rairaki Iehova nakoia taanga ni buaka ake i karawaAo ueea aika n te aonnaba. 22  Ao a na ikotaki ni kabane,N ai aroia aomata aika taiani bure aika ikotaki nako nanon te mwarua,Ao a na kainaki n te matawariki ae roo. Ao a na okiraki imwini boong aika bati. 23  E na maneang tabwaninin namwakaina,Ao e na kamaamaeaki otin taai,+Bwa e a tia n riki bwa te Uea Iehova+ ae Atuaia taanga ni buaka* n te Maunga ae Tion+ ao i Ierutarem,Ao e mimitong i mataia aia unimwaane ana aomata.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te aonnaba.”
Ke, “E kabwaoua.”
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “mwautakataka.”
Ke, “are mangkoa.”
Ke tao, “mwautakataka.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “maeao.”
Ke, “i mainiku.”
Ke, “tamaroa.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “i mataia ana unimwaane.”