Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 23:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taeka n ekaanako Turo (1-18)

23  E kangai te taeka ibukin Turo:+ Kam na tanginiwenei ngkami aika kaibuken Taretiti!+ Bwa e a tia n uruakaki te matabaiawa, ao e aki kona n rinnakoaki. E a tia ni kaotaki te baei nakoia n te aba ae Kitim.+   Kam na kainabwabu ngkami aika kaain te aba ae i rarikin taari. A a kaoniko taan iokinibwai mai Titon+ aika rinanoni marawa.   E mwananga n riaon raan aika bati te uita* mai Tiiora*+Ao uaan te Naire ae ana karekemwane Turo, Ma n uotii aia raka natannaomata.+   Ko na kamaamaeaki ngkoe ae Titon, ngkoe ae te nono i rarikin taari,Ibukina bwa e kangai taari: “I aki ariri ni maraki, ao I aki bung,I aki naba kaikawaiia rorobuaka n ataei ke ni karikirakeia ateiaine.”*+   A na maraki aomata n rongorongon Turo+N aroia ngke a ongo rongorongon Aikubita.+   Rinanon taari n nako Taretiti! Kam na tanginiwenei ngkami aika kaain te aba ae i rarikin taari!   Te koaua bwa bon aio ami kaawa are kakatonga mangkoangkoa, ma ngke e moan tei? A taneiai waen neiei n uotia nakon aaba aika raroanako bwa e na maeka iai.   Antai ae bairea te baei n ekaanako Turo,Ae te tia katokai baunuea,Ake tooka ana tia iokinibwai,Ao a karineaki ni kabutaa te aonnaba ana tia iokinibwai?+   E bairea te baei Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* Bwa e na kamwaraea kainikatongan neiei ibukin tamaroana ni kabane,Bwa e na kamaamaeia akana karineaki ni kabutaa te aonnaba.+ 10  Rinanon abam n ai aron te Karaanga ae te Naire, ngkoe ae natin Taretiti te aine. Ai akea te tabo ni kaba kaibuke.*+ 11  E arora baina nako aon taari. E ioioi tautaeka n uea. E tua Iehova kamaunaan noono ake i Boinike.+ 12  Ao e kangai: “Ko na aki manga kakatonga,+Ngkoe ae ko karawawataaki, ae natin Titon te aine ae tuai ni boo ma te mwaane. Teirake, ao rinanon taari nako Kitim.+ E na aki naba reke ikanne motirawam.” 13  Noria! Abaia I-Kareria.+ Aio te botannaomata, ao tiaki Aturia,+A karaoa neiei bwa nneia manin te rereua. A katei aia taua aika nonoaki. A buutii karabaan tauan neiei aika nonoaki,+ Ao a karaoa neiei bwa te tabo ae uruaki. 14  Kam na tanginiwenei ngkami aika kaibuken Taretiti,Bwa e a kamaunaaki ami nono.+ 15  N te bong anne ao e na mwanuokinaki Turo i nanon 70 te ririki,+ ae titeboo ma abwakini maiun* te uea temanna. N tokin ririki akana 70 ao e na riki Turo bwa kaanga te aine ae kakabooaki n aron are e aneneaki n te kuna ae kangai: 16  “Anaa te abi, ao katobibia te kaawa, ngkoe ae te aine ae kakabooaki, ae ko mwanuokinaki. Katanga raoi am abi,Anenei kuuna aika bati,Bwa a aonga n ururingko.” 17  N tokin ririki akana 70, ao Iehova e na manga mutiakina Turo, ao e na manga okira arona neiei n rereke boona ao ni kakabooaki ibukin te wene ni bure ma tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba ni kabutaa. 18  Ma e na riki kaubwaina ma boona bwa te bwai ae tabu nakon Iehova. E na aki kaikoikoaki ke n ikotaki, ibukina bwa e na riki boona bwa aia bwai akana maeka i matan Iehova, bwa a aonga n amwamwarake ni karokoa rauakia ao ni kunnikainia ni kunnikai aika raraoi.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te koraa.”
Ae taekan teuana mwaangan te Karaanga ae te Naire.
Ebera, “aine aika tuai ni boo ma mwaane.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “matabaiawa.”
Ebera, “ana bong.”